Unge jenter ekstra utsatt for føflekkreft

Jenter i alderen 15-24 år soler seg mer og bruker solarier i langt større grad enn resten av befolkningen. Dette gjør dem ekstra utsatt for hudkreft både i ung alder og senere i livet.

Halvparten tar solariumEn undersøkelse som Markeds- og mediainstituttet (MMI) har utført for Den Norske Kreftforening viser at over halvparten av norske jenter i alderen 15-24 år bruker solarium. Hver tredje jente bruker solarium mer enn ti ganger i året. Halvparten av jentene sier også at det er viktig for dem å bli brune og at de soler seg mer nå enn for fem år siden. Dette gjør tallene bekymringsfulle.

Utsetter huden for mye sol
- Det er sammenheng mellom føflekkreft og den totale mengde UV-stråler man utsetter huden for, forklarer professor Johan Moan, som i en årrekke har forsket på emnet. - Når så mange svarer at det er viktig for dem å bli brune, og at de soler seg mer nå enn for fem år siden, betyr dette at de utsetter huden for mye sol - både naturlig og kunstig. Dermed øker de risikoen for føflekkreft, fortsetter han.
- Bråsoling i ferier og weekender ser ut til å være spesielt farlig med hensyn til å få føflekkreft, men også den totale dosen UV-stråler er av stor betydning, sier Moan.

Unge jenter får føflekkreft
Kreftregisterets statistikk viser at hvert fjerde krefttilfelle blant jenter i denne alderen er føflekkreft. Tall fra Sverige viser at de som benytter solarier også er de som er mest ivrige til å sole seg på den naturlige måten. Den samlede belastningen på huden kan få alvorlige følger. Solarier anbefales derfor ikke til kosmetisk bruk. Naturlig soling må også skje i rimelig mengde.
- Hvert år får cirka 200 kvinner og menn under 50 år føflekkreft, 50 av dem er under 30 år, sier professor Steinar Tretli ved Kreftregisteret. - Kvinner under 50 år har mer føflekkreft enn menn. Det er kanskje ikke så godt kjent blant folk flest at denne kreftformen rammer tidlig i livet, forklarer han.

Kilde: Kreft.no