Hudforandringer i graviditeten

Når man er gravid, er det ikke bare selve kroppen som forandrer seg - det kan også huden gjøre.

KLØE, UTSLETT, PRIKKER, STRIPER, BLEMMER, EKSEM: Det skjer mange forandringer i kroppen din når du er gravid. Huden din kan også forandres. Snakk med lege eller jordmor om hudendringer. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
KLØE, UTSLETT, PRIKKER, STRIPER, BLEMMER, EKSEM: Det skjer mange forandringer i kroppen din når du er gravid. Huden din kan også forandres. Snakk med lege eller jordmor om hudendringer. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

I svangerskapet inntreffer en rekke forandringer som påvirker kvinnens immunforsvar, hormonsystem, forbrenning og blodkar. Disse forandringene kan også påvirke huden. Hudforandringene er som regel uttrykk for en helt normal (fysiologisk) prosess, men kan også være tegn på bakenforliggende sykdom som trenger behandling.

Generelt bør gravide ha lav terskel for å oppsøke lege for avklaring av hudforandringer som oppstår i svangerskapet. Inndelingen av hudforandringer og utslett hos gravide er imidlertid omdiskutert, og noen hudleger mener at det er graden av hudforandringer som avgjør hvorvidt de kan betegnes ”naturlige” eller ”sykelige”. Andre mener at hudforandringene kan klassifiseres på mer generelt grunnlag.

image: Gravid uke for uke

Gravid uke for uke

Denne artikkelen tar utgangspunkt i følgende tre kategorier

1. Normale fysiologiske hudforandringer ved graviditet

I svangerskapet inntreffer en rekke forandringer som påvirker kvinnens immunforsvar, hormonsystem, forbrenning og blodkar. Disse forandringene kan også påvirke huden. Eksempler er økt pigmentering, mørk stripe på magen, mørke flekker i ansiktet, brun stripe på magen.

Les om ulike tilstander og se bilder her:
Normale (fysiologiske) hudforandringer ved graviditet

2. Hudsykdommer som forverres av graviditet

Gravide er generelt utsatt for forverring av bakenforliggende hudlidelser i løpet av svangerskapet. Sjeldnere ser man bedring av tidligere erkjente hudlidelser under graviditet. Aktuelle tilstander kan være atopisk eksem, psoriasis, infeksjoner, bindevevsykdommer og endringer i føflekker.

Les om ulike tilstander og se bilder her:
Hudsykdommer som forverres av graviditet

3. Spesielle hudsykdommer relatert til graviditet

Gravide er generelt utsatt for forverring av bakenforliggende hudlidelser i løpet av svangerskapet. Sjeldnere ser man bedring av tidligere erkjente hudlidelser under graviditet. Aktuelle tilstander er blant annet svangerskapskløe, svangerskapsfolikulitt, polymorf svangerskapsdermatose, svangerskapspemfigoid, ntrahepatisk svangerskapskolestase og impetigo herpetiformis.

Les om ulike tilstander og se bilder her:
Spesielle hudsykdommer relatert til graviditet

Kilder

Revisjon: Denne artikkelen ble i sin helhet revidert av hudlege Kjetil K. Guldbakke 23.08.2018. Opprinnelig publisert 23.12.2008. Kilder:

  • Kroumpouzos G., Cohen LM., JAAD Volume 45, Number 1, 2001: Dermatoses of pregnancy.
  • Ambros-Rudolph C. et al., JAAD Volume 54, Number 3, 2006: The specific dermatoses of pregnancy revisited and reclassified.
  • Solberg S., Tolaas E., Sviland L., Tidsskrift for den norske legeforening 2008; 128: 1062-4.
  • Emedicine.com
  • Pasienthandboka.no
  • Lommelegen.no