Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Tung pust og press i brystet ved anstrengelse

Spørsmål

Jeg har vært hos fastlegen pga forverret tungpust særlig ved anstrengelse, samt tretthet og utmattelse. Søvnbehovet mitt har økt med ca 2 timer pr natt over de siste månedene. Trykk i brystet ved anstrengelser. Noen ganger piping ved pusting (men ikke daglig) og i perioder tørrhoste. Jeg er også en del svimmel og får lettere hodepine enn tidligere. Spirometri viser: FVC: 1,98 L (69%) FEV1: 1,49 L (61%) FEV1/FVC: 0,75 (88%) PEF: 305 L/m (83%)]. Fastlegen hørte ikke knatrelyder på lungene mine og blodtrykket mitt er normalt. For 2 år siden fikk jeg også fastsatt at jeg har restriktivt svekket belgfunksjon etter en utredning hos lungespesialist. Jeg ble henvist dit ca et år tidligere fordi jeg hadde avvikende spirometri hos fastlege [FVC: 2,46 L (82%) FEV1: 1,94 L (76%) FEV1/FVC: 78,9% (92%) PEF: 357 L/m (95%)]. Lungelegen konkluderte med at årsaken sannsynligvis var skoliose. Målingene vedlagt fra spesialist var: FEV1: 1,9 L (66%), FVC 2,4 L (71%), FEV1/FVC=0,77. Negativ reversibilitetstest: 11% økning av FEV1 til 2.1 L (73%). RV 91%, RV/TLC=110%, TLC=85%, inspiratorisk kapasitet 70%. TLCO 95%, TLCO/VA 130%. FeNO 28 ppb. Jeg har i tillegg aorta insuffisiens og stenose, men dette utvikler seg sakte og hjertelegen trodde ved sjekk for 2-3 år siden at den svekkete lungefunksjonen den gangen ikke kunne skyldes hjerte. Det er et par år til ny kontroll. Jeg er nå henvist på nytt til lungespesialist, men ventetiden er opptil 5 måneder. Siden lungefunksjonen er ytterligere redusert er kanskje ikke skoliose (hele) forklaringen? Hva tyder disse resultatene på av lungesykdommer? Samtidig lurer jeg at symptomene kan skyldes hjertet og at jeg burde sjekke dette også? Jeg er også usikker på hvordan jeg bør forholde meg til fysisk aktivitet i venteperioden og om dette kan bli akutt forverret?

Kvinne 48
Svar

Hei.


Her synes jeg det viktigste er at du har blitt dårligere i pusten din, og at du har trykk i brystet ved anstrengelser. Du skriver også at faren din fikk sitt første hjerteinfarkt allerede i trettiåra. Da tenker jeg følgende: Du bør henvises til hjertelege nå, med relativt kort ventetid, pga disse forholdene. Trykk i brystet ved anstrengelse kan jo avgjort være et tegn på hjertesykdom (angina pectoris / hjertekrampe), og da blir det feil å ta for gitt at det ikke skyldes hjertet. Det skal utredes nå. Ta det opp med fastlegen din. Det behøver naturligvis ikke skyldes hjertet, men det er ikke noe en skal anta noe om, men fastslå ved hjelp av hjerteutredning. 

Når det gjelder det at du kjenner deg dårligere i pusten, og har fått 5 måneders ventetid på time hos lungelege, så tenker jeg to ting: 1) Fastlegen din bør be om fremskyndet time, evt henvise deg til en privat spesialist med kortere ventetid. 2) Fastlegen bør vurdere om du eventuelt skulle forsøke medisiner mot astma, i påvente av time hos lungespesialisten. Dette fordi dette kan handle om astma. Legen kan og bør da konferere med lungelege, presentere tallene dine, og få råd fra lungelege om eventuell medisinutprøving før du skal til lungelege. Det er jo tid og mulighet til å gjøre dette før du skal til lungelege, og ingen mening i å la deg gå og kun vente, når aktive tiltak som mulig medisiner, kanskje kan og skal forsøkes. 

Fintolking av dine spirometriresultater vil jeg ikke gi meg inn på, da jeg ikke er lungelege, og jeg synes en langt bedre løsning er at fastlegen din diskuterer disse med lungelege, for riktigst mulig tolkning. 

Du spør om fysisk aktivitet. Jeg tenker at siden her tross alt finnes en viss mulighet for at presset du kjenner i brystet kan skyldes angina, så bør du holde en heller lav profil på fysisk aktivitet inntil du har vært utredet av hjertespesialist nå. Da tenker jeg at en grei rettesnor bør være å unngå fysisk belastning som utløser dette trykket i brystet. Det som ikke gir trykk i brystet, kan du gjøre. Skulle du i påvente av legetime merke at du får mer eller oftere press i brystet, eller at det utløses av stadig mindre fysisk anstrengelse, bør du snarest til lege. Håper at du har nytte av rådene, lykke til.