Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

QTc

Spørsmål

Hei. Har tatt EKG og fått beskjed om at jeg har normal QTc. Men jeg sliter endel med angst og har derfor rask hjerterytme. Jeg greier ikke å forstå om QTc tiden blir riktig hvis hjertet banker raskt. Hvis hjertet banker raskt når man tar et EKG så forkorter QT-tiden seg. Og da må QT-tiden korrigeres opp mot hjertefrekvensen. Men hvordan kan jeg være sikker på at QTc tiden er riktig når hjertet banker raskt? Er redd for at hvis hjertet banker raskt når man måler QT-tiden så blir ikke den korrigerte QTc tiden riktig. Kan du forklare meg dette? Jeg tenker og bekymrer meg veldig om QTc tiden jeg har er riktig siden hjertet mitt banket raskt når EKG ble tatt.

Kvinne 29
Svar
QT-intervallet måles fra begynnelsen av QRS-komplekset til slutten av T-bølgen. QT-intervallet varierer med hjertefrekvensen.  Den mest brukte metoden for å estimere  QTc er Bassets formel QTc= QT/Kvadratroten av RR/1s der QTc er QT-intervallet korrigert for hjertefrekvens, og RR er intervallet fra et QRS-kompleks til det neste målt i sekunder. Denne formelen fungerer godt for hjertefrekvenser i normalområdet, men underestimerer QTc ved lave hjertefrekvenser og overestimerer ved høye. Det finnes derfor flere andre metoder for å korrigere for QT tid ved høye hjertefrekvenser. Beregningen av QTc skjer etter algoritmer ved ulike hjertefrekvenser. Om du har fått foretatt EKG hos spesialist og fått beskjed om at du har et normalt QTc så ville jeg ha slått meg til ro med dette. Du har  rett i at det er begrensninger i forhold til hjerterytme og frekvens, men ved å benytte den rette formelen for å korrigere for hjerterytme ved ulike frekvenser, så vil man angi et korrekt QTc.