Guttat psoriasis

Utslettet oppstår ofte første gang etter en halsbetennelse og har utslett med mange, små, røde dråpeformede merker i huden. Barn og unge er mest utsatt for guttat psoriasis.

GUTTAT PSORIASIS: Guttat psoriasis er et utslett karakterisert av en ganske brå utvikling av mange små røde, dråpeformede runde knuter (papler) og plakk spredt rundt på huden, typisk på brystkasse og mage, overarmer og lår.
GUTTAT PSORIASIS: Guttat psoriasis er et utslett karakterisert av en ganske brå utvikling av mange små røde, dråpeformede runde knuter (papler) og plakk spredt rundt på huden, typisk på brystkasse og mage, overarmer og lår. Vis mer

Psoriasis er en vanlig type hudlidelse som kjennetegnes av at man utvikler betente, skjellete plakk på huden. Psoriasis er gresk for “kløende tilstand”.

Det finnes flere typer psoriasis som kan presentere seg på en rekke ulike måter, den vanligste formen som de fleste forbinder med navnet er psoriasis vulgaris, eller “plakkpsoriasis”.

Guttat psoriasis er en mindre vanlig form for psoriasis (utgjør ca 5%), som innebærer at man utvikler mange mindre betente små skjellete plakk. Tilstanden rammer oftest rammer barn og unge voksne, og har ofte en ganske akutt debut. Denne saken omhandler guttat psoriasis. For mer om andre psoarisistyper, se her. (1) (2)

LES OGSÅ: Behandling av psoriasis

Hva er guttat psoriasis og hva skyldes det?

Guttat psoriasis er et utslett karakterisert av en ganske brå utvikling av mange små røde, dråpeformede runde knuter (papler) og plakk spredt rundt på huden, typisk på brystkasse og mage, overarmer og lår.

Tilstanden, som også kalles dråpepsoriasis, har sitt navn fra det latinske guttae, som betyr “dråper”, og refererer til det dråpeformede utseendet som elementene av utslettet har. Hvert element av utslettet er vanligvis mellom 2 og 15 mm stor med et fint skjellende plakk helt ytterst. Utslettet kan klø, og kan også etterlate permanente pigmentforandringer i huden etterpå. Utslettet oppstår typisk akutt, og gjerne hos unge pasienter uten tidligere hudlidelser.

Det er en sterk sammenheng mellom guttat psoriasis og en nylig halsbetennelse med streptokokkbakterier, som er den vanligste bakterien som gir halsbetennelse. Den eksakte årsaken til guttat psoriasis og forholdet til streptokokkinfeksjoner er ikke helt forstått, men man tror at det foreligger et samspill mellom genetiske og miljømessige faktorer som ved en feil medfører en såkalt kryssreaksjon mellom bakterieproteiner og proteiner i huden vår. Forenklet kan man si at immunsystemet tror at spesifikke proteiner i huden er fiendtlige bakterieproteiner, og disse angripes, noe som medfører utvikling av utslettet.

Noen få tilfeller av guttat psoriasis har også vært observert i forbindelse med andre infeksjoner og bruk av visse medikamenter. (1)

LES OGSÅ: Negleforandringer? Psoriasis kan være en av årsakene.

UTSLETT VED GUTTAT PSORIASIS: Nærbilde av et utbrudd av guttat psoriasis på magen hos en 10 år gammel jente.
UTSLETT VED GUTTAT PSORIASIS: Nærbilde av et utbrudd av guttat psoriasis på magen hos en 10 år gammel jente. Vis mer

Forekomst

Psoriasis generelt rammer mellom 0,5 til 5% av befolkningen. Estimater av forekomsten av guttat psoriasis varierer, men tilstanden står trolig for rundt 5% av psoriasis-tilfellene.

Personer i alle aldre kan få tilstanden, men den er absolutt vanligst hos barn og unge voksne under 30 år. Det er ingen kjønnsforskjell. (1)

LES OGSÅ: Utslett? Dette er de vanligste årsakene.

Arvelighet

Utviklingen av tilstanden er forbundet med visse genetiske varianter av immunrelaterte proteiner, og følgelig foreligger det trolig derfor også en viss arvelig komponent. (1)

Symptomer og tegn

Symptomene ved guttat psoriasis involverer det typiske dråpeformede utslettet med ledsagende kløe, som oppstår på typiske lokalisasjoner. Vanligvis oppstår utslettet 2-3 uker etter en halsbetennelse med streptokokkbakterier. (1) (2)

Differensialdiagnoser (hva annet kan det være?)

Flere andre hudlidelser kan ligne på guttat psoriasis. Normalt vil typisk utseende og sykehistorie være nok til å kunne mistenke denne typen psoriasis, men blodprøver og andre prøver vil noen ganger være nødvendig for å utelukke andre årsaker.

Noen aktuelle differensialdiagnoser inkluderer:

Når bør man søke lege?

Ved mistanke om tilstanden finnes det god og effektiv behandling, samt er ikke dette en diagnose som nødvendigvis er lett å stille selv, og følgelig bør man søke lege ved mistanke om guttat psoriasis.

Diagnose

PSORIASIS EKSEM PÅ KROPPEN: Illustrasjonen viser vanlige steder man får eksem på kroppen ved psoriasis. For typen guttat psoriasis er utslettet mest typisk på brystkasse og mage, overarmer og lår.
PSORIASIS EKSEM PÅ KROPPEN: Illustrasjonen viser vanlige steder man får eksem på kroppen ved psoriasis. For typen guttat psoriasis er utslettet mest typisk på brystkasse og mage, overarmer og lår. Vis mer

Diagnosen guttat psoriasis kan ofte stilles ganske sikkert basert på typiske funn samt typisk sykehistorie, som rett aldersgruppe og tidligere halsbetennelse. Ved tvil kan legen ta en prøve av huden (hudbiopsi) som sendes inn til patologisk undersøkelse, som ofte kan gi et nærmere svar. Blodprøver er normalt ikke nødvendig.

Ved akutt debut eller symptomer på halsbetennelse, kan det ofte bli aktuelt å ta prøver med tanke på påvisning, og eventuelt behandling, av streptokokkbakterier. (1) (2)

LES OGSÅ: Seborreisk eksem rammer ofte hodebunn

Behandling av guttat psoriasis

Behandlingen av guttat psoriasis er nokså lik behandlingen av vanlig kronisk plakkpsoriasis. Det finnes mye forskning på behandling av vanlige psoriasisformer, men lite forskning som går spesifikt på akkurat guttat psoriasis.

Siden guttat psoriasis ofte går over av seg selv er det noen få som velger å avstå fra behandling, men da et kort sykdomsforløp ikke er garantert og noen også kan utvikle en mer kronisk form, vil behandling i de fleste tilfeller være aktuelt. Normalt innebærer behandlingen fuktighetskrem, lysbehandling med UV-stråler, og eventuelt også steroidekrembehandling.

Ved halsbetennelse med streptokokkbakterier vil det normalt gis antibiotikabehandling, men dette er ikke vist å bedre hudtilstanden.

Ved progress til kronisk plakkpsoriasis følger man vanlig behandling for dette, der intermitterende bruk av steroidekremer er den viktigste komponenten. (1) (2)

Forløp

Guttat psoriasis kan gå over av seg selv over flere uker eller måneder, det kan forsvinne og så senere komme tilbake igjen, eller det kan gå over i en mer kronisk form. Hos de fleste går guttat psoriasis over, men sannsynligvis er man mer utsatt enn andre for å få kronisk plakkpsoriasis senere i livet. (1)

Hudlegen har svart på spørsmål om guttat psoriasis:

Kilder: 1) Uptodate 2) Lvh.no