Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Om målinger av testoteronverdier

Spørsmål

Hei! Jeg er en mann, som for en tid tilbake fikk konstatert for lave testosteron-verdier (FTI), og som siden har brukt Testo gel/Tostran. Etter siste blodprøve, som (også) viste et for lavt nivå, ønsker nå min fastlege å øke dosen. Prøven ble tatt om morgenen, uten forutgående testo.-tilførsel. Jeg er noe usikker på legens avgjørelse i dette tilfelle, da jeg forestiller meg at testo.-konsentrasjonen vil være "kunstig lav" om morgenen, før testo.-tilførsel, og at det ikke forteller noe om "relevant nivå" videre utover dagen, etter påføring(?) Mitt spørsmål er altså; når på døgnet, og under evnt. hvilke andre forutsetninger, skal en blodprøve taes i mitt tilfelle?

Mann 65
Svar

Hei.

Testoteronprøver skal alltid taes så tidlig som mulig om morgenen. Da er kroppens egenproduserte verdier høyest, så synker det jevnlig utover dagen. Måler en da for sent, kan en få verdier som gir et feil inntrykk av for lave verdier.

Når en bruker tilskudd, vil dette stabilisere seg over tid, for mesteparten av testoteronet i kroppen ligger biologisk utilgjengelig (="uten effekt") bundet til et protein som heter SHBG. Det gjelder både tilført og egenprodusert testoteron. Det er også pga dette SHBG at en alltid må måle verdiene av SHBG også, og ikke bare se på testoteronverdiene alene. Ut fra testoteronnivåer og SHBG-verdier regnes så ut tallet FTI (Fri Testoteron Indeks), ut fra formelen (testoteron x 10) : SHBG = FTI. Da får en et tall på biologisk tilgjengelig testoteron (="virksomt") og dette tallet finnes det normalverdier for, for de forskjellige aldersgrupper. Det er ut fra dette tallet FTI at en finner ut om en har normale testoteronverdier, eller trenger tilskudd, eller evt doseendring om man allerede bruker testoteron.  Så om du ønsker å høre på hvilket grunnlag legen din har foreslått å øke doseringen nå, så er det altså disse FTI-verdiene sett i forhold til alder, som er det en skal bruke som grunnlag for doseendringer. En må imidlertid ikke kun se på dette tallet, for den kliniske effekten er også svært viktig. Dvs om en har ønsket virkning, evt bivirkinger. Ved bivirkninger må dosen reduseres eller medisinen avsluttes, uavhengig av tallverdier, vanligvis.

Håper det var greie og avklarende svar. Ha det bra.