Forskere mener at diabetes består av flere undergrupper

– Håpet er at en bedret inndeling av diabetes vil føre til behandling som er bedre tilpasset den enkelte pasienten.

DIABETES: Ifølge ny forskning består diabetes type 2 av fem forskjellige undergrupper. FOTO: NTB Scanpix
DIABETES: Ifølge ny forskning består diabetes type 2 av fem forskjellige undergrupper. FOTO: NTB Scanpix Vis mer

Diabetes er en gruppe sykdommer som kjennetegnes av at blodsukkeret er forhøyet, og de viktigste diabetesformene er diabetes type 1 og diabetes type 2. Men nå viser det seg at diabetes type 2 består av flere undergrupper, ifølge forskere fra Sverige og Finland.

14 625 pasienter med nyoppdaget diabetes ble invitert til å delta i undersøkelsen. Forskerne samlet inn informasjon fra alle pasientene, og grupperte dem i «klynger» ved hjelp av avanserte dataanalyser. Resultatet ble publisert i The Lancet i mars 2018.

Fem ulike former

– Diabetes type 2 rommer ulike pasientgrupper, med ulike sykdomsmekanismer og sykdomsforløp. Disse forskerne mener at det finnes hele fem ulike diabetesformer, sier Bjørn Olav Åsvold.

Åsvold er professor ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og jobber som endokrinolog ved St Olav Hospital.

Disse ulike diabetesformene skiller seg fra hverandre når det gjelder risikoen for senkomplikasjoner, debutalder og hovedmekanismen bak utviklingen av diabetes: Autoimmun betennelse, svekket insulinproduksjon eller insulinresistens, ifølge Åsvold.

– Flere studier må til før vi kan si med sikkerhet hvilke undergrupper det er hensiktsmessig å dele diabetes inn i, men håpet er at en bedret inndeling av diabetes vil føre til behandling som er bedre tilpasset den enkelte pasienten.

Les også: LADA (diabetes)

LES OGSÅ:
image: Behandling av diabetes type 2

Behandling av diabetes type 2

De fem undergruppene av diabetes

  1. Alvorlig autoimmun diabetes
  2. Alvorlig insulinmangel-diabetes
  3. Alvorlig insulinresistent diabetes
  4. Mild fedmeassosiert diabetes
  5. Mild aldersassosiert diabetes

Formålet med denne inndelingen, er å kunne tenke mer fornuftig og differensiert om behandling og prognose.

– I dag får de fleste pasienter med diabetes type 2 samme behandling, uavhengig av årsak, og disse pasientene svarer ulikt på behandlingen de får. Ved å plassere dem i forskjellige undergrupper, kan behandling og prognose bli bedre tilpasset den enkelte, sier Kåre I. Birkeland.

Birkeland er endokrinolog, professor i indremedisin ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, og overlege ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

MÅ FORSKES VIDERE: Kåre I. Birkeland, professor og overlege, mener at det trengs mer forskning for å se om undergruppene av diabetes vil kunne gjøre en forskjell. FOTO: Medietjenesten, Universitetet i Oslo
MÅ FORSKES VIDERE: Kåre I. Birkeland, professor og overlege, mener at det trengs mer forskning for å se om undergruppene av diabetes vil kunne gjøre en forskjell. FOTO: Medietjenesten, Universitetet i Oslo Vis mer

– Det som er særlig interessant i denne foreslåtte inndelingen, er de to kategoriene «mild fedmeassosiert diabetes» og «mild aldersassosiert diabetes». Til sammen utgjør dette over 50 prosent av personer med diabetes, og hvis det er riktig at disse har mild sykdom med lav risiko for sykdomsprogresjon og utvikling av komplikasjoner, kan det har stor betydning for vårt syn på type 2 diabetes. Men det gjenstår mye forskning før vi kan vite om det er slik.

Birkeland mener at dersom man skal kunne bruke disse undergruppene, må det først etableres klare diagnostiske kriterier for å plassere personer med diabetes i de ulike gruppene.

– Deretter må det gjøres prospektive studier i nye kohorter for å vurdere behandlingsmessige og prognostiske konsekvenser. Om det gir utslag, vil det være et stort gjennombrudd, sier Birkeland.

VIDEO:
image: Da ni år gamle Emilie plutselig gikk ned sju kilo, skjønte familien at noe var galt

Da ni år gamle Emilie plutselig gikk ned sju kilo, skjønte familien at noe var galt

Kan ha diabetes type 2 uten å vite om det

Diabetes type 2 oppstår hovedsakelig hos voksne mennesker, men også unge voksne kan få det. Rundt 28 000 har diabetes type 1, og 200 000 har diabetes type 2 i Norge.

Vanlige symptomer ved diabetes er økt urinmengde og hyppig vannlating, og mange blir veldig tørste. Disse symptomene kommer ofte brått ved diabetes type 1. Personer som har diabetes type 2 kan oppleve at symptomene utvikler seg over tid, og er mer diffuse.

– De fleste får de samme symptomene, men i forskjellig grad og rekkefølge. Ved diabetes type 2 er deg mange som føler seg slappe og slitne – symptomene vil ofte forverre seg med tiden, men noen kan gå lenge med det uten at det blir oppdaget, Gry Anita Lillejordet, veileder og diabetessykepleier i Diabetesforbundet

– Dersom man har diabetes i årevis uten å få behandling for blodsukkeret, kan det øke risikoen for senkomplikasjoner. Eksempler på slike senkomplikasjoner er av sykdom i blant annet øyne, nyrer, nerver og hjerte-/karsystemet, sier Åsvold.

Les også: - Diabetes type1 krever enorm egeninnsats