Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hjertetoner

Spørsmål

Hei. Var hos fastlegen for en legeattest nylig da han fant noe unormalt på hjertet. Han henviste meg til spesialist(det samme skjedde i 2015). Etter noen dager fikk jeg følgende brev(kopi) fra spesialtisten: "I 2015 ble pas tilsett av ..(spesialist) og alt var da normalt. Du hører nå en spaltet 1. tone og pas er stadig asymptomatisk. Betydningen av dette kan du avklare ved å se på EKG. Dersom EKG er identisk med det du tok i 2015(og som førte til tilsyn her), trenger saken ingen ytterligere utredning og saken kan legges død." Hva betyr dette? Har jeg en sykdom(pas)? Fikk lite informasjon om dette, men kunne vært greit og vite hvorfor jeg har noe som er unormalt ved to ulike undersøkelser og hvorfor dette "unormale" ikke er farlig. Jeg ser også at det står "asymptomatisk". Hva slags symptomer skulle det eventuelt være snakk om?

Mann 35
Svar

Hei ! 

1. hjertetone utgjøres av lukkingen av klaffene mellom forkamre og hjertekamre (AV-klaffene). En splitting av 1. hjertetone innebærer at det er tidsforskjell mellom  lukking av A-V  klaffene i høyre og venstre hjertehalvdel. Forhold som virker inn på denne tonen er for eksempel hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelser (Atrieflimmer og blokkeringer i ledningssystemet), trange forhold over klaffen mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer (mitralklaffen) og forhold som påvirker hjerteminuttvolumet, som er antall liter hjertet pumper pr. minutt. Slik jeg oppfatter svaret så er det ikke noe galt med hjertet ditt. Det at man henviser til EKG i svaret fra spesialisten, er at forklaringen på denne spaltingen av 1. hjertetone har en fysiologisk årsak, som man kan se på EKG som for eksempel et grenblokk. Dette er en mindre ledningsforstyrrelse i hjertet. Men man skriver samtidig at alt er normalt, og jeg finner det svært lite sannsynlig at du har en hjertesykdom. Symptomene ville da ha kunnet være hjerterytmeforstyrrelser med uregelmessig puls, eller hjertesvikt og da for eksempel tungpust. I og med at man tidligere har undersøkt deg for nøyaktig samme funn i 2015, uten at man den gang fant sykdom, så ville jeg ha lagt dette bort og ikke tenkt mer på dette. Hos deg er dette derimot et tilfeldig funn og representerer ikke noen sykdom, og dermed ikke krever mer utredning enn det som allerede er gjort i 2015. Jeg derimot enig med deg at det svaret du har fått ikke er veldig oppklarende. Det du kan gjøre er at du går igjennom EKG som er tatt av deg hos fastlegen, så kan fastlegen forklare hva for funn som har gjort at han henviste deg til ny utredning.