Elveblest (urtikaria)

Elveblest-utslett kan oppstå hvor som helst på kroppen og ansiktet. Intens kløe er et vanlig symptom. Huden kan være rødflammete, og få vabler og blemmer. Angioødem er en beslektet tilstand som rammer dypere i huden.

ELVEBLEST: Flammete, vablete utslett som kan ha blemmer og klør. Hvis du har brent deg på en brennesle kjenner du igjen symptomene i mild form. FOTO: Ntb Scanpix /Shutterstock
ELVEBLEST: Flammete, vablete utslett som kan ha blemmer og klør. Hvis du har brent deg på en brennesle kjenner du igjen symptomene i mild form. FOTO: Ntb Scanpix /Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Har du noen ganger fått vabler (forhøyninger) i huden av ulik form, som kommer eller forsvinner innen et døgn? Da kan det dreie seg om elveblest, også kjent som urtikaria på det medisinske fagspråket. Elveblest-utslett kan oppstå hvor som helst på kroppen og i ansiktet, med vabler og rødflammet hud. Intens kløe er et vanlig symptom. Behandlingen er vanligvis antihistaminer. Angioødem er en annen form for samme hudreaksjon.

LES OGSÅ: Utslett - hva kan årsaken være?

ELVEBLEST: Her sees et klassisk rødflammete, vablete utslett. Elveblest er ofte sterkt kløende. Foto: Scanpix/Shutterstock
ELVEBLEST: Her sees et klassisk rødflammete, vablete utslett. Elveblest er ofte sterkt kløende. Foto: Scanpix/Shutterstock Vis mer

Hva er elveblest?

Elveblest er en hudreaksjon som innebærer kløende, flyktige vabler med rødflammethet, som oppstår i den overfladiske delen av huden. Vablene varierer i størrelse, fra helt små til større flekker, men reaksjonen gir seg vanligvis i løpet av noen timer - hver enkelt flekk skal definisjonsmessig ikke vare lengre enn 24 timer. Elveblest er vanligvis en akutt eller en kronisk reaksjon på et eller annet, som for eksempel medikamenter, infeksjoner, allergier, irritanter, insektstikk, eller en underliggende sykdomstilstand. Ved akutt elveblest varer tilstanden totalt i under 6 uker, mens ved kronisk elveblest har man utslett som kommer tilbake i en periode på mer enn 6 uker. (1) (2)

Angioødem

Angioødem er en beslektet hudtilstand, som skyldes samme type reaksjon, men hevelsen rammer dypere hudlag, og oftest rundt ansiktet og leppene. Som elveblest er tilstanden vanligvis ufarlig og forbigående, men ved uttalt angioødem med hevelse som rammer luftveiene kan situasjonen bli livstruende. Ved angioødem kan hevelsen vare i opptil tre døgn, og hevelsen er typisk mindre rød og kløende i forhold til elveblest. (1)

ANGIOØDEM: Ved angioødem sitter reaksjonen dypere i huden enn ved urtikaria, ofte rundt ansiktet og lepper. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
ANGIOØDEM: Ved angioødem sitter reaksjonen dypere i huden enn ved urtikaria, ofte rundt ansiktet og lepper. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Årsaker

Både med elveblest, og også med angioødem som man tenker oppstår på samme måte, skjer det en immunreaksjon i huden på et eller annet stoff. Som nevnt kan det være flere mulige årsaker, både allergiske eller ikke-allergiske, og ofte klarer man ikke identifisere hva som er den utløsende faktoren hos hver enkelt person, spesielt ikke hos de med kronisk elveblest. Uavhengig av hva som er årsaken, skjer det en aktivering av immunsystemet i huden, og man ser et frislipp av stoffer som fører til en økt blodtilførsel og tilstrømning av immunceller - noe som medfører symptomer som hevelse og kløe. Videre følger noen mulige utløsende faktorer til elveblest og angioødem:

 • Matvarer: Mange matvarer kan forårsake elveblest og angioødem, spesielt de som er assosiert med matvareallergier. Eksempler inkluderer fisk og skalldyr, nøtter, melk og egg.

LES OGSÅ: Matvareallergi.

 • Medikamenter: Omtrent alle medikamenter kan forårsake elveblest og angioødem. Vanlige årsaker er antibiotika og betennelsesdempende medikamenter av typen NSAIDs.
 • Vanlige allergier: Pollen, dyrehår og insektstikk er eksempler på allergener (allergiframkallende stoffer) som kan forårsake elveblest eller angioødem.
 • Miljøfaktorer: Temperaturendringer, sollys, trykk og vann, trening og stress er eksempler på miljøfaktorer som kan forårsake elveblest og angioødem.
 • Medisinske tilstander: Elveblest og angioødem kan noen ganger oppstå som følge av medisinske tilstander, som for eksempel autoimmune tilstander (tilstander der immunforsvaret angriper kroppen), virusinfeksjoner, og noen kreftformer.
 • Hereditært angiodeøm: En arvelig (genetisk), sjelden form for angioødem.
  (1) (2)

LES OGSÅ: 10 vanlige bivirkninger av medisin

KAN UTLØSE ELVEBLEST: Små barn får ofte elveblest etter kontakt med stoffer/bestandeler av mat eller ved innånding av pollen Foto: Scanpix
KAN UTLØSE ELVEBLEST: Små barn får ofte elveblest etter kontakt med stoffer/bestandeler av mat eller ved innånding av pollen Foto: Scanpix Vis mer

Forekomst

Elveblest og angioødem er vanlig. I løpet av livet vil cirka hvert femte menneske ha opplevd elveblest én eller flere ganger. Tilstanden debuterer ofte i barndommen, og de aller fleste får sitt første tilfelle før de fyller 30 år. Kronisk elveblest sees omtrent tre ganger så hyppig hos kvinner som hos menn, og sees til enhver tid hos rundt 1% av befolkningen. (1)

image: Kuldeallergi er en form for elveblest

Kuldeallergi er en form for elveblest

Smittsomt?

Nei, tilstandene er ikke smittsomme. Både elveblest og angioødem er en reaksjon på et eller annet stimuli. Den utløsende faktoren kan være vanskelig å finne. Det er imidlertid ikke umulig at to personer kan reagere på det samme, spesielt hvis de bor sammen og kan ha vært utsatt for den samme utløsende faktoren.

Risikofaktorer

Man er mer utsatt for å få elveblest eller angioødem, om man har noen av følgende risikofaktorer:

 • Man har tidligere hatt elveblest eller angioødem.
 • Man har en eller flere tilstander som er assosiert med elveblest og angioødem, som for eksempel lupus, lymfom eller sykdom i skjoldbruskkjertelen.
 • Man har tidligere hatt andre allergiske reaksjoner.
 • Man har nære slektninger som har hatt elveblest eller angioødem, eller har hereditært angioødem.
  (1) (2)

Symptomer

Klassiske symptomer og tegn på elveblest er:

 • Et sterkt kløende utslett som oppstår raskt, og forsvinner helt i løpet av 24 timer.
 • Rødflammete vabler, som er følbare med fingeren, av forskjellige størrelser og fasonger.
 • Vablene sprer seg raskt over store deler av kroppen, og de kommer og går.
 • De oppstår på ett sted og forsvinner vanligvis i løpet av fire timer, mens det samtidig kommer nye vabler andre steder på kroppen.

LES OGSÅ: Kløe i huden - hva kan årsaken være?

Angioødem er en dypere reaksjon, vanligvis rundt ansiktet og leppene. Angioødem kan oppstå samtidig med elveblest. Vanlige symptomer og tegn på angioødem inkluderer:

 • Større, tykkere hevelser i huden med rødme.
 • Smerte og varmefølelse i de affiserte områdene, kløe er vanligvis mindre uttalt.
 • Hevelse som rammer luftveiene er sjelden, men kan være livstruende!
  (1) (2)

Oppsøke lege?

Man kan som regel behandle milde tilfeller av elveblest og angioødem hjemme. Hvis symptomene vedvarer i noen dager kan man oppsøke lege. Hvis man merker at man hovner i halsen eller har problemer med å puste, er dette en akutt nødsituasjon og man må straks få kontaktet 113. (1)

LES OGSÅ: Førstehjelp.

Diagnose

Diagnosen er som regel enkel å stille, basert på de symptomer og tegn som pasienten kan fortelle eller vise. I samråd med legen kan man komme nærmere en diagnose og om det dreier seg om akutt eller kronisk elveblest, eller angioødem, og eventuelt hva som kan være den utløsende årsaken - det er dog ikke alltid man finner ut hva som er årsaken, og spesielt ikke ved kroniske tilfeller. I noen tilfeller kan det bli aktuelt med allergitesting, blodprøver eller spesifikk testing med tanke på hereditært angioødem. (1) (2)

Andre diagnoser

Kan symptomene være tegn på noe annet?
Elveblest og angioødem er vanlig, og er som regel uproblematiske diagnoser å stille, men noen ganger kan andre tilstander ligne, som for eksempel:

LES OGSÅ: Hvorfor får vi eksem?

Forebygging

Man kan redusere sjansene for å utvikle elveblest og angioødem ved å følge disse rådene:

 • Unngå kjente triggerfaktorer: Hvis man vet, eller tror, at visse årsaker har medført utbrudd tidligere, vil det være lurt å prøve å unngå disse.
 • Føring av dagbok: Særlig hvis man tenker at det kan være en matvare som fører til plagene, kan det være hensiktsmessig å føre en dagbok med tanke på hva man spiser og hvilke symptomer man har.
  (1) (2)
DET KLØR! Ofte trenger man ikke behandling, da tilstanden går over av seg sev, men ved kløe og ubehag finnes det behandlingsalternativer. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
DET KLØR! Ofte trenger man ikke behandling, da tilstanden går over av seg sev, men ved kløe og ubehag finnes det behandlingsalternativer. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Behandling

Ved milde symptomer trenger man som regel ikke behandling - både elveblest og angioødem er selvbegrensende, og går som regel over av seg selv. Viktigere er ofte fjerning av utløsende årsaker og framtidig forebygging hvis mulig - men ofte finner man ingen utløsende årsak, noe som kan være frustrerende. Ved mer plagsomme symptomer som kløe og ubehag, finnes det likevel flere behandlingsalternativer:

 • Antihistaminer: Antihistaminer (vanlige “allergitabletter”, som cetirizin eller desloratidin/loratidin) er standardbehandlingen, og hemmer immunresponsen som skjer i huden ved elveblest og angioødem, og reduserer kløe og hevelse.

LES OGSÅ: Allergitabletter.

 • Kortikosteroider: For mer uttalte tilfeller, kan betennelsesdempende medikamenter i form av kortikosteroider benyttes i den akutte behandlingen.
 • Andre medikamenter: Antihistaminer er som regel nok, men i mer spesielle tilfeller kan såkalte leukotrienantagonister og andre immunsystemhemmende medikamenter kunne bli aktuelle.

Ved en nødsituasjon med anafylaksi (allergisk sjokk), må man straks ringe 113, og gi adrenalin (som EpiPen), om personen er utstyrt med dette. (1) (2)

Kilder

1) Mayo Clinic, Hives and angioedema

2) LHL, Urticaria og elveblest

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Teresa Løvold Berents

HUDSYKDOMMER

Få svar innen 3 dager for 299,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål