Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Overdosert på stoffskiftemedisin

Spørsmål

Hei. Jeg fikk påvist lavt stoffskifte ved start av svangerskap i 2014 og har blitt behandlet med Levaxin siden. Det siste halve året har prøvene mine ligget høyt i eller over referanseområde for T4 og veldig lavt på TSH. I september 19 ble jeg plaget med hjertebank, uro og skjelvinger. Tok da ny prøve i oktober og dose ble justert fra 225 mcg 1 dag og 150mcg 6 dager til 150 mcg daglig 15.10.19. Tok ny prøve i januar, da jeg var generelt veldig sliten. Ingen justering da, men er fremdeles plaget med kraftig hjertebank og skjelvinger. Jeg ønsker gjerne en second opinion på mine prøver, da jeg føler legen min ikke tar meg på alvor. Jeg har aldri fått noen annen diagnose enn lavt stoffskifte, og da jeg spurte litt om dette sa han at det ikke hadde noen hensikt å ta flere prøver. Legger ved bilde av prøvesvar og legens kommentar til disse. På svar nå i mars nedjusterte han dessverre feil, så jeg vet ikke hvilken dose han mener jeg nå skal bruke. Skal TSH-verdiene ligge så lavt og T4 ligge så høyt når jeg har fysiske plager? På forhånd takk

Kvinne 37
Svar

Hei.


På alle prøvesvarene du har vedlagt, har du vært overdosert med tyroxin (Levaxin). I samme periode har du vært konstant plaget med skjelvinger, uro og kraftig hjertebank. Det er typiske symptomer på overdosering med tyroxin, og det er de samme symptomene man ser ved for høyt stoffskifte. Når en får for høy dose tyroxin får en altså for høyt stoffskifte, noe som kan være både svært ubehagelig, slik du merker, og i verste fall farlig, med mulighet for høyt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelser, benskjørhet m.m. 

Det finnes behandlingsanbefalinger som enhver lege skal følge for behandling med tyroxin mot lavt stoffskifte. Det er fremfor alt verdien av TSH som forteller oss om pasienten er for lavt dosert, riktig dosert eller for høyt dosert. Når en bruker Tyroxin mot lavt stoffskifte skal TSH ligge mellom 0,5 og 1,5, evt opp mot 2,0. Hvis TSH er under 0,5, er man overdosert. En skal videre naturligvis ta hensyn til eventuelle bivirkninger hos pasienten, f.eks. skjelving, uro, hjertebank, høyt blodtrykk, og se TSH-verdiene sammen med dette. Du bør få dine TSH-verdier høyere, ihvertfall over 0,5, og evt justere de oppover til dine plager forsvinner, for det er enhver grunn til å tenke at de henger sammen med din overdosering. 

Jeg skjønner ikke hvorfor din lege lar deg gå så overdosert OG med symptomer på for høy dose (=for høyt stoffskifte), når det finnes klare retningslinjer for dette.  

Såvidt jeg forstår har du nå brukt 150 mikrogram tyroxin siden oktober og frem til idag, og denne dosen må nå reduseres. 

I brevet fra legen din ser det ut som at legen tror at du til nå har brukt 225 mcg en dag i uken, og 150 mcg de seks andre dagene, og så har legen redusert til 150mcg daglig. Men det er jo det du faktisk allerede har brukt, og da har ikke legen redusert dosen din, hvilket du må nå. Jeg skal prinsipielt ikke blande meg inn i din medisindosering, for vi driver ikke med pasientbehandling her på Lommelegen, blant annet fordi vi ikke kan følge opp pasienten. Derfor må du nå ta kontakt med legen din og forklare det som her ser ut som en misforståelse omkring dosering og dosereduksjon, og få beskjed om hvilken dose du skal bruke nå. Siden du har symptomer som vi avgjort tenker er overdoseringssymptomer, og en altfor lav TSH, må du nok redusere dosen en god del, f.eks. til 100 mcg daglig, og ta nye prøver om 6 uker. Husk at du skal ikke ta medisiner før prøvetakingen, den dagen du tar prøven. Men dette er ingen dosering fra meg, kun en tanke om hvordan jeg kanskje ville ha dosert deg, om jeg var legen din.


Du må gjerne gjøre legen din oppmerksom på at du nå vet at behandlingsmålet ved slik behandling er en TSH mellom 0,5 og 1,5, evt opp mot 2,0, avhengig av om pasienten har symptomer på medisinbivirkning eller har det bra og er symptomfri. Denne behandlingsanbefalingen er kjent for alle leger, inklusiv din lege.


Det at legen din har sagt at han ikke har til hensikt å ta flere prøver er vanskelig å tro, for det er det samme som ikke å følge deg opp slik du skal. Alle pasienter som bruker denne medisinen, skal sjekkes av og til for å se om doseringen er rett, så hvis legen holder på dette, får du ikke den medisinske oppfølging du skal ha, og da ville jeg ha vurdert å skifte fastlege om jeg var deg, evt forklare legen din at du ikke kan akseptere å ikke få nødvendig oppfølging.


Lykke til.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-