Ultralyd undersøkelse av hjertet

Spørsmål

Har fått svar av en ultralydundersøkelse av hjertet at jeg har GLS på 24%, normal RVOT accT, normal TI og TAPSE>20 mm. Kan du forklare meg hva dette betyr på norsk? Takk!

Kvinne 72
Svar

GLS betyr "Global Longitudinal Strain" og er et uttrykk for hjertefunksjon hos venstre hjertehalvdel og svært enkelt forklart måler forkortningen av hjertemuskelfibrene.Hos deg er den 24 prosent, som er er over 18 prosent og dermed normalt.  RVOT accT betyr Right Ventricle Ouflow Tract accelration Time, som er et mål på trykket i det lille kretsløpet-lungekretsløpet- det vil si at dersom man har et høyt lungeblodtrykk, så kan man ha det man kaller for pulmonal hypertensjon. Det er altså normalt hos deg. TAPSE betyr " Tricuspid Annular Plane Systolic Execursion" som igjen er et uttrykk for hvordan det høyre hjertet ditt fungerer når det trekker seg sammen i lengderetning, og er et uttrykk for hvordan åpningen til tricuspidalklaffen forskyver seg når hjertet trekker seg sammen. Tricuspidal klaffen er klaffen mellom høyre forkammer og hjertekammer. Der klaffen er festet heter "anulus". Det samme har man i hjertet sin venstrehalvdel men kalles da MAPSE. Du har et helt normalt hjerte.