Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

QTc tider.

Spørsmål

Hei. Jeg er veldig redd for forlenget QT-tid. Og har vært redd for dette i over 2 mnd. Jeg var på legevakta 22.juli og da tok jeg EKG. Hadde da en hjertefrekvens på 109, og da var QT 330 og QTc 446ms. Og jeg var hos fastlegen 25.juli og tok EKG og da hadde jeg en hjertefrekvens på 133, og da var QT 290 og QTc 418ms. Har lest at ved rask hjertefrekvens så kan QTc tiden være overestimert, men hva betyr det at QTc tiden er overestimert? Har også lest at hvis man har en rask hjerterytme over 60 så er den korrigerte Qt-tiden lenger enn den målte. Men hva betyr dette? Også forstår jeg ikke hvorfor den QTc tiden på 446ms som ble tatt på legevakta, og den QTc tiden på 418ms som ble tatt på legekontoret viser ulike QTc tider? Hadde jo forskjellig hjertefrekvens begge disse gangene, men skjønner ikke om det er grunnen til at jeg fikk forskjellig QTc tider. Og jeg er redd for at jeg har lang QT-tid. For på legevakta hadde jeg en hjertefrekvens på 109, og en QTc tid på 446ms. Og hos fastlegen hadde jeg en hjertefrekvens på 133, og en QTc på 418ms. Men hvis disse QTc tidene på 418ms og 446ms er overestimert, som jeg har lest at de kan bli ved rask hjertefrekvens så er jeg usikker på om jeg har normal QTc tid? Håper du kan forklare meg om QTc tid på 446ms og QTc på 418ms er normalt? Selvom jeg hadde rask hjerterytme begge disse gangene. PS: Når disse EKG ble tatt brukte jeg Venlafaxin 150mg. Men har i ettertid trappet gradvis ned først til 75mg, og så til den laveste dosen. Og nå har jeg gått uten medisin ca 1 uke. Jeg turte ikke å bruke denne medisinen lenger fordi jeg leste at den kan forlenge Qt-tiden og det skremte meg veldig. Har brukt denne medisinen i 4,5 år ca, og hadde aldri noen problemer når jeg brukte den. Opplevde aldri å besvime. Hilsen veldig engstelig jente 29

Kvinne 29
Svar

Hei !

Det er ingen grunn til at du skal være engstelig. Du har normale  QTc verdier. Det er ofte betydelige variasjoner hos et og samme individ. Det kan også være vanskelig å definere målepunktene. Spesielt gjelder dette for der T-takken slutter. Det må derfor måles QT tid ( og dermed QTc-tid) i flere EKG, og supplere med belastningsEKG (AEKG). Det gjelder også at legemidler kan øke QT- tiden. Dette gjelder spesielt for medisiner man benytter for nettopp å behandle hjerterytme, som for eksempel Sotalol. Psykofarmaka kan også gi en lang QT-tid, men generelt sett er risiko for lang QT-tid og hjerterytmeforstyrrelse (Torsade  de pointes) liten ved normal dosering og normale serumkonsentrasjoner. Du har jo aldri hatt noen problemer med besvimelsesanfall eller lignende når du har benyttet Venlafaxin eller andre symptomer. Du forteller heller ikke at du har en historie i familien din der det er kjent at man har en lang QT -tid (  (Jervell-Lange-Nilsen syndrom (1957)). Det finnes flere ulike endringer (mutasjoner) i gener som endrer hvordan ionene slipper inn og ut av cellene i hjertet. Det er altså flere tilstander som sammenfattes i dette begrepet. Det finnes også ulike formler man kan benytte for å beregne QTc. Den mest brukte er Bassets formel, andre er Friedericas formel og Sagies formel( Framingham korreksjon). Begge dine målinger på 418ms og 446 ms er normale. Du kan derfor slutte å være engstelig.