Lactobasiller mot eksem

En ny og oppsiktsvekkende finsk undersøkelse viser at Lactobacillus GG har halvert forekomsten av atopisk eksem hos barn i risikosonen.

Denne studien er publisert i det prestigetunge medisinske tidskriftet the Lancet (2001; 357:1076-79)Hvor finnes lactobasillene?Lactobaciller er bakterier som finnes i melkesyregjæret mat og i noen yoghurttyper (i Norge i Biola yoghurt).

Deltagerne i undersøkelsen var barn som hadde mor, far eller eldre søsken med atopisk eksem, astma eller allergi. Blant disse barna kunne man nemlig forvente at mange ville få atopisk eksem. Studien er gjort -dobbelt blind- - det vil si at verken de som deltok eller de som iverksatte tiltakene visste hvem som fikk kapsler med ordentlige lactobaciller og hvem bare fikk narremedisin.

Halvert forekomst av eksemKapslene ble gitt til mødrene fra 2 uker før fødselstermin og fram til fødselen, og videre i 6 måneder hvis barnet ble ammet. Hvis ikke, fikk spedbarnet innholdet i kapslene blandet med vann på en skje. Barna ble undersøkt da de var 3, 6, 12, 18 og 24 måneder. Heller ikke legen som undersøkte barna visste at de (og han) deltok i studien. Da barna var blitt 2 år, talte forskerne opp hvor mange barn som hadde utviklet atopisk eksem og i hvilke gruppe de befant seg. -Lactobacillbarna- kom klart best ut. Hos dem fikk halvparten så mange eksem som blant dem som hadde fått narremedisin.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Påvirker immunsystemet?Resultatet er slående. Det styrker teorien om at visse bakterier kan påvirke immunsystemet i tarmen på en måte som hindrer utviklingen av atopisk sykdom. Hvilke måte er fortsatt ukjent (men det mangler ikke på teorier). I naturvitenskaplig forskning tør man sjelden stole på én undersøkelse alene. Resultatet må kunne gjentas. Men skjer det, er dette et gjennombrudd i eksemforskningen. Kanskje kan framtidige barn unngå kløende plager selv om arvestoffet deres er -atopisk-?