Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Bedre behandling for hypertyreose i privat helsesektor?

Spørsmål

Hei Jeg har en søster som har fått en agressiv stoffskifte diagnose. Hun er 48 år og har følgende symptomer: hårtap , rennende og tørre øyne, høy puls, energifattig og nå hevelser i halsregion. Hun er i dialog med fastlege og spesialist, men det er liten progresjon fra disse. Anbefalte da henne og ta en allmensjekk på et privat legesenter, samt ultralyd av hals og mageregion. Hun har da fått henvisning til ny spesialist som hun nå venter på svar fra. Hun har tatt betablokker. Det som forundrer meg er at ifølge min søster er det skrevet ut resept på -- Neo-Mercazole og Levaxin samtidig. Disse etter hva jeg har skjønt motvirker hverandre? Hva kan du anbefale videre samtidig som vi venter på å få snakke med spesialist? Jeg er i den situasjon at jeg kan være behjelpelig økonomisk og lurer samtidig på om hvis en riktig behandling kommer opp, om jeg kan kjøpe en behandling/operasjon til henne. Behandling med betablokker og Levaxin har pågått i ett år nå. Mvh

Kvinne 48
Svar

Hei.


Det høres ut som at din søster har fått høyt stoffskifte / hypertyreose, siden hun behandles med Neo-Mercazole, for det brukes kun ved høyt stoffskifte. Betablokker gies mot rask puls og høyt blodtrykk, som man ofte får ved høyt stoffskifte.

Neo-Mercazole demper skjoldbruskkjertelens produksjon av hormonet tyroxin, altså det man lager for mye av ved høyt stoffskifte. Noen ganger må man bruke Levaxin sammen med Neo-Mercazole for å oppretteholde normale nivåer av tyroxin (FT4) i kroppen. Neo-Mercazole demper og slår gradvis ut kroppens forhøyede egenproduksjon, men man må jo ha så stabile og normale nivåer av tyroxin i kroppen som mulig til man er ferdigbehandlet med Neo-Mercazole, og Levaxin er tyroxin, og brukes derfor i noen tilfeller sammen med Neo-Mercazole. Det er ingen motsetning i dette, slik du har tenkt, og det er i noen tilfeller den anbefalte behandling.

Jeg forstår det slik at du ikke er fornøyd med behandlingen hun får ifra fastlege og spesialist, men samtidig vet jeg ikke hvorfor, eller hva du er misfornøyd med, og jeg vet heller ikke hva en kan gjøre fra private legesentere, som ikke offentlig helsevesen kan gjøre for en pasient med høyt stoffskifte. Behandlingsprinsippene er nøyaktig de samme, og de følges av såvel sykehusspesialister som privatpraktiserende spesialister. Den eneste forskjellen mellom privat og offentlig helsevesen er driftsform og betaling til legene, og det er ingen kvalitetsmessige forskjeller, og behandling skjer etter nøyaktig samme retningslinjer og prinsipper.

Kanskje noe av din misfornøydhet med behandlingen hun har fått hittil hos almenlege og spesialist, har å gjøre med det at du skriver at det "ikke er noen progresjon", altså manglende subjektiv bedring? Til det må sies at det å behandle for høyt stoffskifte tar tid. Ofte må man bruke Neo-Mercazole i 12-18 mnd. Det som da er viktig å vite, at det samme gjelder ved behandling innen det private helsevesen, og det finnes ingen mulighet for å kjøpe seg raskere kurering av høyt stoffskifte, slik du så generøst sier at du er villig til.

Dere venter nå på å snakke med en privatpraktiserende spesialist, mens hun altså allerede er under behandling hos offentlig spesialist, via fastlegen. Det er helt tilfeldig om en lege / endokrinolog velger å jobbe i det offentlige eller i det private, og på ingen måte noen kvalitetsmessig eller innholdsmessig forskjell i deres faglige vurderinger eller behandlingsforslag. 

Siden du spør om mitt råd, så er det følgelig å fortsette igangværende behandling ifra spesialisten hun har vært hos, da her ikke er noen indikasjoner på at det ikke er korrekt behandling. Hvorvidt dere ønsker å gå til en privatpraktiserende spesialist i tillegg, blir deres valg, men som sagt vet du nå at det er medisinsk sett helt unødvendig, da en endokrinolog følger gjeldende faglige retningslinjer for behandling av hypertyreose uansett hvordan vedkommende blir avlønnet, privat eller via det offentlige.

Skulle dere velge å gå til en privatpraktiserende endokrinolog allikevel, så kunne det kanskje være for en second opinion, slik at dere blir trygget i at hun faktisk får korrekt behandling p.t.

Du nevner muligheten for å kjøpe en operasjon. Jeg vet ikke om hun på noen måte trenger noen operasjon, og det er heller ikke slik at det er anbefalt løsning i alle tilfeller i det hele tatt. Hadde det vært det, så hadde hun nok allerede vært søkt til operasjon innen det offentlige, igjen pga at de samme retningslinjer følges. En lar ikke være å utføre nødvendige operasjoner, fordi om det er i det offentlige. 

Det er flott at du har en stor vilje til å hjelpe din søster, men jeg bekrefter altså for deg at offentlig ansatte endokrinologer på norske sykehus og norske almennleger selvfølgelig behandler pasienter med høyt stoffskifte slik de skal behandles. Det med å bruke penger på å fremskynde en operasjon ved å få den foretatt privat kan i noen tilfeller være en god ide for å unngå ventetid, men her er det jo ikke slik at hun venter på noen operasjon, hvilket vanligvis betyr at det ikke er ansett som aktuell behandling heller.

Håper svaret er til nytte, og at din søster kommer seg fortest mulig, -men det gjør hun altså uavhengig av hvem som betalinger lønnen til legene hun bruker.

Ha det bra og lykke til.