Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Subklinisk / latent lavt stoffskifte?

Spørsmål

Hei. Jeg er ei kvinne på 29 år som spesielt de siste to årene har hatt symptomer på lavt stoffskifte. Da jeg etterhvert begynte lese informasjon om lavt stoffskifte, bestilte jeg legetime. Jeg forklarte de opplevde symptomene: tretthet uavhengig av ytre omstendigheter/økt søvnbehov, muskelsmerter, treghet, konsentrasjonsvansker, tørr hud, vansker med å gå ned i vekt på tross av et sunt kosthold hvor jeg er helt sikker på at jeg spiser tilstrekkelig næringsrikt/nok, frysninger, uregelmessig menstruasjon, "klump" i halsen ved svelg og nedsatt sexlyst. I tillegg informerte jeg om at min bestemor, mor og tante har påvist lavt stoffskifte og benytter medikamentell behandling. Jeg har tatt 3 blodprøver, men fastlegevikar (fastlegemangel) mente at jeg fortsatt var innenfor referanseområdene og spurte da meg hva jeg mente vedkommende burde gjøre. Med bakgrunn i at jeg føler meg rimelig rådvill nå og i liten grad opplever å bli hørt i forhold til aktuelle symptomer, så søker jeg råd om hva du/dere mener er fornuftig med bakgrunn i "min sak". Det er planlagt ny blodprøve om 3 måneder. Mine siste blodprøveverdier var følgende: -FT4: 18 -TSH: 3,6 -T3, fritt: 5,8 -TPO as: <28 - P-TSI (IS 90/672): < 0,10 Håper på en faglig vurdering og råd fra deg/dere. På forhånd takk.

Kvinne 29
Svar

Hei.


Du har ikke hypotyreose / lavt stoffskifte pr idag. Dine nivåer av det aktive hormonet FT4 / tyroxin er normalt. T3 og TSI er normale hos deg, men brukes ikke for å finne ut om man har lavt stoffskifte. TSH er en viktig indikator her. Det er et hormon som stiger ved lavt stoffskifte, og synker ved høyt stoffskifte. Dine TSH-nivåer er helt i øvre normalområde. Det kan teoretisk sett tale i retning av at du kan være i ferd med å utvikle lavt stoffskifte. Derfor er det riktig av legen din å foreslå en sjekk om 3 måneder, og kanskje regelmessig i en god del tid fremover.

Det at du har mye lavt stoffskifte i nær familie, øker naturligvis viktigheten av å følge med på om du får dette.


En annen ting det er verd å være oppmerksom på, er en tilstand som heter latent eller subklinisk hypotyreose. Subklinisk er et ord om brukes om sykdommer som ikke har slått helt ut (ennå) Ved subklinisk lavt stoffskifte så kan man ha normale FT4-verdier, slik du har, og TSH fra 3,6 til 10.  Slik subklinisk eller latent lavt stoffskifte kan også i noen tilfeller gi symptomer slik som du har. Det er omdiskutert om man kan eller bør starte behandling med stoffskiftehormon i slike tilfeller, altså slik behandling som man gir ved reellt lavt stoffskifte. Noen foretrekker å se det an og kontrollere hormonverdiene videre, for å se om pasienten faktisk utvikler reellt lavt stoffskifte, men det er også mulig å gjøre et behandlingsforsøk med stoffskiftehormonet tyroxin for å se om pasientens symptomer avtar. Gjør de det med slik behandling, så er det naturligvis bra, og pasienten kan fortsette med medisinen. Blir man ikke bedre med en slik utprøving av behandling, betyr det vanligvis at slappheten og pasientens andre symptomer har andre årsaker. En slik utprøving kan være nyttig i noen tilfeller, både fordi det kan gi bedring, og om ikke det gir bedring, så har det informasjonsverdi i seg selv, for da skjønner man at pasientens symptomer etter alt å dømme har andre forklaringer.

Jeg synes godt at du kan ta opp dette med fastlegevikaren din, altså om du bør eller ikke bør gjøre et behandlingsforsøk med tyroxin med tanke på at du kan være i tidlig fase av en latent hypotyreose. Hvis du faktisk er i en tidlig fase av denne sykdommen, og en venter til du kanskje får "fullt utslag" på blodprøvene om et år eller flere, så har du jo lidd unødvendig i all den ventetiden, hvis oppstart med medisiner allerede nå kunne ha hjulpet deg.


Men en helt annen ting er følgende

Symptomene ved lavt stoffskifte er helt uspesifikke, hvilket betyr at en kan få tilsvarende symptomer av en usedvanlig lang rekke andre årsaker og sykdommer. Et typisk eksempel er trøtthet. Det stemmer at en kan få det av lavt stoffskifte, og at det er helt typisk, men samtidig er det slik at det knapt finnes en sykdom som IKKE kan gi trøtthet. Så det at man kjenner seg igjen i symptomene på lavt stoffskifte, er alt annet enn ensbetydende med at en faktisk har denne sykdommen. Det betyr at når en har slike plager du har, så må man utredes bredt for alle tenkelige årsaker, og ikke bare sjekke stoffskifte. Jeg vet ikke om det er gjort i ditt tilfelle, men det er usedvanlig viktig. Tenker man kun på stoffskiftet som mulig årsak til slike plager som du har, så kan en meget lett overse andre sykdommer som skulle vært behandlet.


Videre er det også slik at slike plager som du har også kan forekomme uten fysisk sykdom. Man kan for eksempel få trøtthet, dårlig søvn, nedsatt sexlyst m.v. av depresjon. Og en kan bli trøtt og få lav sexlyst m.v. av alminnelige livspåkjenninger også, noe vi alle har en del av til enhver tid. Tilfeldige eksempler: Uløste konflikter, problemer i relasjoner, frustrasjoner, kjedsomhet, stress osv osv. Slike ting kan gjøre svært mye med vår helse, og så absolutt gi slike plager som du har. Det er veldig viktig å være klar over også. Men alt i alt tenker jeg at det er viktig å få en vurdering av om du burde forsøkt stoffskiftehormon i en periode, mot mulig begynnende lavt stoffskifte.


Jeg håper at rådene er til nytte for deg, og ønsker deg lykke til.