Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Ventrikulære ekstrasystoler og trening

Spørsmål

Hei Hans! Jeg har siden i sommer vært plaget med ventrikulære ekstrasystoler. En EKG over tre døgn viste at jeg hadde VES på 1,5 % (ca 4 500 VES totalt) og jeg ble derfor henvist til ultralyd og arbeids-EKG.

Ultralyden viste helt normale forhold, mens arbeids-EKGen (sykkeltesten) viste mange ekstraslag (VES) i sekundene etter at jeg begynte å slappe av etter treningsøkten. Ble derfor henvist til CT av hjertet som viste fine kransårer.

Ble derfor sendt hjem med tilbud om betablokker og at jeg skulle ta kontakt om problemene/symptomene eskalerte.

Siden den gang har jeg lest meg litt opp på ekstrasystoler på sidene deres og ser blant annet at det står:

Hos mennesker uten hjertesykdom er de som regel ufarlige og prognosen er god. Det er allikevel viktig å få dette vurdert av en lege da forskning har gitt litt motsigende resultater. Hvis en tredemølletest viser ventrikulære ekstrasystole slag i avkjølingsfasen, kan dette ha en dårligere prognose, og bør følges opp.

I forbindelse med dette har jeg et par spørsmål:

1. Med begrepet "avkjølingsfasen" i avsnittet ovenfor, menes da dette sekundene/minuttene rett etter arbeidsbelastningen? Hvilken forskning stammer dette fra i så fall? Hvis jeg har forstått begrepet riktig så samsvarer dette med min situasjon og burde det gi noe mer grunn til bekymring/oppfølging enn ellers?

2. Samtidig med at jeg har en del VES i sekundene/minuttene etter en treningsøkt (feks etter en løpetur) har jeg ofte opplevd et økt antall ekstra slag i timene etter en treningsøkt (alt fra bigemini til hvert tiende slag). Disse er som regel forbigående, det vil si de er stort sett borte dagen etter.

Er det noe som tilsier at jeg burde være forsiktig med trening, da ekstra systolene øker med hyppighet i etterkant av trening?

Eventuelt motsatt, burde jeg trene mer enn 1-2 løpeturer på 30 minutter i uken?

Mann 37
Svar

Hei !

Du har fått påvist VES og er utredet med ultralyd og arbeids-EKG. Deretter har man gjort en CT cor. Ekko Cor var normal og viste ikke strukturelle endringer i hjertet og jeg antar heller ikke i lungekretsløpet. CT cor er spesielt god på å oppdage kalk i kransårene dine. Hyppige VES etter et AEKG, som er avkjølingsfasen, kan tyde på at du har kransåresykdom. Det har man utelukket hos deg. Hyppige VES kan muligens gi en økt risiko for hjertedød. Det er imidlertid noe uklart i forhold til hvordan studiene definerer hyppige VES og om det egentlig var underliggende hjertesykdom som forårsaket tidlig hjertedød.

Om man går inn i litteraturen så vil man ofte finne motstridene resultater. Du spør hva for forskning dette baserer seg på. Det er flere studier som har sett på forholdet mellom VES og hjertedød. En av dem er f.eks Kennedy HL et al; long-term follow-up of asymptomatic healthy subjects with frequent and complex ventricular Ectopy. N Engl J Med 1985;312:193-7.

Du spør videre om du skal være mer forsiktig med å løpe siden du får flere VES etter anstrengelse. Siden du er hjertefrisk og har et begrenset antall VES, så er det ikke noe som tilsier at du skal slutte å løpe.

Et høyt antall VES er mellom 10-20000 VES i døgnet. Om man har en slik hyppighet av VES kan man få påvirkning av hjertefunksjonen.

Behandlingen kan være betablokker, men betablokker nedsetter samtidig evnen til å trene.

Ved et betydelig antall VES og plager kan man i enkelte tilfeller utføre ablasjonsbehandling. Du er grundig utredet og det er ikke grunn til bekymring slik du har det nå. Skulle du får en betydelig økning av VES, så kan du igjen bli henvist til en arrytmolog. Behandlingen av arrytmier er en spesialisert del av kardiologien.