Urolig hjerte og besvimelse

Spørsmål

Jeg var nettopp hos hjertelege pga av urolig hjerte og en lett besvimelsefølelse når jeg står og prater meg noen en tid.

Har i mange år hatt plager med ekstrasystol og en sjelden gang får jeg plutselig vondt i høyre side av brystet,men utstråling til høyre arm og opp til halsen--Dette ubehaget varer bare noen minutter..Har plager med luftoppstøt og for mye syre,men sjelden syreoppstøt.
Resultat av blodprøver var Kolestrol :4,9 ,HDL kolestrol 2 ,LDL kolestrol 2,8 Triiglyserider 0,71
Kommer fra en familie med mye hjertesykdommer.

Legen skrev følgende: EKG .Sinusrytme,normofrekvent ,Normal PQ;QRSog QTc tid-
Normale QRS komplekser.
Arbeids EKG :Pasienten belastes fra fra 50 til 100 watt pr minutt.Belastning til 109 % av forventet .Normal ino -og kronotrop respons.,maks frekvens 117/min.Ingen signifikant ST depresjon eller brystsmerter.Ingen arytmier.
Ekko cor: Normalt store ventrikler,lett dilaterte atrier ,måles til 22-23 kvcm .
Normal diameter i aortaroten ,synlige bacale del av acendens og buen.
Ingen venstre ventrikkel hypertrofi .Normalt fungerende klaffeapparat med normale antegrade hastigheter med fravær av lekkasjer.
Gracile klaffesegl.Tricuspid aortaklaff,Normal systolisk funksjon biventrikulært .Normalt pulmonaltrykk estimert utfra en fysiologisk trikuspidallekkasje,trp 23 mmHg.Normal mengde pericardvæske .
UL carotider : Det er normale strømningsforhold i carotis communis,interna og eksterna bilateralt.Ingen stenoser eller påvist plaque.Intima media tykkelse normal..

24 t EKG.:Sinusrytme,normal frekvensvariasjon mellom 48 og 128/min,gjennomsnitt 75/min-Ingen ventr.arytmier,atrieflimmer eller pauser.Normalt antall VES ,ingen koblede-Også normalt antall SVES ,noen få serier med med korte SVT,maks opp mot seks slag i serie og frekvens 150 /min.Aktuelle sympt.ikke merkbar under opptak..

Er jeg i faresonen for hjerteflimmer ? Hvar betyr dilaterte atrier ? Har jeg en trikuspidalllekkasje ?

På forhånd tusen takk for svar !

Svar

Hei !
Du er en man på 68 år, som spør om du er i faresonen for å utvikle atrieflimmer, og at du har lett utvidete atrier. Du spør også om du har en tricuspidallekkasje. Du legger ved en hjerteekkoundersøkelse og en belastningstest. I tillegg til dette ultralyd av halspulsårer.
Ut fra de undersøkelsene som er gjort, er det ikke noe som tyder på at du er i faresonen for å utvikle atrieflimmer. Du har en normal ultralydundersøkelse av hjertet ditt. Det er beskrevet at du har en lett utvidelse av atriene eller det vi kaller forkamre. Størrelsen på forkamre er relatert også til kjønn og kroppsstørrelse. Du har ingen klaffefeil. Når man måler hjertet med ekko, så er ikke dette en eksakt vitenskap, og du har forkamre (atrier) innen normalområdet. Som det er beskrevet så har du ikke en sykelig lekkasje i klaffen mellom høyre forkammer og høyre hjertekammer, som kalles tricuspidalklaffen. Sykelige lekkasjer ser man ved sykdommer i selve klaffen (hos omlag 25 prosent), eller hos de som har annen hjertelungesykdom (hos omlag 85 prosent) . Du har ikke sykdom i noen av klaffene i hjertet ditt, og du har normale trykkforhold i lungekretsløpet ( pulmonalt trykk). Man kan måle trykket i det lille kretsløpet ut fra flere metoder og fysiologisk tricuspidallekkasje er en av dem.

Årsaken til atrieflimmer kan være mange. Strukturelle endringer i hjertet er en av dem. Du har et normalt hjerte, både i funksjon og anatomi. Du er således ikke i faresonen for å utvikle atrieflimmer.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Kommersiell tjeneste Få svar innen 3 dager for 259,-

Haster det? Snakk med en lege via video .

Legetime via video
Martha Lamøy
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-