Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Atrieflimmer/Flutter

Spørsmål

Har vært plaget med anfallsvise flimmer/flutter- anfall (frekvens over 200 ) og i forrige uke ble det tatt ablasjon på meg. Pga at jeg ikke kan ha blodfortynnede medisin ( hadde en liten hjerneblødning i 2009 ) , ble ablasjon foretatt kun i høyre forkammer . Legen mente å ha tatt flutteren ved brenning av nervetråder, men at flimmer fortsatt kan forekomme i og med at behandling i venstre forkammer ikke kunne gjøres Jeg er bekymret vedr. blodpropp til hjernen, så mine spørsmål er ; Kan sår-rurer etter brenningen løsne og opptre som blodpropp og hva kan event. gjøres for å eliminere faren for blodpropp i forbindelse med flimmer fra venstre forkammer ?

Mann 73
Svar

Du har vært plaget av atrieflimmer  og flutter. Du har fått foretatt ablasjon, for å hindre hjerterytmeforstyrrelse og dermed redusere risiko for slag. Du har foretatt behandling i høyre forkammer, men fikk ikke i venstre forkammer fordi du ikke kan benytte antikoagulasjon etter behandlingen av din atrieflimmer. Ved ablasjonsbehandling kan det alltid være en risiko for at det oppstår levring av blod der man har brent eller frosset skader i forkammerveggen. Dersom man kan benytte blodfortynnende legemidler er dette sjelden, men risikoen øker dersom man ikke gjør dette. I og med at man ikke vil gi deg blodfortynnende legemidler siden du har hatt hjerneblødning i 2009, så vil det være en avveiing mellom risiko for hjerneslag som følge av behandling og som følge av at du har hjerterytmeforstyrrelse. I beste fall er det slik at du ikke får hjerterytmeforstyrrelse etter ablasjonsbehandlingen i høyre forkammer, dersom du skulle få en svært vanskelig behandlingsbar hjerterytmeforstyrrelse, så må man kanskje revurdere om det er mulig å gi deg blodfortynnende legemidler, selv om du hadde en hjerneblødning i 2009. Dette kan være en vanskelig avveiing, og må foretas av den legen som behandler deg.