Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hasimoto hypertyriose og medisinering

Spørsmål

Jeg har lavt stoffskifte- Hasimoto hypertyriose. Følte meg dårlig , lite energi, deprimert, ville bare ligge etc.

Fikk tatt lodprøver i januar med følgende resultat:-HDLkoestrol:1,2,, - S-kolestrol:7,5,-S-tot.kolestrol:6,3,-S-natrium:137,-S-T4 fritt:29,-S-tro-antistoff:107,-S-tras:<1,-S-TSH:0,12,-S-T3 fritt:5,1 Medisin: Levaxin 200 mg. Satt ned (23.01.19) til 175 mg. Resultat blodårøve 13.03.19: -S-T4 fritt: 20, - S-TSH(KI):0,08.

Ellers var det ingen endring i kolestrol.

Tar ikke medisin, var tilbudt: Atorvastatin Mylan 40 mg.

Jeg ser at S-TSH er alt for lav. Legen sier det er ok resultat. Jeg kjenner med å ikke bli tatt alvorlig. Ønsker å ta Levaxin i kombinasjon med en T3 medisin, men legen sier nei.

Hva skal jeg gjøre? Er deprimert og har null energi. Tror at my medisin vil gi meg bedre liv, har tatt levaxin i snart 8 år

Kvinne 49
Svar

Hei og takk for spørsmålet ditt!

Du forteller at du lider av lavt stoffskifte (hypotyreose) på bakgrunn av en tilstand som heter Hashimoto`s tyreoiditt. «Tyreoiditt» betyr betennelse i skjoldbruskkjertelen (også kalt glandula Tyroidea). Denne kjertelen sitter nederst, fortil på halsen, og det er den som produserer stoffskiftehormonene våre. Hashimoto`s tyreoiditt er en autoimmun betennelse, det vil si at det er kroppens eget immunforsvar som angriper kjertelen. Dette er en av de vanligste årsakene til lavt stoffskifte.

Du nevner en del blodprøver i spørsmålet ditt, så jeg vil gjerne starte med å forklare den generelle betydningen av de forskjellige prøvene knyttet til stoffskiftet.

Om man har høyt eller lavt stoffskifte avhenger av mengden stoffskiftehormoner i blodet; T3 (også kalt trijodtyronin) og T4 (også kalt tyroksin), samt av et signaleringshormon som produseres i hypofysen; TSH (thyroid-stimulating hormone, også kalt tyrotropin). Enkelt fortalt har man høyt stoffskifte ved høye nivåer av T3 og T4, og lavt stoffskifte ved lave nivåer. Mengden hormoner som produseres reguleres i hovedsak av TSH gjennom en tilbakemeldingsmekanisme som vi på fagspråket kaller «negativ feedback». Dette betyr i praksis at ved lave nivåer av T3 og T4 øker mengden av TSH, fordi TSH skal stimulere skjoldbruskkjertelen til å produsere mer T3 og T4. Ved høye nivåer av T3 og T4 påvirker det TSH-produksjonen i hypofysen negativt ved at mengden TSH synker (derav navnet negativ feedback). Når man har lavt stoffskifte, så kjennetegnes dette i blodprøver ved lave nivåer av T3 og T4 og høye nivåer av TSH. Omvendt vil man ha høy T3/T4 og lav TSH ved høyt stoffskifte. Ofte måler man bare T4 og TSH, fordi T4 konverteres til T3 ute i kroppen før det trenger inn i cellene. Normalområdene for de forskjellige verdiene avhenger blant annet av alder.

Ved autoimmun tyroiditt vil man oftest finne forhøyede nivåer av «anti-TPO» som er et antistoff som hemmer et enzym i skjoldbruskkjertelen som trengst for å lage T3 og T4 (enzymet heter Peroxidase, eller Tyroperoxidase; TPO). En annen type antistoff, «S-TRAS» (thyroid receptor antibodies; et antistoff som påvirker måten skjoldbruskkjertelen reagerer på TSH-signalering på), ser vi oftest ved høyt stoffskifte, og særlig ved en lidelse som heter Grave`s sykdom. Disse blodprøvene nevner du også i spørsmålet ditt, og prøvene dine viser at du har litt høye nivåer av anti-TPO og normale nivåer av S-TRAS.

Lavt stoffskifte - som du har - behandler man gjerne med hormonsubstitusjon, det vil si at man tilfører kroppen stoffskiftehormoner gjennom tabletter. Levaxin er en slik hormonsubstitusjon, og det tilsvarer T4. Det er viktig å monitorere nivåene av T4 og TSH jevnlig når man står i behandling med Levaxin, fordi nivåene kan svinge litt avhengig av faktorer som f.eks. andre medisiner, tilstander og sykdommer, og fordi overdosering kan være farlig. Når man er under substitusjonsbehandling for hypotyreose stiler man mot nivåer av T4 i øvre del av referanseområdet samt TSH på et nivå mellom 0,5-1,5 mIE/L.

I dine blodprøver angir du at du i januar `19 hadde fritt S-T4 (S`en står for serum): 29, S-T3: 5,1 og S-TSH: 0,12. I denne prøven hadde du etter definisjonen faktisk for høyt stoffskifte, idet T4 var et stykke over referanseområdet (11,0–23,0 for personer over 19 år), og TSH var 0,12. Dette var antagelig en følge av for høy Levaxindosering, og det var derfor legen din reduserte dosen. I prøven fra mars `19 hadde du fritt S-T4 på 20 og S-TSH på 0,08. S-TSH var - som du sier - fortsatt lav, men husk at dette er et signaleringshormon, og ikke et stoffskiftehormon som sådan. Mars-blodprøvene dine må nok anses som greie til tross for at TSH er lavere enn det man stiler mot, siden du tilsynelatende har behov for et såpass høyt stoffskifte.

Du forteller at du ønsker å kombinere Levaxin (T4) med en T3-substitusjon. Dette kan absolutt være en mulig løsning for deg ettersom du tilsynelatende ikke kommer «i mål» med Levaxin til tross for at du har brukt denne i 8 år. Jeg vil anbefale deg at du ber legen din om en henvisning til endokrinolog, som er en spesialist i hormonsykdommer.

I mellomtiden synes jeg imidlertid at dere sammen bør se på andre mulige årsaker til at du føler deg trett, deprimert og dårlig. Depresjon i seg selv kan ligne veldig på hypotyreose, så kan det være en mulighet at du faktisk er deprimert, uavhengig av stoffskiftet ditt? Andre mulige årsaker til lavt energinivå kan være blant annet kosthold, fysisk aktivitet og søvnnivå. Dessuten kan f.eks. lav blodprosent (blodmangel/anemi) og en rekke andre medisinske tilstander føre til redusert energinivå. Hvordan er det med vekten din - har du gått mye opp eller ned i vekt den siste tiden? Jeg synes du bør sette deg ned med legen din og diskutere andre mulige faktorer enn hypotyreose som kan bidra til at du føler deg så dårlig.

Du nevner også kolesterol i spørsmålet ditt. HDL (high density lipoprotein) er det vi kaller sunt kolesterol, mens LDL er det vi kaller dårlig/usunt kolesterol. Totalnivået ditt på 7,5 er for høyt, og det samme er LDL-nivået på 6,3. HDL-nivået ditt på 1,2 er lavere enn det man anbefaler. Kolesterolsenkende medisiner som f.eks. Atorvastatin, som du nevner, er et mulig behandlingstiltak mot forhøyet kolesterol (hyperkolesterolemi eller hyperlipidemi). Imidlertid bør man også alltid fokusere på livsstilsendring i form av gunstige kostholdsendringer og økt fysisk aktivitet som ledd behandlingen av høyt kolesterol. Høyt kolesterol er en av flere risikofaktorer for hjerte-kar-sykdom (altså sykdommer som f.eks. hjerteinfarkt, blodpropp, slag osv). Hvilke blodprøvenivåer man skal stile mot ved behandling avhenger bl.a. av andre risikofaktorer som f.eks. fedme, sukkersyke (diabetes), forhøyet blodtrykk (hypertensjon), om man har arvelig høy risiko for hjerte-karsykdom i familien og om man røyker etc.

Jeg vil oppfordre deg til å ta en såkalt livsstilssamtale med fastlegen din, hvor dere diskuterer hvilke endringer du kan gjøre med hensyn til kosthold og aktivitetsnivå i tillegg til muligheter for medikamentell behandling med f.eks. Atorvastatin. Under livsstilssamtalen bør dere også måle blodsukker og blodtrykk og ta utvidede blodprøver som bl.a. fastende triglyserider (i tillegg til prøvene som kan være relevante med tanke på tretthet). Dersom du har store utfordringer knyttet til vekt og livsstil, kan du få henvisning til spesialisthelsetjenesten for å få hjelp til dette.

Dette kan bli mye å ta for seg på en gang, så du bør nok be om en dobbelttime, eller fordele dette over flere konsultasjoner, når du skal snakke med legen din om alle disse tingene.

Ønsker deg lykke til!