Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kolesterolsenkende medisin for 72-årig kvinne?

Spørsmål

Dame 72 år,plaget med høy kolesterol,har brukt alle mulige preparater ifl.legen ,men får det ikke ned det er på .6,3 og har nå brukt Lescol 80mg i 3 mnd.Legen sier jeg skal fortsette,enda jeg har mye vondt i kroppen,hodepine kvalme og muskelsmerter,det har det vært med alle andre tabletter også.Finnes det noe jeg kan gjøre for at det blir bedre.Jeg er engstelig for at det skal bli tette årer.Jeg har vært på Feiring for 2 år siden og sjekket årene til hjertet,men det vr så lite at jeg ikke behøvde stent. Det har vært mye hjertesykdom i familien,bror døde 41år,far 68år,mor 73 år. Jeg engstes mye. hilsen kplesterolhypokonder.

Kvinne 72
Svar

Hei.


Hvorvidt en person skal behandles med statiner for å få ned kolesterolet, avhenger av en totalvurdering av pasientens samlede risikofaktorer, ikke bare kolesterolverdien alene. En kvinne på 72 år med moderat moderat forhøyet kolesterol, og evt ingen andre risikofaktorer, har neppe noen som helst nytteverdi av å senke kolesterolet. Men har en andre risikofaktorer som f.eks. diabetes, gjennomgått hjerte-karsykdom, mye hjertesykdom i familien, røyking m.v., så kan det å senke kolesterolet være med å redusere personens risiko for å utvikle hjerte-karsykdom. Med økende alder synker også nytteverdien av å redusere kolesterolet, og 75 år er ofte en grense for å bruke kolesterolsenkende medisiner, med mindre man er i en høyrisikogruppe. Videre så er det naturligvis slik med all medisinsk behandling, inklusiv kolesterolsenkende medisiner, at nytteverdien må være klart større enn ulempene, f.eks. nedsatt livskvalitet pga bivirkninger. Og til syvende og sist må du huske at det er ikke legen som "bestemmer" hva du skal ta av medisiner, legen er kun en rådgiver, og du kan -på informert grunnlag- ta stilling til om du ønsker å følge legens råd, f.eks. om å bruke kolesterolsenkende medisin. Jeg synes derfor at du her skal ta en grundig samtale med legen din om det jeg har nevnt her, ikke minst om du totalt sett har så høy risiko for hjerte-karsykdom at en kan regne med at du kan ha nytte av kolesterolsenkende medisin. 

Et alternativ til statiner for personer som ikke tåler det pga bivirkninger, er rødgjæret ris. Det kan du lese om her:

https://www.lhl.no/et-sunnere-liv/ernaring-mat-og-helse/rodgjaret-ris-for-kolesterolet/

Jeg har sett en del personer som har hatt god effekt av dette, så kanskje det kan være et alternativ for deg. Diskuter også dette med legen din.

Husk også at høyt kolesterol ikke er en sykdom, men et tall, som ikke nødvendigvis har noen som helst negativ betydning for akkurat deg.

Håper svaret er til nytte, lykke til.