Behandling av diabetes type 2

Behandling av diabetes type 2 gjøres først og fremst for å minske risikoen for langtidskomplikasjoner av sykdommen, og går hovedsakelig ut på å få normalisert blodsukkeret.

KOSTHOLD OG MEDISINER: Hvis ikke blodsukkeret er for høyt, kan kosthold og fysisk aktivitet prøves i første omgang. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
KOSTHOLD OG MEDISINER: Hvis ikke blodsukkeret er for høyt, kan kosthold og fysisk aktivitet prøves i første omgang. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Behandling av diabetes type 2 kan gjøres hos fastlegen, eventuelt i samråd med spesialist. For noen vil behandlingen innebære kostholds- og livsstilsendringer, men for mange vil også medikamenter være nødvendige for å holde blodsukkeret på et akseptabelt nivå.

Denne saken fokuserer spesielt på behandlingen av diabetes type 2, for mer generelt om denne tilstanden, les egen artikkel om diabetes type 2.

Diabetes type 1,5 ( LADA)

Diabetes type 1,5 ( LADA)

Hvorfor skal man behandle diabetes type 2?

Det å ha diabetes type 2 innebærer økt risiko for å få en rekke andre problemer, da det høye blodsukkeret over lang tid, hovedsakelig via skade av små og større blodkar, medvirker til følgende:

Når man behandler diabetes type 2 har man alle disse langsiktige komplikasjonene i tankene og ofte må disse behandles selvstendig i tillegg til selve sykdommen (såkalt sekundærbehandling), dersom de først oppstår. Ved god kontroll av blodsukkeret minsker man risikoen for å utvikle disse sekundære tilstandene.

Karbohydrater for viderekomne

Karbohydrater for viderekomne

Målet med behandlingen

Først og fremst er det viktig å få blodsukkeret til å normalisere seg for å unngå de nevnte senkomplikasjonene. I tillegg følges andre parametre jevnlig hos de med diabetes type 2, som blodtrykk og kolesterolverdier. Følgende verdier er anbefalt jmf. med nasjonale retningslinjer:

 • Fastende blodsukker bør ligge mellom 4-6 mmol/L
 • Blodsukkeret ellers i døgnet bør ligge mellom 4-10 mmol/L
 • HbA1c (“langtidsblodsukkeret”) bør ligge på eller under 7%
 • Blodtrykket bør normalt være under 135/80 mmHg
 • LDL-kolesterolet (den “usunne typen”) bør ligge under 1,8 mmol/L
 • Ved overvekt bør man normalt gå ned 5-10%
 • Ingen røyking
 • Regelmessig mosjon, minst 30 minutter rask gange eller tilsvarende daglig

LES OGSÅ: Diabetes LADA

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

SUNN MAT: Et sunnere kosthold og vektreduksjon kan normalisere et lett forhøyet blodsukker. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
SUNN MAT: Et sunnere kosthold og vektreduksjon kan normalisere et lett forhøyet blodsukker. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Ikke-medikamentell behandling av diabetes type 2

Hvis man har fått diagnosen insulinresistens eller diabetes type 2 kan man i samarbeid med fastlegen forsøke å gjøre noe med blodsukkeret uten medisiner, og dette er normalt det første man skal forsøke, gitt at blodsukkeret ikke er altfor høyt ved diagnosetidspunktet.

Les mer om diabetes type 2 og kosthold

Det viktigste man kan gjøre for å senke blodsukkeret uten hjelp av medisiner er å endre livsstilsvaner, og dette bør gjøres i samarbeid med legen og tilpasses individuelt.

Livsstilsendringer vil kunne innebære et sunnere kosthold, vektreduksjon, røykestopp og økt fysisk aktivitet. Hos noen kan dette være god nok behandling og man unngår derfor å måtte bruke medisiner, som er en belønning i seg selv for mange!

LES OGSÅ: Symptomene ved diabetes type 2

Dette skjer med kroppen når du slutter å røyke

Dette skjer med kroppen når du slutter å røyke

Medikamentell behandling av diabetes type 2

Dersom endring av livsstil ikke hjelper må man ty til medisiner i tillegg. Hvilke medisiner man starter med avhenger av pasienten og behandlingen må tilpasses til hver enkelt. Det finnes mange ulike preparater - noen er gamle og godt kjente, mens noen er ganske nye med tilsvarende mindre erfaringsgrunnlag.

Videre følger momenter vedrørende de viktigste medikamentene man kan ty til ved behandling av diabetes type 2. Det vanligste er at behandling gis i tablettform, men insulin og GLP-1-analoger gis ved injeksjon.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 979469676


Varnish cache server

Førstevalget er som regel å starte med metformin, og dette gjelder spesielt om man er overvektig. Metformin hjelper kroppen til å utnytte hormonet insulin bedre, og medfører ikke vektoppgang som er et problem ved en del medikamenter.

Når metformin ikke kan brukes eller ikke har tilstrekkelig effekt, har man flere andre typer medikamenter som kan brukes som andrevalg. Sulfonylurea er et kjent medikament som kan tas i kombinasjon eller alene, og stimulerer til insulinproduksjon. En for høy dose av sulfonylurea kan medføre føling (hypoglykemi).

DPP-4-hemmere kan ofte gis i kombinasjon med metformin, og er en type medikament som øker frislipp av insulin i blodet. GLP-1-analoger er et syntetisk inkretin-hormon som kan brukes i kombinasjonsbehandling, og bidrar til økt sekresjon av insulin, og mindre frisetting av hormonet glukagon.

Glinider kan brukes i kombinasjon med metformin i stedet for sulfonylurea. Disse medikamentene er korttidsvirkende og stimulerer til økt produksjon av insulin. Andre medikamenter som kan brukes ved behandling av diabetes type 2 er alfaglukosidasehemmere, SGL2-hemmere og glizatoner.

Dette sier blodsukkeret om helsa di

Mat som reduserer kolesterolet

Mat som reduserer kolesterolet

Insulin ved diabetes type 2

Ved dårlig regulert diabetes type 2, til tross for forsøk på livsstilsmessige og medikamentelle tiltak, vil behandling med insulin kunne være et alternativ.

Denne saken er i sin helhet oppdatert og utvidet av lege Rune Erlandsen 11.05.2018.
Kilder brukt til revisjon: 1) Helsedirektoratet 2) Helsebiblioteket .Opprinnelig skrevet av: sirihh. Opprinnelige kilder: NSAMs handlingsprogram for diabetes i allmennpraksis Folkehelseinstiuttet Stein Vaaler: Diabeteshåndboka WHO: Laboratory diagnosis and Monitoring of Diabetes Mellitus, 2002

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

 • Ingen krav til program eller app
 • 100% anonymitet
 • Ingen ventetid
 • Betal med Vipps
Leger på vakt
Michael Kumar
Ledig nå
Harald Dobloug
Ledig nå
Martha Lamøy
Ledig nå
Simen Brynildsen
Ledig nå
Britt Nakstad
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-