Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Mørkere pigmentflekk

Spørsmål

I tinningen har jeg en føflekk som har blitt mye mørkere og mer synlig i det siste. Kan du se på bildet og vurdere om denne bør sjekkes mer nøye? Jeg er 60 år og det begynner å komme mange på ryggen også. Er glad i solen.

Mann 59
Svar

Hei, 

Det er veldig bra at du følger med på flekkene dine! Du har sett at en flekk har endret seg noe og lurer på om den bør sjekkes mer nøye.


En endring i en flekk må vurderes opp mot dine andre flekker. Ligner flekken dine andre pigmentflekker?

 

Skiller flekken seg fra dine andre flekker må flekken granskes nærmere. Da kan du benytte deg av de såkalte ABCDE kriteriene:

A: Asymmetri: Deles flekken i to er ikke delene et speilbilde av hverandre

B: Border(begrensning): Flekken har en ujevn begrensingen til huden rundt. 

C: Colour (farge): Flekken er ujevnt pigmentert, det er områder som er mørke og/eller svarte. 

D: Diameter: Flekken er større enn 6 millimeter. 

E: Evolution (Endring). Flekken har  endret seg over tid. 


For flekken din gjelder D og E kriteriene. Ellers er den symmetrisk, den er jevnt avgrenset og den er jevnt pigmentert.


Utfra bildet tenker jeg at flekken mest sannsynlig dreier seg om en normal flekk. Men følg litt ekstra med på denne den neste måneden. Fortsetter den å endre seg, ha lav terskel for å kontakte lege for å få den undersøkt. 


Det er også lurt å ta en sjekk av føflekkene dine, hvis du opplever at det er kommet mange flekker og du er/har vært mye ut i solen. Legen vil kunne undersøke flekken mer nøye med et dermatoskop.


Håper dette var til hjelp!