Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hva er årsaken til ekstraslag? Kan trening og kosthold påvirke?

Spørsmål

Hei! Jeg har det siste halvåret opplevd økt grad av det jeg selv har konkludert med er ekstraslag/systoler og nå ønsker jeg å finne årsak for å kunne lindre eller bli kvitt plagene.

Enn så lenge er de som oftest relatert til konkrete situasjoner. Men jeg synes hyppigheten/styrke har tiltatt. Jeg har i mange år slitt med varierende grad av angst, men mener selv at jeg ikke har hatt et usunt stressnivå generelt. Min opplevelse av ekstraslagene er at det føles ut som hjertet tar en pause før det slår ekstra hardt en gang. Som regel får jeg flere ekstraslag etter hverandre. Jeg kan også kjenne at det føles litt tyngre å trekke pusten.

Etter å gjort observasjoner så merker jeg meg at ekstraslagene kommer når jeg er nervøs (ved f.eks et jobbintervju), skal formidle en vanskelig nyhet (som et dødsfall) eller ved seksuell opphisselse/orgasme av alle ting.

Slik jeg har forstått det, henger dette sammen med det autonome nervesystemet ettersom disse situasjonene henger sammen med følelser.

Jeg har så langt ikke merket noe ved fysisk anstrengelse, men som mange andre med slike plager blir man engstelig for å utvikle atrieflimmer eller få hjertesvikt så aktivitetsnivået er svært lavt.

For ca 3,5 år siden ble jeg i en annen forbindelse undersøkt av kardiolog med ultralyd av hjertet, EKG, samt fikk utført en sykkel/belastningstest. Jeg fant ikke resultatene fra dette nå, men husker at jeg fikk beskjed den gang om at alt var i orden, bare at jeg var i dårlig form (fysisk). Noe som rimer med en stillesittende jobb og lite fysisk aktivitet.

Sist besøk hos fastlege for 1 mnd siden viste BT på 120/78 noe jeg ble fortalt var utmerket. Pulsklokken min viser en hvilepuls på gjennomsnittlig 65-68 siste 6 mnd.

Hva er dine tanker om det jeg fremlegger av informasjon her og en eventuell videre utredning? Kan trening, kosthold etc. ha en god effekt på ekstraslag, og hva er anbefalt trening og mengde? Kan dette være psykisk betinget?

Mann 40
Svar

Hei !

Du er en førti år gammel mann som gjennom flere år har opplevd ekstraslag, og du ønsker å finne en årsak for å kunne lindre eller bli kvtt plagene. Ekstraslag er vanlige og det er ofte normalt å slike ekstraslag. Har man angst så vil man kunne både oppleve disse slagene sterkere, og man vil kunne framprovosere slagene på grunn av angsten. Angst påvirker både det autonome nervesystemet , som er det ikke-kontrollerbare nervenettet og frisetter hormoner som gjør at man kan få ekstraslag. Atrieflimmer er en annen sykdom og er vanlig blant personer over 70 år. det finnes flere årsaker til atrieflimmer, som:

  • Trange/tette blodårer til hjertet.
  • Hjerteinfarkt.
  • Hjertesvikt.
  • Hjerteklaffefeil.
  • Medfødt hjertesykdom, eller etter en hjerteoperasjon.
  • Tobakk, stort alkoholkonsum, stress, diabetes, hypertyreose (høyt stoffskifte) og kronisk lungesykdomm
  • Høyt blodtrykk

Dette er en annen sykdom enn ekstraslag som du beskriver, som er normalt. Du beskriver at du har ekstraslag og at det deretter slår ekstra hardt. Dette skyldes at etter et ekstraslag, så vil ikke hjertet kunne trekke seg sammen med en gang, på grunn av elektrofysiologiske forhold. Dermed oppstår det en litt lengre pause, som gjør at det kommer mer blod til hjertet. Du vil derfor oppleve dette som et ekstra hardt hjerteslag når hjertet trekker seg sammen. Du har gjort en full hjerteutredning som var helt normal. Du har et fint blodtrykk og normal hvilepuls. Slik jeg leser det du skriver, så er du helt hjertefrisk. Du har et stillesittende arbeid. Fysisk aktivitet og et normalt kosthold sammen med god søvn er viktge faktorer for å unngå livsstilssykdommer.

Helsedirektoratet har gitt ut kostholsråd

Hva gjelder fysisk trening er det anbefalt minst 30 minutter. Man har også vist ved NTNU, Trondheim, at hjertetrening gjøres best med høyintensitetstrening som intervalltrening. Du kan lese om dette her.

Men, det viktigste er at all aktivitet gir en helsegevinst og at den vikigste treningen er den treningen som faktisk blir av. Så det er bedre å gå en tur istedet for å la være fordi man egentlig skulle ha vært på et treningssenter. Psykiske faktorer påvirker kroppen og også det man kaller for epigenitiske faktorer, som man har blitt mer og mer oppmerksom på de senere årene. Det å balansere livet i forhold til psykiske faktorer og fysisk yteevne er viktig. Treningsmengden bør være tilpasset deg slik at du kan ha dette som en livsstil. Man angir at 30 minutter f.eks rask gange kan gi deg store helsegevinster. Man benytter gjerne begrepet "trening" i forhold til spesielle øvelser eller krav til aktivitet.

Det er viktig at man også ser på totalaktiviteten gjennom dagen. Om man har en stillesittende jobb, så kan det være et poeng at man heller står og har en "hev-senk" skrivebord, deler av dagen. Man kan f.eks heller ta trappene enn rulletrappa eller heisen o.s.v. Dette er noe alle vet, men det er ikke det samme som at alle gjennomfører dette. Trening og kosthold vil nok ikke ha en effekt på normale ekstraslag, men kanskje mer at du ikke opplever disse på samme måte. Trening kan redusere angst og dermed vil man kunne få en påvirkning på selve ekstraslagene.