Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Har jeg for lave testoteronnivåer? Er mye trøtt og slapp.

Spørsmål

hei. jeg er en mann på 67 år. Er overvektig, er klar og trett og har lite energi til aktivitet. Har spurt min fastlege om resutatet av prøve om testosteronet har noen innvirkning, har en verdi på6,42. ville ikke starte noen behandling . men så har jeg hørt at under 12 så skal det startes behandling. har snakket med en som har behandling og han har fått et helt annet liv.Er det noen regel på dette ?

Mann 67
Svar

Hei.

Testoteronnivåene i kroppen reduseres livet gjennom med økende alder, det er normalt. Blodprøver skal taes tidligst mulig om morgenen, om en vil ha korrekte verdier, så om ikke det er gjort riktig, så må du ta prøven påny. Den faller nemlig utover hele dagen, og om en måler den utpå dagen, kan den vise falskt lave verdier. 

Testoteronnivået (tallverdien) alene kan ikke brukes til å avgjøre om en person har for lave testoteronnivåer eller ikke. Man må nemlig også ta en blodprøve som heter SHBG. SHBG er et protein i blodet som binder mesteparten av vårt testoteron som et slags uvirksom "depot". For å finne ut hvor mye biologisk aktivt testoteron en har, må man regne dette ut fra en formel som er slik: (testoteron x 10) : SHBG = FTI (Fri Testoteron Indeks) Da får en et tall som sier noe om en har normal mengde biologisk aktivt testoteron, og dette FTI-tallet må så sees i forhold til alderen til vedkommende, ut fra tabeller på dette. FTI synker med alderen, og det er et normalfenomen. Det er blant annet derfor at 20-åringer er særdeles mye mer opptatt av sex enn 75-åringer, normalt sett. Jeg vet ikke om du har fått tatt SHBG-prøven, og om du har gjort det, vet jeg ikke hvilken verdi den er, så derfor går det ikke an å si noe om dette tallet 6,42 som du oppgir her. Spør derfor din fastlege om SHBG er tatt, for hvis ikke har testoterontallet i seg selv liten informasjonsverdi. Hvis ikke den er tatt, skal den taes, hvis en først har mistanke om at en person har for lite testoteron.

Noen menn har lavere testoteronnivåer enn alderen skulle tilsi, og det kan gi en rekke symptomer som f.eks. nedsatt seksuallyst, lite energi, tendens til vektøkning, slapphet, depresjon m.v. Da kan tilskudd av testoteron gi en svært god effekt. Men hvis ikke en har for lave testoteronnivåer, vil tilførsel av testoteron ikke være gunstig, men kun gi rom for bivirkninger.

Du har lite energi, er mye trøtt og er overvektig. Det finnes naturlig nok en mulighet for at det kan skyldes lave testoteronverdier, men det er bare en av særdeles mange andre mulige årsaker til slike plager. Både sykdom og ikke-sykdom kan gi slapphet og trøtthet, så klart. Så hvis ikke du har for lave testoteronverdier, vil legen din kunne utrede deg for å se om der finnes noen andre medisinske forklaringer, men det behøver det som sagt ikke å være. Psykologiske faktorer som f.eks. kjedsomhet, frustrasjon, depresjon, økonomiske problemer, uløste konflikter og omtrent "det meste" kan så avgjort også gi trøtthet og lite energi, siden alt vi tenker, føler og opplever påvirker oss mentalt og kroppslig.

Håper at dette var forklarende. Ha det bra.