Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Medisiner for behandling av hjertefrekvens og kolesterol

Spørsmål

BL.PR.NOV. -17: S-LDL kolestereol 2,6 (ref. område 2.0-5,4). Har i flere år tatt Simvastatin. Sluttet i nov. -17 etter råd fra fastlege. FRA EPIKRISE MARS -18: PCI av h. kransarterie i 2010. Utredning i 2014 viser veggforandringer, men ingen signifikante stenoser. Permanent atrieflimmer. Behandles med Eliquis 5 mg.x2. Bl.pr. viser NT-pro BNP på 1468. Ingen brystsmerter nå. Ubesværet hvile. Lett uregelm. hjerteaksjon. Ingen sikker bilyd. Velfungerende v. ventrikkel. EP 52% ut fra AV-plan og et plan Simpson. Trisuspid aortaklaff uten stenose eller insuffisiens. Ubetydelig mitralinsuffisiens. Aorta ascendens 4,1 cm litt over klaffenivå. Velfungerende h. hjertehalvdel uten synlig trikususpidalinsuffisiens. Oppfattes ikke å ha hjertesvikt. FRA POL.KL. EPIKRISE 24.04.-18: Kronisk atrieflimmer (som tidligere), frekvens 90 pr. min. Mistanke om atypisk angina. BT dina map 111-123/61-74. Hvilepuls 68-78. Vekt 70 kg, høyde 172 cm. NY MEDISINERING: Selo-Zok 25 mg., 1 tbl. morgen, mot atrieflimmer. + Atorvastatin 20 mg. , 1 tbl. kveld. samt Eliquis (som hittil) 5 mg. x 2. Har de siste dagene selv sjekket bl. tr. og hvilepuls med gj.sn. resultat 118,4-75,2-75. SPØRSMÅL: Med henblikk på ovenstående: Har jeg virkelig behov for den nye medisineringen med Selo-Zok og Atorvastatin, bivirkninger tatt i betraktning? Jeg er klar over at en lege har problemer med å overprøve/motsi en kollega, men jeg vil sette pris på å få din hjertens mening.

Mann 81
Svar

Du har atrieflimmer  med frekvens rundt 90 slag/min og kolesterol på 2.6  mmol/l. Du spør om du må ta Selo-Zok og Atorovastin. Du har gjort PCI av høyre kransåre i 2010, og har påvist veggforandringer i kransårene, men ingen signifikante stenoser. Du har en atrieflimmer som blir behandlet med Eliquis for å unngå hjerneslag. Du har en atrieflimmer som gir deg en uregelmessig men en hvilepuls på 75. Du beskriver ikke om dette er med eller uten Selo-Zok. Ut fra beskrivelsen har du et "godt" hjerte selv om du har atrieflimmer. Kolesterolsenkende legemidler har flere virkningsmekanismer 1. De senker kolesterolet 2. De reduserer betennelsestilstander i pulsåreveggen og 3. De virker stabiliserende på avleiringene i karveggen- de såkalte Plaque. I og med at du har blitt behandlet med PCI av høyre kransåre og har kolesterolavleiringer i blodårene dine, så er det indikasjon for å benytte kolesterolsenkende legemidler. Hva gjelder betablokker iform av Selo-Zok, så vil dette være en avveiing mellom virkning og bi-virkning.Dette er en diskusjon du må ta med den legen som følger deg opp.  I mitt miljø diskuterer vi stadig vekk indikasjoner og motforestillinger i forhold til behandling, og vi har mange motstridende meneinger. Innenfor mye av hjertebehandlingen har man derfor utviklet såkalte "Guidelines", som er hvordan man skal behandle pasienter med ulike lidelser. Disse revideres jevnlig. Det mest konkrete rådet jeg vil gi deg at hva gjelder Selo-Zok så er det ikke alltid nødvendig å benytte dette ved et "langsomt atrieflimmer", som du virker å ha. Atrieflimmerfrekvensen varierer mye avhengig av aktivitet, og det kan være at du har en svært rask atrieflimmer ved aktivitet. Da kan det være hensiktsmessig å bremse hjerterytmen. Om du tåler kolesterolsenkende legemidler, så bør du ta dem.