Behandling med veksthormoner

Veksthormon brukes i behandling av hormonmangel og ved manglende lengdevekst hos barn. Behandlingen har begrenset evne til å forbedre idrettsprestasjoner og effekten er helt borte etter seks uker.

LEGEMIDDEL OG DOPING: Veksthormon brukes i behandling av hormonmangel eller ved manglende lengdevekst hos barn. Hormonet kan også misbrukes som doping, men har manglende langtidseffekt. Illustrasjonsfoto: NTB / Scanpix / Shutterstock.
LEGEMIDDEL OG DOPING: Veksthormon brukes i behandling av hormonmangel eller ved manglende lengdevekst hos barn. Hormonet kan også misbrukes som doping, men har manglende langtidseffekt. Illustrasjonsfoto: NTB / Scanpix / Shutterstock. Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Veksthormon, også kalt somatotropin, er et hormon som produseres i hypofysen. Siden 80-tallet har hormonet vært tilgjengelig som legemiddel og brukes i behandling av blant annet spesifikk hormonmangel, manglende høydevekst, kronisk nyresykdom, Turners syndrom og Prader-Willi syndrom.

Les også: Forsinket pubertet

LES OGSÅ:
image: Den kalles «mesterkjertelen». Dette gjør den i kroppen din

Den kalles «mesterkjertelen». Dette gjør den i kroppen din

Kroppslig funksjon

Veksthormon produseres i hypofysens forlapp (adenohypofysen). Produksjonen er størst under pubertet og faller deretter med økende alder. Som svært mange andre hormoner styres frigjøringen av mange ulike faktorer der noen er stimulerende og andre hemmende. Hypothalamus produserer et eget veksthormonfrigjørende hormon. Høy konsentrasjon av veksthormon i blodbanen virker hemmende på ytterligere produksjon (et prinsipp kjent som «negativ tilbakekobling»). I tillegg stimuleres produksjonen av blant annet kjønnshormoner, søvn og trening.

Veksthormon har en generell stimulerende og oppbyggende (anabol) effekt på kroppens celler. Hormonet stimulerer lengdevekst hos barn, øker lagring av proteiner og stimulerer beinbygning.

For mye eller for lite veksthormon

Ulike sykdomsprosesser kan gi et unormalt nivå av veksthormon. Dette inkluderer blant annet genfeil eller sykdom i hypothalamus eller hypofysen. På grunn av hormonets betydning for lengdevekst og stimulerende effekt på beinbygging gir under- eller overproduksjon forskjellige symptomer hos henholdsvis barn og voksne.

Alvorlig medfødt mangel på veksthormon gir tidlig manglende vekst (barna følger ikke sin vekstkurve på kontroll), umodent skjelett, lavt blodsukker og forsinket kjønnsmodning. Der det kan påvises en klar hormonmangel og behandling startes tidlig har barna svært god effekt og oppnår normal høyde som voksne (beregnet basert på høyden til foreldrene).

Ved overproduksjon av veksthormon er den hyppigste årsaken en hormonproduserende svulst i hypofysen. En slik svulst reagerer ikke på de normale stimulerende og hemmende signalene for produksjon og produserer hormonet helt ukontrollert.

Oppstår slik sykdom før lukking av skjelettets vekstskiver i puberteten er resultatet såkalt gigantisme. Personene blir svært høye (2,1-2,7m) og med tilsvarende vekst av ekstremiteter. Hvis svulsten oppstår etter at økt lengdevekst ikke lenger er mulig er resultatet akromegali. Tilstanden gir risiko for diabetes, hjertesykdom og medfører vekst av indre organer, tunge, lepper, ører, nese og hender. Akromegali oppdages ofte fordi personen i løpet av noen år endrer utseende.

PÅVIRKER LENGDEVEKST: Veksthormon påvirker lengdevekst hos barn, men også vekst av muskler og indre organer. Ikke alle har like god effekt av behandling. Foto: NTB / Scanpix / Shutterstock.
PÅVIRKER LENGDEVEKST: Veksthormon påvirker lengdevekst hos barn, men også vekst av muskler og indre organer. Ikke alle har like god effekt av behandling. Foto: NTB / Scanpix / Shutterstock. Vis mer

Behandling av manglende høydevekst

Veksthormon brukes også i behandling av manglende høydevekst hos barn uten kjent årsak. Disse barn har ingen klar underproduksjon av hormonet eller annen sykdom, men høyden er likevel under gjennomsnittet. Dette kan være forventet basert på foreldrenes høyde. Her er effekten av behandling lavere og det er faglig uenighet om hvor grensen for behandling bør gå. På en side kan barn hvor vekstkurven viser en voksenhøyde mye lavere enn gjennomsnittlig ha god psykososial-effekt av selv noen få ekstra centimeter i endelig høyde, men behandlingen er heller ikke uten bivirkninger. Det er også lite støtte i forskning for at lav høyde i seg selv gir en betydelig belastning for ellers friske barn.

I Norge tilbys behandling med veksthormon i enkelte tilfeller, der estimert voksenhøyde er under 160 cm for menn, eller 150 cm for kvinner.

Veksthormon som doping

Veksthormon er blitt misbrukt av idrettsutøvere i mange ulike idretter, men effekten er trolig begrenset sammenlignet med androgener (mannlige kjønnshormon som testosteron). Forskning har vist at bruk av veksthormon hos idrettsutøvere (2 mg per dag) ga redusert mengde kroppsfett, økte kroppens vannretensjon og ga økte resultater i en sprint-test (sykle en kort stund i maksimal hastighet på ergometersykkel).

Tilførsel av veksthormon ga imidlertid ingen økt styrke, kraft eller utholdenhet. Effekten forsvant helt 6 uker etter at injeksjonene var ferdig. Det er derfor lite trolig at bruk av veksthormon som barn kan gi langsiktige fordeler som idrettsutøver etter avsluttet behandling.

«Det er lite trolig at bruk av veksthormon som barn kan gi langsiktige fordeler som idrettsutøver etter avsluttet behandling.»

Les også: Bloddoping (EPO)

Bivirkninger av veksthormon

Som for andre legemidler øker risikoen for bivirkninger av veksthormon med økende dose. For barn med manglende produksjon av hormonet vil tilførsel, tilsvarende et naturlig nivå hos friske, gi få eller ingen bivirkninger. Også kontrollert behandling av kortvokste barn hvor nivå av veksthormon er i grenseland gir liten risiko for bivirkninger.

Ved bruk i doping tilføres ofte en mengde hormoner langt utover et naturlig, fysiologisk nivå. Langtidseffektene av forhøyet veksthormon hos voksne er som beskrevet ved akromegali.

Andre bivirkninger assosiert med slik doping inkluderer:

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Brynjulf Barexstein

ALLMENNLEGE

Få svar innen 3 dager for 399,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Lommelegens egen barnelege

Behandling med veksthormon ved manglende vekst hos barn kan iverksettes av barnelege. Ved spørsmål om slik behandling eller andre helsetilstander hos barn kan Lommelegens barnehelseansvarlig Johannes Rolin kontaktes. Rolin jobber på en barneavdeling og er i gang med fjerde året av barnelegespesialiseringen.

Les også legesvar om manglende vekst:

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 399,-

Kilder: