Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan for høy dose stoffskiftemedisin til personer med lavt stoffskifte, gi for høyt stoffskifte?

Spørsmål

Jeg har hatt lavt stoffskifte i mange år, og tar Levaxin. Dosen Levaxin har økt jevnt og trutt, og min nye fastlege økte dosen for 3 mnd siden fra 125 mgr til 150 mgr daglig. Siste blodprøve viser T4: 24,3 og TSH: 0,27. Fastlegen skriver at jeg har noe for høyt stoffskifte men at vi skal avvente til august med justering. Jeg er forvirret, fordi jeg alltid har hatt for lavt stoffskifte - har jeg nå for høyt? Er ikke da dosen med Levaxin for høy? Jeg har mange av symptomene på lavt stoffskifte; trett/utmattet, stiv og vondt i muskler og ledd, vonde knær/betennelse som kommer og går, mye nedstemt, tørr hud, har lagt på meg, føler hukommelsen til tider er dårligere. Siste uken har jeg ubehag i munnen, vanskelig å forklare ... føles som et slags belegg rundt i hele munnen eller sandpapir eller en slags hevelse - kan kjennes som om jeg har fått «lebestift» på innsiden i hele munnen. Ubehagelig når jeg skal snakke og føles som om det kommer spytt ut i munnvikene ... veldig rart og ubehagelig. Jeg er i full jobb, og er aktiv med prosjekter hjemme, men føler meg ofte helt utmattet, og når jeg reiser meg fra «godstolen» på kvelden, er jeg helt stiv. Har også «kort lunte», blir raskere irritert og lei meg. Hva gjør jeg? Er dose Levaxin feil? Har jeg høyt eller lavt stoffskifte? Bør jeg sjekke T3? Håper du kan hjelpe med med gode svar - kropp og hode sliter for tiden! Håper jeg kan komme meg litt ovenpå igjen! Tusen takk!

Kvinne 58
Svar

Hei.


Først en forklaring om dette med høyt og lavt stoffskifte, og hvordan doseringen av Levaxin påvirker dette:


Levaxin er preparatnavnet for hormonet tyroxin, som er det man produserer for lite av når man har for lavt stoffskifte. Når kroppen produserer for mye tyroxin, får en for høyt stoffskifte. 


Ved lavt stoffskifte har man altså for lite tyroxin i kroppen, og behandlingen er derfor å tilføre mer tyroxin, slik at en får normalt stoffskifte. Men tilfører man da kroppen for mye tyroxin ved for høy dose med Levaxin, ender en altså opp med for høye tyroxinnivåer i kroppen, og det er jo nøyaktig det som er situasjonen ved for høyt stoffskifte, som ovenfor forklart.

Det er derfor slik at en person med lavt stoffskifte og som bruker Levaxin mot dette, kan få for høyt stoffskifte ved for høy dose med Levaxin. 

Det er for å unngå dette at man tar regelmessige blodprøver. Prøven som brukes for å finne ut om dosen er korrekt og om man har oppnådd normalt stoffskifte, er TSH. Når man bruker Levaxin mot lavt stoffskifte skal denne ende et sted mellom 0,5 og 1,5. Har en over 1,5, bør dosen økes noe, og er den under 0,5 er man på vei mot for høyt stoffskifte, og dosen bør vanligvis reduseres.


Din TSH på 0,27 er for lav, og det kan derfor tyde på at du får for høy dose. Men samtidig vet vi at dette er "trege" systemer, og det er derfor ofte lurt å ha litt is i magen og se an samme dosen over noe tid, for å kontrollmåle og se hvilken vei den beveger seg.


Høyt stoffskifte kan gi en rekke plager, blant annet hjertebank, nervøsitet, skjelving, høyt blodtrykk, vekttap på tross av god matlyst, økt svettetendens og varmeintoleranse, men det kan også gi trøtthet og slapphet, altså noe som lavt stoffskifte også kan gi. Du forteller at du har «kort lunte» og blir raskere irritert. Det kan avgjort skyldes for høyt stoffskifte, og det tilsier alt i alt at du kanskje ikke burde vente til august med å justere Levaxindosen. Dette fordi du både har blodprøveverdier som tyder i retning av for høy dose, kombinert med symptomer som avgjort kan skyldes for høy Levaxindose / for høyt stoffskifte. Derfor synes jeg at du bør kontakte legen din igjen og forklare dette med at du har symptomer som kan være forenlig med for høyt stoffskifte, og at du derfor ønsker å redusere dosen nå, og ikke vente til august. Teoretisk sett kan det hele forverre seg innen den tid også, så jeg ville nok redusert dosen din her og nå, fremfor å vente, ut fra den informasjonen jeg har her, men med forbehold om at legen din kan vurdere dette anderledes ut fra informasjon jeg ikke har her.


Selv om spørsmålene dine allerede er besvart ovenfor, vil jeg oppsummere med å gi deg konkrete svar på dine tre spørsmål:


"Er dose Levaxin feil?"


Den kan synes å være noe for høy, ja, som forklart ovenfor.


"Har jeg høyt eller lavt stoffskifte?"


Du tenderer mot noe høyt stoffskifte, forårsaket av medisinen. Det betyr ikke at du "har fått" sykdommen høyt stoffskifte. Det er en naturlig og forventet reaksjon som kommer når medisindosen blir for høy.


"Bør jeg sjekke T3?"


Nei. Den har ingen informasjonsverdi i dette bildet. Det er TSH-verdien som styrer doseringen av Levaxin, når en bruker dette mot lavt stoffskifte.


Håper det var oppklarende informasjon. Ha det bra.