Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Influensalignende symptomer

Spørsmål

Har influensalignende symptomer i perioder. Svimmel, ømme muskler, melkesyre i leggene når jeg går i trapp, kortpustet, trøtt, kognitive utfordringer, blir fort sliten, varm men ikke feber. Periodene kan vare i ca 1 mnd. Periodene starter ofte med blodtrykksfall med følelsen av skulle å besvime i en kortere periode for deretter å gå over i influensalignende symptomer. Blir langsomt bedre. Hva kan dette skyldes? Jeg er ellers frisk og rask, spiser sunt og trener.

Kvinne 50
Svar

Hei!

Du beskriver en tilstand der det kan være mange forklaringer. Symptomene dine er uklare. Det første som jeg ville ha undersøkt var stoffskiftet ditt. Du har begynt med blodtrykksmedisiner for tre uker siden, og det er også mulig at noen av de symptomene du beskriver har sammenheng med et høyt blodtrykk. Det at du får melkesyre i leggene når du går, kan være et uttrykk for at du har dårlig sirkulasjon til leggene, såkalt Claudictatio Intermittens. Det at symptomene starter med et blodtrykksfall og følelsen av å ville besvime kan tyde på du har en hjerterytmeforstyrrelse. Du skriver også at du trener, og overtrening kan gi en følelse av influensasymptomer og ubehag i muskulatur. Som du ser så er det mange muligheter og ulike diagnoser i forhold til de symptomene du beskriver, og det er derfor viktig at man foretar en utredning av deg for å finne en forklaring. Du skriver at du kun står på blodtrykksmedisiner. Dersom du benytter andre medisiner bør du også se hva for bivirkninger disse kan gi deg. Trøtthet og svimmelhet kan også være uttrykk for Diabetes Mellitus type II.