Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Mitralklaff og rytmeforstyrrelser

Spørsmål

Hei. Jeg har noen spørsmål angående mine hjerteproblemer. Har lagt ved 2 bilder du kan se igjennom først. Var i 2017 på på utredning hos hjertespesialist. Der fant de ingen tegn på hjertesykdom eller noe. alle klaffer og størrelser var fine. Hadde senere en 24-timers EKG med sparsom SVES og VES. Syns mine VES og SVES har vært tiltagende de seneste årene. Så derfor tok jeg en ny undersøkelse nå hos aleris Bergen. De sier alt er normalt og fint. Jeg har SVES og VES. Men det var en «kosmetisk» feil ved en mitralklaff forklarte de. Ikke noe å bekymre seg over. Men kunne taes kontroll om noen år. Fikk nå brev i posten med info om undersøkelsen. Jeg lurer på følgende: Er dette noe å bekymre seg over? Trenger jeg mer utredning eller noe? Hvorfor har jeg nå fått og hva er lett fortykket mitral, lett prolaps på mitral og liten mitralinsuffisiens? Blir dette verre siden det har oppstått nå siden sist jeg var hos hjertelege i 2017? Er det en skade som skjer pga mine ekstraslag? Hvorfor skjer disse forandringene nå på 3 år?? Skyldes det stress og ekstraslagene? ST depr 1,6-2,0mm i III,AVF, men forbigående Hva er det og er det farlig? 1 SA BLOKK Hva er det og er det farlig? Hvorfor har jeg RBBB? Hva er det? Lett T inversjon i III. Hva er det? Plages litt med stress og angst. Drikker kanskje litt mer alkohol enn jeg burde, men ikke overforbruk. Trener ikke så mye, men er ikke overvektig. Aktiv person ellers Røyker ikke, sluttet og snuse for et år siden. Drikke lite kaffe og koffein. Har et spørsmål på tilleggsinfo. Litt mye, men har bare en del ubesvarte spørsmål. På forhånd takk :)

Mann 24
Svar

Hei ! Du har vært til utredning hos flere hjertespesialister. Man har påvist SVES og VES i en lav frekvens, mens du selv synes at de er tiltagende.  Konklusjonen etter konsultasjonene er at alle funn er normale. Du har fått påvist lette forandringer på mitralklaffen og man anbefaler kontroll om 3-4 år.  Du har vært utredet med hjerteekko og såvidt jeg forstår også CT-cor.  De funnene som blir beskrevet på hjerteekko er uten betydning, og kan oppfattes som et tilfeldig funn. Du har ingen symptomer på en liten lekkasje i mitralklaffen (klaffen mellom venstre forkammer og hjertekammer). Dette er ikke uvanlig, men som med alle funn vil man likevel følge dette opp med en ny ekko om fire år. Dette er også vanlig og det gir ingen grunn til at du skal bli urolig for dette, selv om jeg forstår at du kan bli det. Du har uspesifikke forandringer med lette ST-depresjoner etter at du belaster 180 watt under arbeidstest. Disse går tilbake. EKG forandringene er normale. RBBB betyr "Right Bundle Branch Block" er også normalt hos friske personer, og man kan se det hos 1.5-3 prosent og det mest vanlige er hos friske personer. RBBB gir også et EKG som kan være vanskelig å tolke fordi man ha et grenblokk. Slik jeg leser både vedlegg og dine spørsmål, så har du et helt normalt hjerte. Det at du er stresset og føler angst kan gjøre at du både får og føler ekstraslag. Muskelspasmer og leamus er normalt å ha. Det kan skyldes at du mangler  enkelte mineraler som kalsium, magnesium, kalium eller natrium. Det kan også skyldes stress, angst og mangel på søvn. Så i og med at du plages med stress og angst, så vil jeg tro at det er dette som gjør at du får denne leamus/ufrivillige muskelrykninger. Det har ingen sammenheng med hjertet.