Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Min mann bruker veksthormon og har fått veldig "kort lunte".

Spørsmål

Hei Jeg har en samboer som for litt siden begynte på HGH. Han har fra før ganske kort lunte. Har inntrykk av at han nå er mere irritabel Jeg vet jo og har hørt fra andre at hvis man bruker anabole steroider så blir lunten kort og temperamentet stiger Er det det samme med HGH. Han tar 2 unit om dagen

Kvinne 55
Svar

Hei.


HGH (Human Growth Hormone, veksthormon) brukes som medikament i spesielle situasjoner som f.eks. barn med manglende vekst. Hvis en bruker det uten medisinsk indikasjon, for eksempel for muskelvekst, er muligheten for bivirkninger svært store. Det en gjør om en bruker det for muskelvekst og ikke for medisinske formål, er igrunnen å pådrive seg en sykdom som heter akromegali. Akromegali kommer av unormalt høye nivåer av veksthormon, oftest som følge av en svulst i hypofysen. 

Jeg anbefaler deg og han å google "acromegaly" og se på fotoer, for å se hva unormalt høye nivåer av veksthormon gjør, blant annet med utseende. Det får kroppens knokler til å vokse, inklusiv ansiktets. Dette blir varige endringer i kroppen, altså ikke bivirkninger som forsvinner når man slutter med det igjen. Det er derfor en av verstingene innenfor illegal bruk av steroider.

Her er en liste over bivirkninger av veksthormon (fra Felleskatalogen.no)


"Bivirkninger 

 Substitusjonsbehandling hos voksne: Svært vanlige (≥1/10): Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Øvrige: Perifert ødem. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, stivhet i muskler/skjelett. Nevrologiske: Parestesi, karpaltunnelsyndrom. Ukjent frekvens: Nevrologiske: Benign intrakraniell hypertensjon. Stoffskifte/ernæring: Diabetes mellitus type 2. Undersøkelser: Redusert kortisolnivå i serum. Øvrige: Reaksjon på injeksjonsstedet. Det er rapportert redusert serumkortisolnivå muligens pga. påvirkning av bæreproteiner eller økt leverclearance. Endringer i serumnivå av ubundet serumkortisol er ikke rapportert. Klinisk betydning av disse funnene antas å være begrenset. Etter markedsføring er sjeldne tilfeller av plutselig død hos somatropinbehandlede pasienter med Prader-Willis syndrom rapportert, men ingen sammenheng er påvist. Andre bivirkninger som kan anses å være klasseeffekter til somatropin: Mulig hyperglykemi pga. redusert insulinfølsomhet, redusert nivå av fritt tyrosin, samt benign intrakraniell hypertensjon. Myositt er en sjelden bivirkning som kan være forårsaket av konserveringsmidlet metakresol, se Forsiktighetsregler."


Her er ikke humørendringer og "kort lunte" beskrevet, slik som f.eks. er så vanlig med testoteron, men en kan ikke se bort fra at det kan påvirke psyken også, da det uansett er å endre kroppens naturlige og finstemte hormonbalanse, hvor alt påvirker alt, og ikke-forventede bivirkninger kan oppstå.


Selv om det er litt utenfor det du spør om, vil jeg på det innstendigste anbefale deg å hilse ham fra meg å si at dette er virkelig farlige greier, som han ikke bør utsette seg for. Ha det bra.