Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Betablokker og puls

Spørsmål

Hei, Er hjerteoperert for 3 år siden. Måtte slutte med betablok (emconcor 1,25 mg) på grunn av at jeg fikk for lav puls. Har brukt forskjellige typer betablokker tidligere men også disse har hatt samme virkning (lav puls) Brukte dette for et hjerte som hoppet over slag noe som nesten er opphørt ved stopp av betablokker. Spørsmålet er om jeg kan bruke emconcor 1,25 mg ved behov eller må disse bruke fast. Plages en del med angst og hjertet reagerer kraftig ved uro og er veldig slitsomt.(rask puls og kraftig puls). Dette er ikke noe som skjer ofte så det hadde vært fint om man kunne bruke emconcor ved behov . Prøvde emconcor for noen dager siden i en situasjon hvor hvor jeg hadde behov for å roe ned hjertet. Dette fungerte meget bra. Dette kan oppstå ved møter, legetimer etc. Er det event. andre alternativ?

Mann
Svar

Hei !

Du er hjerteoperert for tre år siden. I samband med dette fikk du lav puls når du ble behandlet med betablokker. Lav puls vil alltid være en følge av betablokker behandling. Rask puls er indikasjon for å bli behandlet med betablokker. Hos noen som har svært varierende hjerterytme såkalt Taky-Brady syndrom, så hender det at man implanterer pacemacker for å kunne behandle den raske hjerterytmen medikamentelt. Dersom du tar en lav dose beta-blokker i situasjoner der du vet at du får et urolig hjerte, så er det mulig å gjøre det. Du bør derimot ikke benytte betablokker over lengre tid og så raskt slutte med dem. Når man benytter betablokker så hemmer man mottakere-reseptorer-ved at stoffet binder seg til disse reseptorene istedet for andre stoffer som gjør at hjertet slår raskere og trekker seg kraftigere sammen (adrenerg effekt). Antallet slike reseptorer kan reguleres opp og ned, og dersom man benytter betablokkere vil man få et økt antall reseptorer. Dersom man da tar bort betablokkerene, så vil man kunne få en betydelig økt hjertefrekvens på grunn av dette. Dersom du tar en tablett 1.25 mg Emconcor før en legetime eller lignende, så kan du gjøre det. Du bør også snakke med din fastlege om dette, siden det blir fastlegen som må administerere denne behandlingen, ved å skrive ut resept til deg. Betablokker har også vært benyttet til å behandle angst uten hjertesykdom.Det er få andre alternativer.