Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Vitamin B12 kreft og tette stenter i kransårene på hjertet

Spørsmål

Hei, jeg er en 54 år gammel kvinne som har et par spørsmål vedrørende B 12 tilskudd. Spm. 1. Jeg har de fem siste måneder tatt B 12 i doseringen 9 µg daglig, (apotekets) Nå har jeg lest på nettet at det er uheldig for lungene. Jeg har en i nærmeste familie som fikk lungekreft uten å ha røyket, jeg selv sluttet å røyke for snart tyve år siden. Jeg har følt at jeg har fått øket energinivå med B 12, og er ikke lenger så sliten etter jobb etter at jeg begynte med dette tilskuddet. Løper jeg noen økt risiko for alvorlig lungesykdom / kreft, hvis jeg fortsetter med B12 i denne doseringen, tror du ? Er det best å slutte med det? Spm. 2. Min mann har fått en og annen tablett B 12 (9 µg) han også, kanskje èn, max to tabletter i uken. Han var inne til omfattende stenting for coronarsykdom i sommer. Kan disse tablettene ha medført re-stenose av stentene i ettertid ? som det jo også stod om på nettet.... Vennlig hilsen nervøs kvinne og kone.

Svar

Hei ! 

Du er en 54 år gammel kvinne som har lest at det er en forbindelse mellom vitamin B12 og lungekreft. Du er nå engstelig for dette, siden du har tatt vitamin B12 de siste fem måneder. Vitamin B12 skal også kunne  ha en effekt på dødelighet ved hjerte-karsykdom. Generelt sett vil jeg svare at det er svært vanskelig å påvise slike sammenhenger. Det finnes studier som har vist en sammenheng mellom B12 og lungekreft og død av hjerte-karsykdom. Slike studier må igjen bekreftes av flere studier, som viser det samme. En slik sammenheng behøver ikke nødvendigvis å bety at det er en direkte sammenheng mellom B12 og risiko for lungekreft og død av hjerte-karsykdom. Det kan også være forhold ved kostholdet som bidrar til slike effekter. Det er derimot ikke nødvendig å spise vitamin B12 om man har et variert kosthold og ikke har andre sykdommer som gir mangel på vitamin B12. Det at du føler et økt energibehov ved at du spiser vitamin B12 kan skyldes flere forhold. Placebo effekten, det vil si at man får en virkning av behandling fordi at man har en god tro på behandlingen , kan blant annet gi en følelse av økt energi. Økt energi skyldes mange forhold, som for eksempel god søvn. Dersom du ikke har fått påvist vitamin B12 mangel, så er det ingen grunn til at du skal fortsette med å spise vitamin B12, om du har et et variert kosthold med kjøtt og meieriprodukter. Det er usannsynlig at din mann skal ha fått restenose i stentene i kransårene som en følge av Vitamin B12 inntaket.