Nyreskade og diabetes

De som har hatt diabetes over lengre tid kan utvikle skade på nyrene, og kan i verste fall føre til nyresvikt. Det viktigste er å få kontroll over blodtrykket, slik at nyrene skånes. Protein i urinen (proteinuri) er et tegn på nyreskade (nefropati).

NYRENE: Filtrene i nyrene kan skades ved diabetes. Illustrasjon: Explode / Shutterstock / NTB
NYRENE: Filtrene i nyrene kan skades ved diabetes. Illustrasjon: Explode / Shutterstock / NTB Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Økende problem

Nyresvikt grunnet diabetes type 2 er et økende problem. Per i dag er rundt 10-15% av alle nyresvikter forårsaket av diabetes type 1 og diabetes type 2, og årlig får rundt 40 mennesker nye nyrer som et resultat av nyresvikt etter diabetes. Man forventer at antallet øker, først og fremst grunnet økningen i mennesker med diabetes type 2.

Etter 25 år med sykdommen kan mellom 25-40% av pasientene forventes å ha fått nyreskade.

Hvorfor skader diabetes nyrene?

Årsakene til nyreskaden er kompliserte og mange, og ikke fullstendig avklart ennå. Man regner med at både arv, høyt blodsukker og andre faktorer spiller en rolle. Skaden som skjer er blant annet at de små porene som fungerer som filter i nyrene skades, og slipper ut protein i urinen, noe som vanligvis ikke skal skje.

image: Seks komplikasjoner ved diabetes

Seks komplikasjoner ved diabetes

Hvordan vite om jeg har nyreskade?

Man sjekker nyrene ved å kontrollere om du har protein i urinen (proteinuri). Vanligvis kommer det lite eller ikke noe protein i urinen. Såkalt mikroalbuminuri, som er en type protein i urinen, måles ved en enkel test hos legen din. Såkalt mikroalbumin/kreatinin-ratio er et mål for både protein i urinen og nyrefunksjon. Man skiller mellom såkaltl mikroalbuminuri, som er et tidlig stadium på nyreskade, og proteinuri, som bekrefter at nyreskade har oppstått.

KOMPLIKASJONER VED DIABETES: Jevnlige kontroller hos lege, og sunn livsstil kan forebygge mange av komplikasjonene. Illustrasjon: Tefi / Shutterstock / NTB. Norsk tekst v. Lommelegen.
KOMPLIKASJONER VED DIABETES: Jevnlige kontroller hos lege, og sunn livsstil kan forebygge mange av komplikasjonene. Illustrasjon: Tefi / Shutterstock / NTB. Norsk tekst v. Lommelegen. Vis mer

Hvordan forebygge nyreskade?

Det viktigste er selvsagt å gjøre det man kan for å unngå å få diabetes type 2. Sunt kosthold med lite salt, normal vekt og mosjon samt røykeslutt er det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk.

Når man har først fått diabetes er dette de tre viktigste pilarene:

  • God blodsukkerkontroll (forebygger fremtidig nyreskade)
  • Langtidsblodsukkeret (HbA1c) bør ligge under 7,5%
  • Blodtrykket skal ligge under 140/90 mmHg
  • Ved påvist mikroalbuminuri skal alle med blodtrykk over 120/80 behandles med såkalte ACE-hemmere (blodtrykksregulerende midler), men ofte må andre blodtrykksmedisiner brukes i tillegg.

Dersom du har fått påvist type 2 diabetes, bør du sjekke urinen hvert år for protein.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 399,-

Kilder:

Skrevet av Siri Helene Hauge, 2005.
NSAMs handlingsprogram for diabetes
Os I, Stenehjem A, Høyeggen A et al; Type 2-diabetes og nefropati - nye studier, nytt behandlingsopplegg? Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 918-920.