Fiskehud (iktyose)

Denne hudsykdommen er en forstyrrelse i det øverste hudlaget. Skjellende, flassende, tykk hud og kløe er vanlige symptomer.

IKTYOSE: På bildet ser du en person som har Iktyose vulgaris, den vanligste og minst alvorlige formen av denne sykdommen. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
IKTYOSE: På bildet ser du en person som har Iktyose vulgaris, den vanligste og minst alvorlige formen av denne sykdommen. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Iktyose er den medisinske termen for fiskehud, fra det greske ordet ichthys for fisk. Fiskehud har vært det mest kjente navnet på sykdommen på folkemunne, men men er upresist, sykdommen har selvsagt ingenting med fisk å gjøre og for de som har denne tilstanden kan dette navnet oppfattes negativt. Vi bruker navnet iktyose heretter i artikkelen.

Hva er iktyose?

Når vi betrakter huden vår under mikroskopet vil vi finne at huden er bygd opp av forskjellige lag. Det øverste laget består av hornceller og skal beskytte huden og kroppen mot ytre påvirkninger.

Iktyose er en fellesbetegnelse for sykdommer der den vanlige prosessen av nydannelse av hudceller og avstøtning av gamle hudceller, altså modningsprosessen av hudcellene, ikke fungerer på samme måten som den gjør hos friske mennesker. På grunn av dette har huden et skjellende utseende og er som regel tørr og fortykket.

Les også:
image: De vanligste hudsykdommene

De vanligste hudsykdommene

Hvilke former av iktyose finnes og hvilke er alvorlige?

Her skal det omtales de noen kjente former av iktyose:

  • Iktyosis vulgaris: Iktyosis vulgaris er en hyppig tilstand og har et dominant arvemønster. Det betyr at det finnes en familiær opphopning. Sykdommen kan ramme både gutter og jenter. Det er vanligvis en plagsom tilstand, men anses som regel som ikke alvorlig.
  • Kjønnsbundet iktyose: Kjønnsbundet iktyose er som regel bundet til X-kromosomet. Dette betyr at det er gutter som får sykdommen. Jenter kan bli bærere mens de selv kan være og fremstå som friske.
  • Lamellær iktyose: Lamellær iktyose er en medfødt tilstand som kan synes allerede fra fødsel av. Den finnes i ulike varianter der noen varianter regnes til å være alvorlige former av iktyose.
  • Bulløs iktyose: Dette er en type iktyose som begge kjønn kan få og som regnes å være en sjelden, men alvorlig form av iktyose. Den arves dominant.
LAMELLAR IKTYOSIS: Et spedbarn med den sjeldne, medfødte og alvorlige sykdommen lamellar iktyosis. Foto: NTB Scanpix/SWNS/Shai-anne Sifford
LAMELLAR IKTYOSIS: Et spedbarn med den sjeldne, medfødte og alvorlige sykdommen lamellar iktyosis. Foto: NTB Scanpix/SWNS/Shai-anne Sifford Vis mer

Hvor vanlig er iktyose ?

Forekomsten av iktyose varierer enormt siden det finnes 20-30 ulike typer av iktyose.

Iktyosis vulgaris er den typen som forekommer hyppigst. 95 % av alle iktyose-tilfeller viser seg å være Iktyosis vulgaris (1). Iktyosis vulgaris opptrer hos en av 300-500 personer. Av de resterende 5% er kjønnsbundet iktyose den typen som er hyppigst.(2).

Men det finnes også sjeldne former som for eksempel lamellær iktyose og bulløs iktyose som er sjeldne og alvorlige former. Iktyose kan også forekomme som del av noen sjeldne syndromer som for eksempel Netherton syndrom.

Hos de mest sjeldne typer av iktyose registreres det en syk person hvert tredje eller fjerde år i Norge (3).

Er det smittsomt?

Det er viktig å merke seg at sykdommen ikke er smittsom.

Er det arvelig?

Iktyose er en sykdom som er genetisk betinget, altså arvelig.

FLASSENDE HUD: Huden blir fortykket, flasser og sprekker. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
FLASSENDE HUD: Huden blir fortykket, flasser og sprekker. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Hvilke symptomer gir tilstanden?

Det finnes noen likheter ved de ulike typer av sykdommen og noen forskjeller.

Fellestrekk for alle iktyose er:

Forskjellen i de ulike typer sykdommen kan blant annet ligge i måten skjellingen ser ut, hvor skjellingen opptre på kroppen og hvor tidlig i livet det manifesterer seg.

LES OGSÅ: Ordliste om hud, slik beskriver hudlegene ulike eksem og hudforandringer.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles vanligvis klinisk. I noen tilfeller kan legen ta en vevsprøve av huden din, men dette er ikke vanlig (2).

Dersom du får konstatert en alvorlig form av iktyose vil du som regel få tilbud for å få tatt en gentest. I følge universitetssykehuset i Oslo bør alle få tilbud om genetisk veiledning (2). Dette kan du be om ved å spørre fastlegen om en henvisning.

Behandling

Det finnes per i dag ingen behandling som kan helbrede iktyose, men det finnes muligheter for å dempe plagene fra sykdommen.

Informasjon

God informasjon er viktig siden noen barn med iktyose vil ha behov for tilrettelegging i barnehagen eller på skolen. Derfor er det anbefalt at foreldre er åpen om tilstanden slik at barnehagen/skole kan ha samme stell-rutinene som hjemme slik at hverdagen forblir forutsigbar for barnet.

image: Kontakteksem: Ulike typer, symptomer og behandling

Kontakteksem: Ulike typer, symptomer og behandling

Hudstell

Godt stell av huden på daglig basis er et meget viktig ledd for å lindre plagene!

Du må sørge for å holde huden myk og smidig samt fjerne avdøde hudceller grundig og på en regelmessig basis. Dette kan gjennomføres ved å ta et bad daglig der badevannet tilsettes olje og/eller salt (2). Tilsetningen vil bidra til å bløte opp huden som gjør det lettere å fjerne de avdøde hudceller.

Etter badet er det viktig at huden smøres godt med kremer som tilfører huden fuktighet og bidrar til smidighet.

I følge universitetssykehuset i Oslo kan noen ha nytte av et surstoffbad med mikrobobler av surstoff, mens andre har rapportert nytte av en dampdusj (2).

LES OGSÅ: Tørr vinterhud eller eksem?

Støtteordninger:

Hudstell kan ta både mye tid, i det mest alvorlige tilfeller opptil fire timer daglig (2) og hudprodukter koster en del. Det finnes støtteordninger som åpner for en søknad om refusjon via folketrygden. For nærmere opplysninger henvend deg til ditt nærmeste NAV kontor eller fastlegen din.

Inneklima:

God ventilasjon er viktig siden temperaturregulering gjennom huden kan være forstyrret ved iktyose slik at sykdommen kan føre til overoppheting.

Klær:

Klær laget av naturlige produkter slik som bomull er til å foretrekke, også med tanke på temperaturregulering. Klær laget av plast er ikke anbefalt. Du bør se etter at klærne har minst mulig sømmer og at sømmene er flate.

Ører og øyne:

Skjellende celler kan også tette øregangene, noe som på sikt kan føre til nedsatt hørsel. Du bør derfor få sjekket dine øreganger regelmessig hos fastlegen.

Likeså kan skjellende celler også gjøre det vanskelig med å lukke igjen øyne hos noen typer av iktyose. Her er det viktig å bevare hornhinnen av øyet ved å holde den bløt. Det finnes øyedråper for dette formålet.

image: Atopisk eksem hos barn

Atopisk eksem hos barn

Medikamenter:

Det finnes mulighet for å bruke medisiner som er basert på Vitamin A som for eksempel Neotigason®. Bruk av Neotigason® kan være relatert til bivirkninger som for eksempel forstyrrelse av blodfett som bør sjekkes jevnlig.

Medikamentet kan også påvirke skjelettet og føre til skjelettforandring slik at vekstkurven bør følges med dersom medikamentet brukes hos barn.

Utover dette kan bruk av Neotigason® påvirke leververdiene negativ samt føre til humørforandring (for eksempel aggresjon og depresjon). En sjelden gang kan brukt av Neotigason® også føre til økt trykk i hjernen som kjennetegnes av kvalme, oppkast, hodepine og synsforstyrrelse; en bivirkning som vanligvis bør medføre umiddelbar avslutning av behandlingen (4).

Kvinner som er eller planlegger å bli gravide bør ikke bruke medikamentet siden det kan føre til misdannelser hos fosteret (2)(4).

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Teresa Løvold Berents

HUDSYKDOMMER

Få svar innen 3 dager for 399,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Prognose

Prognosen er avhengig av typen iktyose man har fått. Sykdommen kan ikke helbredes per dags dato. Noen av de mest alvorlige formene av iktyose kan være dødelige.

Vil du vite mer?

Les mer om iktyose på sjeldnediagnoser.no

Referanser/Kilder:

1) lhl.no 2) ous-research.no/home/sjeldnediagnoser/Iktyose 3) oslo-universitetssykehus.no 4) felleskatalogen.no