Hudforandringer ved coronaviruset

Kan det aktuelle coronaviruset gi hudutslett – hva vet vi om dette så langt? Hvordan ser det ut? Er det mulig å skille fra andre typer utslett?

UTSLETT OG "COVID TOES": Utslett og tær med blåmerke liknende flekker. To eksempler på hudforandringer observert ved coronavirus.
UTSLETT OG "COVID TOES": Utslett og tær med blåmerke liknende flekker. To eksempler på hudforandringer observert ved coronavirus. Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Covid-19 (coronavirus sykdom 2019) er en sykdom som kan føre til alvorlig luftveissykdom og kan ha dødelig utfall. Den skyldes viruset SARS-CoV-2.

Les mer om Coronavirus

Virusutslett

Som de fleste virus, ser det ut til at også coronaviruset som forårsaker Covid-19, kan forårsake utslett i huden. Dette er imidlertid ikke ett vanlig funn ved sykdommen. Det er heller ikke funn av en type hudutslett som gjør at vi med sikkerhet kan si at ”dette er coronavirus” , da man som sagt, ofte kan se utslett i huden ved virussykdom, hudsykdom eller som en bivirkning til et medikament. Men, det er gjort en rekke observasjoner internasjonalt og etterhvert publikasjoner i tidsskrifter rundt dette med hudforandringer og coronavirus og det er stadig innrapportering av forskjellige hudfunn ved coronaviruset verden over.

RØDFLEKKETE UTSLETT PÅ OVERKROPPEN: Et slikt type hudutslett sees hyppigst som en reaksjon på ett medikament, eller som en hudreaksjon på en virusinfeksjon, hovedsakelig hos barn, men det er også gjort enkeltobservasjoner hos pasienter med coronaviruset. Men, om det da er viruset som er årsaken, eller medikamenter man har reagert på er ikke alltid like lett å si. FOTO: Scanpix NTB / Shutterstock / DonyaHHI
RØDFLEKKETE UTSLETT PÅ OVERKROPPEN: Et slikt type hudutslett sees hyppigst som en reaksjon på ett medikament, eller som en hudreaksjon på en virusinfeksjon, hovedsakelig hos barn, men det er også gjort enkeltobservasjoner hos pasienter med coronaviruset. Men, om det da er viruset som er årsaken, eller medikamenter man har reagert på er ikke alltid like lett å si. FOTO: Scanpix NTB / Shutterstock / DonyaHHI Vis mer

Informasjon vedrørende coronaviruset, eller Covid-19 som det heter, endrer seg raskt. Informasjon blir fort utdatert og vi befinner oss i ett øyeblikksbilde. Informasjonsstrømmen er kontinuerlig og det er for tidlig å konkludere skråsikkert når det gjelder nye kliniske funn.

COVID-19: Informasjon, kliniske funn og sannheter vedrørende coronaviruset, eller Covid-19 som det heter, endrer seg raskt. Informasjon blir fort utdatert. FOTO: Scanpix NTB / Shutterstock / creativeneko
COVID-19: Informasjon, kliniske funn og sannheter vedrørende coronaviruset, eller Covid-19 som det heter, endrer seg raskt. Informasjon blir fort utdatert. FOTO: Scanpix NTB / Shutterstock / creativeneko Vis mer

Hudfunn ved Covid-19

Hudutslett har blitt beskrevet hos noen pasienter med Covid-19. Imidlertid ser det ikke ut til å være noe vanlig funn, og funnene som er beskrevet kan like gjerne være til stede ved andre tilstander en Covid-19 infeksjon. Trolig er det immunsystemet som reagerer på viruset med ulike forandringer i huden, eller det er sammensatte årsaker, deriblant medikamenter som er brukt under behandlingen. Under er det listet opp noen observasjoner som er beskrevet i litteraturen.

 • På sykehuset Allesandro Manzoni i Nord-Italia, observerte dr. Sebastiano Recalcati og kollegaer hudforandringer hos én av fem i en gruppe pasienter med Covid 19.

  Observasjonsstudien var forholdsvis liten. Av 148 undersøkte coronapasientene, ekskluderte de italienske hudlegene 60 personer som hadde fått nye medisiner de siste 15 dagene, for å kunne utelukke at symptomene stammet fra medisinenes bivirkninger. De fleste hadde diffust rødt utslett, noen få hadde elveblest og en hadde vannkoppeliknende hudutslett. Hudforandringene opphørte etter noen dager og det så ikke ut til å være noen sammenheng mellom utslettet og sykdommens alvorlighetsgrad. Observasjonen i artikkelen ble vurdert til at hudfunnene er slik man kan se ved andre virusinfeksjoner. (2) Det er viktig å presisere at elveblest er svært hyppig tilstand i seg selv, og har i de aller fleste tilfeller ingen sammenheng med coronaviruset

 • Det har også vært rapporter på små hudblødninger, peteccier som det heter på fagspråket, i huden. Sistnevnte kan likne på utslett man har ved Dengue feber, derfor har man kalt det dengue-liknende utslett. (1)

 • Det har vært observasjoner av et forbigående blålilla nettaktig utslett på kroppen, også kalt livedo reticularis på fagspårket.(3)

 • Det har vært rapporter internasjonalt om såkalte ”Covid toes” som er blåmerke liknende utslett på fingre eller tær, hovedsakelig observert hos yngre pasienter. Dette er også beskrevet som pernio/chilblain eller frostskadeliknende utslett. De blå flekkene forårsakes av små tilstopninger i de små blodårene i huden, og symptomene har gått over av seg selv.(3)
COVID TOES: Eksempel på det som har blitt beskrevet som "Covid toes". Blåmerke liknende flekker på tærne - hyppigst observert hos yngre pasienter. FOTO: Scanpix NTB / Shutterstock / Chris Curry
COVID TOES: Eksempel på det som har blitt beskrevet som "Covid toes". Blåmerke liknende flekker på tærne - hyppigst observert hos yngre pasienter. FOTO: Scanpix NTB / Shutterstock / Chris Curry Vis mer

Håndeksem på grunn av håndvask

Det vi som hudleger derimot hyppig ser er problemer med tørre hender og eksem. Hyppig håndvask er viktig for å hindre smittespredning og befolkningen har vært veldig flinke til å utføre grundig og hyppig håndvask. Varmt vann og såpe ødelegger den naturlige hudbarrieren og det er mange som har utviklet tørre, såre hender og utslett på grunn av den iherdige vaskingen.

INTENS HÅNDVASK SOM LEDD I Å HINDRE SMITTESPREDNING: Mange har opplevet såre og tørre hender i forbindelse med intens håndvask som ledd i forebygging av smittespredning av coronaviruset. I artikkelen kan du lese om forebyggende råd og hva du skal gjøre dersom du har fått utslett. FOTO: NTB Scanpix / Shutterstock / Bogdan Sonjachnyj
INTENS HÅNDVASK SOM LEDD I Å HINDRE SMITTESPREDNING: Mange har opplevet såre og tørre hender i forbindelse med intens håndvask som ledd i forebygging av smittespredning av coronaviruset. I artikkelen kan du lese om forebyggende råd og hva du skal gjøre dersom du har fått utslett. FOTO: NTB Scanpix / Shutterstock / Bogdan Sonjachnyj Vis mer

Her er tips for å bevare den naturlige beskyttende hudbarrieren:

 • Vask hendene minst 20 sekunder i lunkent vann! Du trenger ikke kokvarmt vann. Husk å vaske mellom fingrene og under neglene.
 • Alternativt kan du bruke antibac med minst 60% alkohol, men se da gjerne etter en som inneholder glycerol som mykgjør huden.
 • Tørk, eller klapp hendene tørre med et mykt håndklæ eller tørre papirtørkler.
 • Påfør fet fuktighetskrem etter at du har tørket hendene. Etter håndvask kan du gjerne påføre fuktighetskrem før hendene er helt tørre for å "forsegle" fuktigheten i hendene. Har du brukt antibac bør du ha helt tørre hender før du påfører fuktighetskrem.
 • Et annet tips er å smøre hendene med et tykt lag med fuktighetskrem på kvelden og bruke bomullshansker natte over.

Har du utslett til tross for dette anbefaler jeg å bruke hydrokortison krem kjøpt fra apotek i noen dager, og hvis ikke dette er nok anbefaler jeg å å få foreskrevet reseptbelagt kortisonkrem.

ØDELAGT HUDBARRIERE: Såre, oppsprukne hender på grunn av iherdig håndvask. Her trengs det kortisonkrem, samt regelmessig bruk av en god og fet håndkrem. FOTO: Scanpix NTB / Shutterstock / Fedorov Ivan Sergeevich
ØDELAGT HUDBARRIERE: Såre, oppsprukne hender på grunn av iherdig håndvask. Her trengs det kortisonkrem, samt regelmessig bruk av en god og fet håndkrem. FOTO: Scanpix NTB / Shutterstock / Fedorov Ivan Sergeevich Vis mer

Skal jeg fortsette med medisiner mot hudsykommen min?

Hudsykdommer i seg selv er ikke kjent for å være en risikofaktor for å bli syk av coronavirus. Det brukes en rekke medisiner mot hudsykdommer, og da tenker vi særlig på det vi kaller systemiske medisiner som vil si at de påvirker immunsystemet. Dette kan være såkalte biologiske medisiner, metotrexate eller kortisontabletter.

Hvis du er frisk og ikke har andre kroniske medisinske tilstander anbefales det stort sett å fortsette med medisinene, men her må man forhøre med legen sin. Hvis man har testet positivt på Covid-19 eller fått symptomer skal man alltid kontakte legen sin for videre håndtering.

Videre forskning

Det kreves videre innrapportering om hudfunn, samt mer forskning på området før man endelig kan konkludere om hva som er typiske hudfunn ved coronaviruset og om det er noe som kan gi en pekepinn på alvorlighetsgrad av sykdommen. Det kan derfor være nyttig å ta bilder av utslett, dersom man har coronaviruset, og vise bilder av dette til hudlege via telemedisin eller til legen sin etter nærmere avtale.

Hva er de generelle symptomene ved Covid-19

VANLIG MINDRE VANLIG
FeberVerking i kroppen
TørrhosteRennende eller tett nese
Tap av lukt og smakssansSår hals
Fatigue/tretthetMagesmerter
Diare
Hodepine
Økt blodpropptendens
Nyresykdom
Hjertesykdom
Kawasaki liknende symptomer hos noen barn (kalt pediatrisk multisystem inflammatorisk sykdom)
Nevrologiske symptomer som forvirring og koma.
Og en rekke flere….

Alvorlighetsgraden av sykdommen varier. Noen har ingen eller lite symptomer. De som har alvorlige symptomer kan trenge sykehusopphold og eventuelt pustehjelp på grunn av lungebetennelse forårsaket av viruset. Les mer om symptomer ved covid-19

Kilder

1) Covid-19 cases in Thailand: (J Am Acad Dermatol. 2020 Mar 22. pii: S0190-9622[20]30454-0. doi: 10.1016/j.jaad.2020.03.036)

2) Covid-19 cases in Italy (J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Mar 26.)

3) Dermnet.nz, COVID-19 and dermatology patients, Author: Yan Ling Apollonia Tay, Medical Student, University of Otago, Wellington, New Zealand. DermNet NZ Editor in Chief: Adjunct A/Prof Amanda Oakley, Dermatologist, Hamilton, New Zealand. Copy edited by Gus Mitchell. March 2020. Reviewed by Dr Louise Reiche, Dermatologist, Palmerston North, New Zealand. Latest update 19 June 2020.

4) CDC.gov Handwashing