Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Brystsmerter

Spørsmål

De siste 4-5 månedene har jeg hatt smerter i hjertet hver dag. De varierer i styrke, varighet og type. Ikke noe veldig intense smerter. Både lege, hjertespes., EKG og ultralyd sier alt er ok. Likevel fortsetter de. I det siste skjer ikke smertene så ofte, men nå skjer det noe annet i tillegg. Jeg sjekker pulsen ofte, for jeg blir nervøs av smertene. Ofte når jeg sjekker så merker jeg at hjertet ikke dunker som normalt. Det er ofte at det er "BANKBANKBANK...BANK...BANK...BANK...BANKBANKBANKBANK". Nå er ikke jeg ekspert, men jeg føler det er en unormal rytme. Er ofte at jeg nesten ikke klarer å kjenne pulsen, eller at hjertet banker med lengre mellomrom enn vanlig. Smertene består som regel av enten punktsmerte, bankende smerte eller klemmende smerte. Smertene kan være 1 stikk, eller vare i rundt 10 min. Jeg får også mini-panikkanfall. Jeg får plutselig en merkelig følelse i hjertet og kroppen svarer med å få panikk øyeblikkelig. Dette varer som regel ikke mer enn et par minutt, etter at jeg skifter rom og/eller går ut. Når dette holder på blir hjernen min mer sensitiv til andre følelser og smerter og f.eks en liten prikkesmerte i foten kan føre til at jeg bare får mer panikk. Pulsen øker, som fører til mer panikk. Dette skjer uansett hva jeg gjør; jobb, familiemiddag, ligger i sengen. Hjertespes. sjekket med ultralyd og fant ingen infeksjoner, men det var det eneste han fant ut av. Jeg fikk skuffende lite info. Jeg lever et liv i nesten konstant nervøsitet og frykt, og jeg er lei (ikke på den måten). Jeg er ikke deprimert og har ikke angst. Jeg forstår ikke hvorfor dette skjer, og hvorfor legene ikke finner noe ut av dette. Jeg har brukt mye penger på å ikke vite noe mer. Håper du evt. kan gi meg noen tips, eller kanskje grunner til at dette kan skje. Vet ikke hva annet jeg kan skrive, for jeg sliter med å forklare hvordan dette er med ord.

Mann 22
Svar

Hei ! Du har hatt brystsmerter de siste 4-5 månedene. De varierer i styrke, varighet og type. Du har vært til hjertespesialist og gjort Hjerteundersøkelse med Hjerteekko. Den har vært normal. Du har tatt EKG, som har vært normal. Du skriver ikke om hva for EKG du har tatt, men man kan foreta et såkalt 24-timers EKG, eller Holter registrering som kan gi deg et svar for hv for hjerterytme du har. Slik du beskriver den er det mest trolig at du har en vanlig hjerterytme-sinusrytme-med ekstraslag.  Årsaker til smerter i brystet hos unge mennesker, kan være smerte som kommer fra musklene mellom ribbene, såkalte intercostalmyalgi. Det kan også være smerter i overgangen mellom brusk og bein, såkalt Tietzes syndrom som ble beskrevet blant annet hos soldater som kom hjem fra Vietnam krigen. Man hadde da levd i en kronisk spenning og utviklet denne tilstanden.  Andre årsaker kan være såkalt Gastro-Esofageal Reflux Sykdom (Disease) GERD, som vil si at det kommer magesyre opp i spiserøret og gir smerte. Du skriver at du får panikkanfall.  Dette skyldes at du får frisatt stresshormoner fra blant annet binyrene, og er en evolusjonsrespons der vi er gentisk programmert til å "fight or flight". I denne situasjonen blir vi spesielt årvåkne og vare for både synsinntrykk og andre stimuli. Du vil derfor få forsterket sanseinntrykk når du er i denne situasjonen.  Det er også slik at pulsen øker på grunn av disse hormonene, og at man ikke er bevisst hvorfor dette skjer. Det spesielle er at dette kan generaliseres til sosiale situasjoner, og at responsen kan utløses av andre stimuli. På den måten blir det uforståelig for den som opplever dette. "Pavlovs hunder" viste at ved å koble lyd og mat sammen, så kunne etterhvert lyden alene gi økt magesyreproduksjon. Skinner er en annen teoretiker, som har vist at slik atferd læres av mennesker på samme måte. Du lever et liv i nesten konstant nervøsitet og frykt, og dette kan gjøre at situasjoner der man forventes å slappe av, skaper ubehag for deg, som igjen kan gi deg rask puls, som igjen forsterker fryktfølelsen din. Du skriver at du  blir bedre ved at du forlater rommet eller går ut, noe som kan tyde på at det er en slik mekanisme som gir deg  disse plagene. Du har hatt besteforeldre  med ulike hjertelidelser. Angina Pectoris og atrieflimmer er svært vanlig hos eldre mennesker, så det er lite trolig at dette har noe betydning for deg. Jeg regner med at det er tatt blodprøver både på ditt stoffskifte og kolesterol.