Langtidsblodsukker - HbA1c

HbA1c er en langtidsmåling av blodsukkeret som viser gjenomsnitt for flere uker. Blodprøven brukes i utredning og behandling av diabetes.

HbA1c: Forteller hvordan blodsukkeret ditt har vært de siste ukene. Gir er mer nøyaktig bilde av diabetes, enn når man måler vanlig blodsukker som viser her og nå-situasjonen. Foto: NTB SCANPIX/Shutterstock
HbA1c: Forteller hvordan blodsukkeret ditt har vært de siste ukene. Gir er mer nøyaktig bilde av diabetes, enn når man måler vanlig blodsukker som viser her og nå-situasjonen. Foto: NTB SCANPIX/Shutterstock Vis mer

Blodsukker kan måles på flere måter. Den vanligste testen er den hvor du ved hjelp av et stikk i fingere måler blodsukkeret ditt her og nå. Men det finnes også en annen test som kan fortelle hvordan blodsukkeret ditt har vært over lengre tid.

LES OGSÅ: Hva er diabetes type 2?

Hva er HbA1c?

Denne kryptiske forkortelsen brukes når man snakker om en blodprøve som måler langtidsblodsukkeret.

  • Hb står for hemoglobin, som er den delen av de røde blodcellene (erytrocyttene) som transporterer/binder seg til oksygen.
  • Det finnes ulike typer hemoglobin, og type A er den mest vanlige typen og utgjør ca. 97% av den totale mengden hemoglobin (2).
  • Tallet 1 og bokstaven c refererer til undertyper av hemoblobin A som bindes til glukose (blodsukker) - såkalt glykert hemoglobin.
  • Kort sagt forteller altså HbA1c hvor mange prosent av hemoglobin A som er bundet til glukose.
LES OGSÅ:
image: Hva er blodsukker?

Hva er blodsukker?

Hva har HbA1c med diabetes å gjøre?

Hemoglobinet binder seg ganske langsomt til glukose, og HbA1c er derfor et mål for blodsukkeret de siste ukene (1).

Det tar også flere uker før langtidsblodsukkeret går ned igjen. En rød blodcelle lever maksimalt i 120 dager, og det vil derfor være en naturlig utskiftning av hemoglobin etter denne perioden. Jo høyere HbA1c, jo høyere har blodsukkeret vært den siste tiden (1).

Fordelen med denne prøven i forhold til vanlige blodsukkermålinger er at den sier noe om det gjennomsnittlige blodsukkernivået over tid, følgelig er denne prøven mer pålitelig, og man behøver heller ikke faste i forkant av prøvetaking. Prøven brukes i utredningen av diabetes og er resultatet høyere enn normalverdi mistenker man diabetes .

Hva er normale verdier for langtidsblodsukker?

Frem til oktober 2018 ble normalområdet for HbA1c målt i prosent. Normalområdet var da mellom 4-6%, mens en verdi på over 6,5% indikerte diabetes. Fra og med 01.01.2018 måles langtidsblodsukkeret i mmol/mol.

Normalområdet for friske mennesker er 20 – 42 mmol/L, ifølge Unilab.

Hvis langtidsblodsukkeret overstiger 48 mmol/mol indikerer det diabetes. HbA1c er en viktig prøve for å stille diagnosen.

HbA1c mmol/mol HbA1c % Gj.snittlig blodsukker mmol/l
264.54.6
3155.4
375.56.2
4267.0
486.57.7
5378.5
587.59.3
64810.1
698.510.9
75911.7
809.512.5
861013.3
971114.9
1081216.5

Kilde: diabetes.co.uk

Hva kan gjøre at målingen viser feil verdi?

Noen feilkilder:

  • For tolkningen av HbA1c er det viktig at pasienten ikke har fått en blodtransfusjon nylig samt at de røde blodcellene har en normal levetid (1).
  • Gravide i andre trimester har lavere HbA1c (1). Derfor kan HbA1c ikke brukes til å diagnostisere eller avkrefte Diabetes mellitus under graviditet (4).
  • Noen former av lav blodprosent (såkalte hemolytiske anemier) samt kronisk nyresvikt kan også gi feilaktig lave HbA1c-verdier (1) og er en mulig feilkilde.
LES OGSÅ:
image: Vet du hvilket organ dette er?

Vet du hvilket organ dette er?

HbA1c hos diabetikere

Vanligvis har diabetikere en noe høyere HbA1c enn dem som ikke har diabetes.

Dersom en pasient ikke har symptomer på diabetes er to HbA1c-målinger eller to glukosemålinger som viser økte verdier i henhold til de diagnostiske kriteriene påkrevd for å kunne stille diagnosen diabetes mellitus. (4).

Ved kontroll av diabetes gir langtidsblodsukkeret en bedre indikasjon på hvordan blodsukkeret ligger enn en enkeltstående måling.

Mange fastleger har hurtigtest på kontoret for å måle HbA1c. I henhold til helsedirektoratets retningslinjer for behandling av diabetes anbefaler man for de fleste pasienter et HbA1c-nivå rundt 7 % (3).

Hvorfor skal man ha et lavt HbA1c?

Langtidsblodsukkeret gir en svært god pekepinn på hvordan blodsukkeret ditt er over en lengre periode. Den viktigste grunnen til at blodsukkeret skal holdes lavt/normalt er at dette forebygger komplikasjoner av sykdommen på lang sikt.

Høyt blodsukker kan over lang sikt (år) medføre problemer med nervesystemet, øke risikoen for hjerte- og karsykdommer, gi ereksjonsproblemer og nyreskade samt øyeskader.

Oppsummering

HbA1c er en blodprøve som måler blodsukkeret over tid. Dette kalles også langtidsblodsukker. Blodprøven brukes til diagnostikk og oppfølging av diabetes.

Kilder:

Revisjon og utvidelse av saken 18.10.2018 av Friederike Rieger, lege. Kilder ved oppdaering: 1) Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi: brukerhandboken.no 2) Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi brukerhandboken.no 3) Retningslinjer for behandling av diabetes. helsedirektoratet.no 4) legemiddelhandboka.no.
Denne saken ble opprinnelig skrevet av: Siri Helene Hauge, lege, 17.08.2006

DIABETES:
image: Da ni år gamle Emilie plutselig gikk ned sju kilo, skjønte familien at noe var galt

Da ni år gamle Emilie plutselig gikk ned sju kilo, skjønte familien at noe var galt