Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Egenbehandling med testoteron uten legeoppfølging frarådes sterkt

Spørsmål

Hei. Har lavt testosteron, men fastlegen mente det var normalt. Jeg kan ikke dra til hormonekspert f.eks. i Oslo,da jeg bor i svært lang unna. Og det tar tid å behandle. Har startet med egenbehandling av testosteron (apotekvarer) og har fått mye bedre livskvalitet. Bruker ikke høye doser som bodybuildere gjør. Men jeg har lest at man bør følge opp med blodprøver for å ikke få får mange røde blodceller, da blodet kan bli tykt, og det øket sjansen for slag osv. Kan jeg si til fastlegen at jeg vill ha en slik blodprøve, eller må jeg ha en grunn? Eller kan jeg bare be om en blodprøve?Jeg vil ikke si hva jeg bruker, da jeg ikke orker å høre om hvor farlig osv det er, da jeg uansett ikke bruker det for å «bole» meg. Men for å ha et normalt fungerende liv. Mvh ung aktiv sunn mann i 30 åra.

Mann 37
Svar

Hei.


Du skriver at du har "lavt testoteron", mens legen sier at det er normalt. Da tenker jeg at begge deler kan ikke være mulig, så enten tar du feil, eller så gjør legen din det. Ikke for å nedvurdere deg og dine vurderinger, men jeg ville utvilsomt heller ha stolt på en fagpersons vurderinger av dette, enn på egne vurderinger. Det er åpenbart svært mye mer sannsynlig at legens vurderinger av dette er korrekt, enn dine egne. 

Det blir på en måte det samme som om jeg mener jeg hører en ulyd i motoren i bilen min og at noe er galt, og jeg får en høyt utdannet bilmekaniker, spesialist på mitt bilmerke, til å finne ut om noe er galt eller ikke. Hvis denne mekanikeren sier at motoren er helt i orden, så er det enhver grunn til at jeg bør stole på dette, fremfor mine egne vurderinger. Det er du sikkert enig i.

Slik lønner det seg å tenke om kropp også, og ikke minst om tolkninger av blodprøvesvar, noe som en ikke kan gjøre uten utdannelse og erfaring med dette, og kun ut fra tabeller med "normalverdier". Da kan konklusjonene bli veldig feil, og til og med farlige.


 Det å vurdere slike blodprøvesvar er nemlig ikke noe en kan eller skal gjøre selv, for det må sees i sammenheng med andre blodprøvesvar som f.eks. prøven SHBG, som man er nødt til å ta for å vurdere en testoteronverdi, og det må regnes ut en verdi som kalles Fri Testoteron Indeks, for å gjøre en korrekt vurdering av om en har en normal mengde testoteron i blodet. Dette må så sees opp mot personens helsetilstand, eventuelle symptomer, sykdomsmistanker osv. Diagnoser stilles som hovedregel ikke på bakgrunn av laboratoriesvar ene og alene, og det samme gjelder spørsmål om en skal behandles med et medikament eller ikke.


Det å behandle seg selv med et hormon som testoteron, uten at dette er kvalitetssikret ifra legehold, er noe som kan gå svært galt, og som det er enhver grunn til å advare mot. Dersom du tenker at det ikke er slik, eller at det er "unødvendig bekymring", så skyldes det faktisk at du ikke vet nok om dette, så klar vil jeg være, -til ditt beste.


Det at du føler deg bedre når du egenbehandler deg selv med testoteron, er på ingen måte noe som "beviser" at det er bra for deg eller at du trenger det. Forventninger til effekt (placebo) er ekstremt sterke og virksomme mekanismer som alle mennesker påvirkes av, så der ligger en klar mulighet.


Så til ditt spørsmål om du kan "bestille" en blodprøve. Leger tar ikke og skal ikke ta blodprøver som det ikke er medisinsk grunn til å ta, og uten at du forteller legen om dette, vil det ihvertfall ikke bli tatt noen slik prøve du spør om. Grunnen er at dersom man tar prøver uten medisinsk begrunnelse, så kan en få informasjon som kan føre til feil veivalg videre, for eksempel unødvendig behandling. Det er også slik at dersom en tar over et visst antall prøver hos en frisk person, så vil en få prøvesvar som ligger utenfor normalverdiene, og så kan det mistolkes i retning av "mulig sykdom" osv. Derfor skal blodprøver kun taes ved mistanke om sykdom, for nødvendig medisinsk kontroll, eller fordi en mener pasienten kan dra nytte av det på noen måte.

Og om prøven hadde blitt tatt, så ville du uansett ha vært avhengig av at legen måtte tolke prøvesvaret og følge det opp for deg, for som forklart ovenfor, er ikke dette noe ikke-faglært ikke-medisinsk personell kan eller skal gjøre. 


Jeg synes du sterkt skal revurdere det du nå holder på med, å være lege for deg selv, -uten å være lege. Det kan få store negative konsekvenser. Du ville for eksempel ikke ha funnet på å endre installeringer i sikringsskapet ditt eller justere dyser på en dyr ny bil, uten å være enten elektriker eller bilmekaniker, og det samme gjelder kroppen. Nå er vi så heldige at det finnes fagpersoner som vi kan delegere slikt til, for å få riktigst mulige vurderinger og resultat, og når det gjelder helsen, så er altså legen den fagpersonen, som har svært mange års utdannelse og erfaringer nettopp for at du skal kunne slippe noe så risikabelt som å være lege for deg selv. 


Lykke til med gode veivalg videre. Håper svaret og rådene kan være til nytte for deg.