Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Lipoprotein A (LPa) og risiko for hjertesykdom

Spørsmål

Hei. I min familie har både mor og søsteren dødd av hjerteinfarkt ved 50 års alder, helt brått. Denne har skapt engstelse på egne vegne hos oss slektninger. Nå, etter 20 år og vi selv er i den samme alderen fikk jeg ny fastlege som foreslo å ta en LP(a) prøve sammen med kolesterol og de vanlige. Dessverre fikk jeg bekreftet mistanken om at her er det noe genetisk, mine verdier var over 900 ( søsteren min sjekket med resultat på ca 30) Jeg tar derfor 40 mg lipitor daglig for å senke ett normalt kolesterol til minst mulig. Er klar over at LP(a) ikke er påvirkbar. Familiær hyperkolestrolemi er noe annet? I motsetning til min mor og tante røyker jeg ikke, men er godt "isolert." Vekten er på vei ned, sakte, men sikkert. Dette er livsstil endring mer enn slanking. Inntil jeg får sjekk hos legen igjen har jeg noen spørsmål som kverner og det er ikke så mye konkret å finne på nett. - Hvor høyt kan LPa måles? Hvorfor får man bare "mer enn 900" og ikke eksakt tall? - Hvor mye høyere er risikoen for feks hjerteinfarkt for meg enn for min søster sånn LPa verdi basert? I - Kan man leve seg normalt gammel uten infarkt eller slag med slike verdier?- Er økt blodtrykk et forvarsel? Har alltid hatt normale verdier, også sist sjekk men da var det noe høyere. I vinter hadde jeg noen plutselige neseblødninger, men tenker det handlet om stress og press på jobben da.- Som du nok skjønner så har fakta på bordet gjort med engstelig og redd. Mer enn noen gang før tenker jeg på om det er nå det skjer!? Jeg er selvstendig, trives i eget selskap, nå ble jeg nesten redd for å være alene.tenk om.. Barna bør vel og testes? Mye tanker, mye spørsmål og ikke så lite engstelse. Håper du tar deg tid til et utfyllende svar.

Kvinne 51
Svar


Hei !

I din familie har både din tante og din mor dødt av hjerteinfarkt ved femti års alder. Du har fått foretatt en prøve av Lipoprotein (a) sammen med kolesterol. Du hadde en verdi som du oppgir til over 900. Du tar Lipitor 40mg daglig dfor å senke kolesterolet ditt til lavest mulig. Du skriver at Lp(a) ikke er påvirkbar. Både din mor og din tante røykte. Du gjør livsstilsendring, og har hatt en vektnedgang. Lp(a) (lipoprotein lille a) er et fettprotein som ligner LDL (dårlig kolesterol) og inneholder apolipoprotein B. Bundet til dette er apolipoprotein(a).Apolipoprotein (a) er en lang polypeptidkjede som ligner stoffet plasminogen.
Plasminogen, som er viktig for at blodet ikke levrer seg i blodårene, blir antagelig påvirket av Lp(a) og dette er antagelig årsaken til at Lp(a) kan føre til aterosklerose (åreforkalkning).
Hvis årene rundt hjertet blir forkalket og etter hvert for trange, så kan dette føre til hjerteinfarkt. Dette gir mangel på surstoff til en del av hjertemuskelen og hjertet kan ta skade hvis ikke behandling settes i gang raskt.

Lp(a) regnes i dag som en uavhengig risikofaktor for hjerte- kar sykdom. Nivået av Lp(a) er arvelig bestemt og det påvirkes lite av diett og kolesterolsenkende medisiner. Legemiddelet Niaspan og hormoner laget av skjoldbruskkjertelen har vist å kunne påvirke nivåene.
Ved nivåer av Lp(a) over ca. 300 mg/L regner vi med en risikoøkning for hjerte- kar sykdom og ved Lp(a) verdier over 50mg/dl eller 125nmol/L  hos pasienter som tar statiner vil man ha en betydelig høyere risiko for Hjerte-Karsykdommer. Jeg vet ikke hvorfor du får oppgitt verdien over 900, men det er mulig at det skyldes at man hos norske pasienter har vist at høyrisikoindivider med familiær hyperkolesterolemi som også hadde lp(a) > 900 mg/l hadde dobbelt så stor risiko for koronare hendelser i forhold til dem med lavere lp(a)-verdier. I følge nasjonale retningslinjer for forebyggelse av hjerte-karsykdom skal risikoberegningen i NORRISK-2-kalkulatoren ganges med
1,5 ved høy lp(a). Imidlertid vil denne risikoen være enda høyere ved svært høye lp(a)-verdier.  lp(a)-verdi over 1800 mg/l gir like høy risiko for Hjerte-Karsykdommer som familiær hyperkolesterolemi. Man kan altså måle høyere verdier av Lp(a) enn 900mg/L.


Noe av det siste vi har lært om risikofaktorer er at røyking er enda mer skadelig enn det vi tidligere har trodd, og er faktisk på en tredjeplass ved rangering av risikofaktorer.
Alder er viktigst, deretter kommer nivået av LDL- kolesterol (dårlig kolesterol) og på en tredje plass kommer altså røyking. Det overrasket forskerne at røyking faktisk var en større risikofaktor enn både høyt blodtrykk(hypertensjon) og sukkesyke (diabetes). Man kan gjøre en risikoberegning for Hjerte-Kar sykdom ved å benytte en kalkulator Norrisk 2 (Link:http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no).

Det er stor forskningsaktivitet rundt lipoprotein(a).Innenfor frontforskningen vil utvikler man medikamenter som virker inn på arvestoff-nivå, men disse medikamentene er ikke allment tilgjengelige enda.  Statiner er uten effekt på lipoprotein(a), mens de nye kolesterolsenkende legemidlene såkalte PCSK9-hemmere har en Lp(a)-senkende effekt. Studier har demonstrert at tross optimal statinbehandling, forblir Lp(a) en sentral risikofaktor etter en første kardiovaskulær hendelse. Det behøves imidlertid studier som viser den nytten av å senke Lp(a) når man har gjennomgått et hjerteinfarkt (sekundærprevensjon).


Det finnes egentlig i dag ingen fullgod behandling foreløpig for å senke Lp(a). Det er derfor viktig at du lever sunt og at LDL- kolesterolet ditt holdes så lavt som mulig.  Det er derfor viktig at dine barn blir testet. Ved en normale Lp(a) verdier så vil du slippe bekymringen ved å tenke på dette, ved for høye verdier så vil man kunne gjøre annen intervensjon for å forhindre at barna utvikler Hjerte-Kar sykdom.


Livsstilsendring:

Grunnlaget for å håndtere serum kolesterol er tilrettelegging for en sunn livsstil (som inkluderer kosthold) på tvers av en persons levetid. Selv personer der den genetiske profil gir dem økt risiko for koronar hjertesykdom kan redusere risikoen med opptil 50% gjennom endringer i livsstil.Opprettholdelse av normal vekt og blodsukkernivå, reduksjon i inntaket av raffinert sukker og raffinerte karbohydrater, og økning i fysisk aktivitet forbedrer alle lipidnivåene og gir andre helsemessige fordeler og bør gjøres uansett om farmakoterapi også anbefales. Kosthold og andre endringer i livsstil som er anbefalt for styring av lipidnivåer diskuteres videre i Helsedirektoratets kostholdsråd. (Link:https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/helsedirektoratets-kostrad-brosjyre-og-plakat/Helsedirektoratets%20kostråd%20-%20bokmål.pdf/_/attachment/inline/265b7ead-5888-44cc-b859-c7a6eba8e29a:c3e09056509b2e22896c589b4200715f45786853/Helsedirektoratets%20kostråd%20-%20bokmål.pdf)


Det er også viktig at man er fysisk aktiv . Du kan lese om noen anbefalinger her: (https://tidsskriftet.no/2001/06/diagnostikk-og-behandling/fysisk-aktivitet-og-helse-anbefalinger). Hovedpenget er at all fysisk aktivitet er viktig og avgjørende for god helse.  Den aktiviteten som er viktig er den som man gjør.


Ved livsstilsendringer kan man få opptil 50 prosent risikoreduksjon selv om man har en genetisk predisponering for å utvikle sykdom. 


Dersom du har høyt blodtrykk eller grensehøyt blodtrykk, bør man foreta en 24 timers blodtrykksmåling, og eventuelt behandle blodtrykket. Det er også viktig å utelukke for eksempel søvnapne (OSAS) og snorking som årsak til dette. Dette er mer utbredt enn det man tenker på. 


Lykke til!Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-