Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Leiden-mutasjon og Covid-19

Spørsmål

Hei, Jeg har homozygot Leiden-mutasjon, men har ikke hatt blodpropp som jeg vet om (har tatt blodfortynnende i risikosituasjoner). Det jeg lurer på nå er om dette er en karsykdom som gjør at jeg defineres til å være i risikogruppen for covid-19? (Om jeg skulle bli alvorlig syk vil det jo ikke være optimalt for meg å være sengeliggende over lengre tid, og jeg har også forstått at covid-19 i seg selv gir økt risiko for blodpropp.) Vil det ellers være fornuftig for meg i denne situasjonen å ta vaksine mot lungebetennelse/pneumokokker (dersom en slik komplikasjon skulle oppstå)? Jeg hører at det er restriksjoner på denne vaksinen nå, og vurderer du det slik at jeg oppfyller kriteriene for å få denne vaksinen? Jeg har ellers ingen andre kroniske sykdommer eller tar medisiner som gjør at jeg faller innenfor risikogruppen for covid-19.

Kvinne 50
Svar

Hei ! Du har homozygot Leiden-mutasjon, men har ikke hatt blodpropp. Du spør om du er i risikogruppen for Covid-19. Ved en gjennomgang av det som foreligger av litteratur, så er du ikke i en risikogruppe for SARS-Covid-19.  Det er naturligvis uheldig for deg om du skulle bli liggende lenge over tid, men det vil være tilfellet for alle infeksjonssykdommer som gjør at du blir sengeliggende og ikke bare ved SARS-Covid-19. Man har lettet på noe av restriksjonene i forhold til hvem som får Pneumovax. I utgangspunktet er det følgende grupper som er prioritert:

  • Hivinfeksjon / AIDS (Blå resept)
  • Stamcelletransplantasjon (Blå resept)
  • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (Blå resept)
  • Cerebrospinalvæskelekkasje
  • B-cellesvikt
  • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
  • Organtransplantasjon
  • Pasienter med cochleaimplantat 


Du er også 50 år, og det foreligger ikke anbefalinger for at du skal ta Pneumovax . Så svaret mitt på begge dine spørsmål så er det ikke nødvendig for deg å ta vaksine mot pneumokokker  og du er ikke i en spesiell risikogruppe for SARS-Covid-19 infeksjon.