Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan man "pålegges" å bruke blodfortynnende medisin?

Spørsmål

Jeg har fått et svar etter MR av mitt snart 80 år-gamle hode at alt ser bra ut, men det er mulig at jeg kan ha hatt et stumt hjerneslag. Jeg har ikke merket noe til dette...jeg er riktignok plaget med litt svimmelhet i oppreist tilstand og har endel vondt i hodet, men kroppen ellers er i bedre tilstand enn hos de fleste, jeg steller hus uten hjemmehjelp, lager egen mat, steller og graver i hagen og måker snø og sitter lite stille. Jeg har riktignok en skade i hals, svelg, tunge og hørsel etter alfor høye stråledoser pga en bitteliten svulst i nesesvelget i 1995, - dette gjør at jeg har svelge og talevansker og hører dårlig. Disse plagene har økt etter år 2000, men det finnes ingen mirakelkur mot dette, så jeg lever med det, har normalvekt 56 kg/165cm, o fordi jeg selv har funnet fram til et kosthold som jeg lever med og bruker kosttilskudd med mineraler og vitaminer og bruker ingen medisiner. MEN....da det ble påvist at jeg kanskje har hatt et lite slag, ble jeg pålagt å spise blodfortynnende medisin - først et middel jeg ikke orket, jeg ble veldig kvalm og svimmel og orket ingenting, så ble det Albyl E 75mg, og dette blir jeg også svimmelav og får flere blodutrdelser både her og der, særlig på armer og hender, på ryggen og sist en stor blodutredelse på ene øyet og det kjennes vondt. Jeg har også fått mye høyere blodtrykk enn før, jeg hadde tidligere et lavt, ideellt blodtrykk på 120/70 stort sett hele tida! Derfor spør jeg: Må jeg virkelig bruke blodfortynnende medisin pga et hjernedrypp jeg ikke har merket, eller kan jeg slutte med det?

Kvinne 79
Svar

Hei.


Du skriver at du ble "pålagt" å bruke blodfortynnende medisin. Bare for ordens skyld, vil jeg orientere deg om at ingen kan pålegge deg noe som helst. Leger er kun rådgivere, som gir deg best mulig får for din helse sin skyld, og så er det du som kan velge om du vil følge rådet du får eller ikke. Når jeg skriver det, betyr det naturligvis ikke at jeg anbefaler deg å slutte med medisinen, men jeg bare vil at du skal vite at du ikke kan bli pålagt å bruke medisiner av noe slag. 

Men skal man velge om man vil følge et råd om å bruke en medisin, så må man bli godt orientert om fordeler og ulemper meg å bruke medisinen, og mulige risikoer ved la være å bruke den. Føler du at du ikke har full oversikt over det, hvilket er nødvendig for å ta et best mulig valg for egen helse sin del, så skal du bestille en time hos fastlegen din for å drøfte dette grundig. Det er et viktig valg du skal ta, om du skal bruke den medisinen eller ikke, derfor er det helt nødvendig å vite mest mulig om hva du velger eller velger vekk, naturligvis. Grunnen til at dette valget (om du skal bruke blodfortynnende medisin) er så viktig, er at konsekvensen ved å ikke bruke det, kan i aller verste fall for noen personer bli svært alvorlige, f.eks. det å få et stort hjerneslag med varige lammelser, pleiebehov, evt død. 

Har en hatt et hjerneslag, og om det foreligger andre risikofaktorer i tillegg, vet man at sjansen er betydelig økt for å få et nytt hjerneslag, som kan bli mye større og farligere enn det man hadde. 

Du kan se på slik blodfortynnende medisin som en slags "forsikring" du velger å tegne, akkurat som brannforsikring på huset eller kasko på bilen: Det kan godt være at du kan greie deg uten, men konsekvensene av å ikke tegne slik forsikring, kan bli svært store og alvorlige.


Jeg vet ikke eksakt detaljene i grunnlaget for at man har valgt å anbefale deg å bruke denne medisinen, men jeg kan si følgende om det at en pasient får anbefalt en medisin, rent generelt:


Slike valg gjøres av den lege som har behandlingsansvaret for pasienten, og derved nok informasjon til å kunne gi en riktig medisinanbefaling. Alle slike anbefalinger om å bruke en eller annen medisin, er naturligvis til pasientens beste. Da gjøres også en totalvurdering av nytteverdien og viktigheten av medisinen, sett i forhold til eventuelle ulemper med å bruke medisinen, som f.eks. bivirkninger. Dersom bivirkningene er verre en sykdommen, vil medisinen naturligvis ikke anbefales.  Et typisk eksempel og illustrasjon kan for eksempel være cellegift ved kreft. Bivirkingene kan være fæle, men en velger det allikevel, fordi en vet at ellers øker sjansen for at vedkommende dør i betydelig grad, noe som "rettferdiggjør" det å gi en medisin som gir pasienten betydelige plager.


Grunnen til at du har blitt anbefalt å bruke denne medisinen, er at man vet at det reduserer risikoen din for nye hjerneslag, noe du naturligvis ønsker. Vi vet ikke at du får nye hjerneslag uten denne medisinen, men vi vet at du har økt risiko for å få hjerneslag uten denne medisinen, sammenlignet med om du bruker den. 


Et "drypp", slik jeg forstår at du har hatt, er en midlertidig nedsatt blodforsyning til hjernen, uten at det skjer varig skade på hjernen, slik som ved hjerneslag, da man får varige skader og senfølger, som f.eks. lammelser. Et drypp er å anse som et forvarsel på betydelig økt sjanse for hjerneslag, og dette, sammen med evt andre risikofaktorer du måtte ha og som jeg ikke kjenner til, er nok grunnen til at du har fått anbefalt denne medisinen.


Ditt konkrete spørsmål til oss om du må bruke medisinen, eller om du kan slutte med den, skal naturligvis ikke jeg gi deg et endelig ja- eller nei-svar på her, for det ville jo vært helt feil av meg, siden jeg ikke har nok informasjon om din helse, risikofaktorer osv, til å kunne gi deg det riktige svaret. Men jeg har forklart deg hvordan både lege og pasient skal tenke omkring slike spørsmål, og da har du med dette fått en del viktig informasjon som vil være til nytte for deg, når du så tar dette spørsmålet opp med din fastlege, for å få hjelp til å ta riktig avgjørelse om hvorvidt du skal eller ikke skal bruke denne medisinen videre.


Du skriver forøvrig at ditt blodtrykk har steget, og at du plages med svimmelhet, og du tenker at det er en følge av medisinen. Det tror ikke jeg, for det er slett ikke typisk for medisinen Albyl E om du bruker nå. Det at dette har oppstått etter at du begynte på Albyl E, er på ingen måte noe som forteller noe om årsakssammenhenger, fordi at om noe opptrer etter noe annet, f.eks. at man får et eller annet symptom etter at man begynner med en medisin, forteller oss ingenting sikkert om årsakssammenhenger. Det er jo slik at blodtrykk kan stige uansett, og man kan bli svimmel av en svært lang rekke årsaker, og mest sannsynlig har dette nå oppstått uten noen som helst sammenheng med at du bruker Albyl E, og ville ha oppstått allikevel.


Forøvrig er Albyl E 75 mg samme medisin som Dispril eller Globoid, som det hette tidligere, bare at Dispril og Globoid var 500 mg, mens dette altså er 75 mg. Sagt på annen måte, er det å ta en Albyl E 75 mg det samme som å ta 1/7 Globoid eller Dispril, eller å bruke en uke på ett stk Dispril. Så det er ingen høy dose eller spesielt farlig medisin, til din orientering.


Håper du har nytte av informasjonen, og følg mitt råd om en grundig samtale med fastlegen om dette, så slipper du å være i tvil om hva du skal eller ikke skal gjøre her. Ha det bra.