Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Infeksjon i kunstig hjerteklaff og pacemaker.

Spørsmål

Hei! Situasjon: Eg kjenner en som er 64 år. Han har skiftet hjerteklaff og fått pacemaker for 3 år siden. Han går også på dialyse. Han har fått til tider en oppblomstring av sopp i blodet (Tror den heter candida?). De har prøvd to typer antibiotika (en blank væske og den andre var en gulaktig væske) for å fjerne denne soppen (flere kurer). Men slik eg har forstått det så har de ikke klart å få fjernet soppen helt fra den kunstige hjerteklaffen og pacemakeren. Soppen på hjerteklaffen resulterer i at denne fungerer dårligere og blodtrykket blir for lavt. Etter en tid blomstrer soppen opp igjen i kroppen. Legene mener de ikke kan gjøre noe mer og at det er for risikabelt å ta en stor hjerteoperasjon for å skifte hjerteklaff på ny. Han har hatt flere lungebetennelser mellom disse kurene. Etter den siste lungebetennelsen har O2 innholdet i blodet vært lavt. (91-92%) Mine spørsmål: 1. Hvilke typer antibiotika brukes for å fjerne slik sopp? 2. Har dette noe med immunforsvaret å gjøre? 3. Er det noe annet som kan gjøres? Det er jo frustrerende å bare gi opp og godta at det ikke er mer å gjøre. 4. Har dere noen gode råd å gi?

Svar

Hei !

Du kjenner en som er 64 år gammel og som har infeksjon i pacemaker og kunstig hjerteklaff. Soppinfeksjonen påvirker hjerteklaffen, slik at den fungerer dårligere. Man har også vurdert at det er for risikabelt å bytte hjerteklaffen. Du spør om hva for antibiotika som brukes for fjerne en slik hjerteklaff. Den type antibiotika man bruker for å behandle slike infeksjoner er de midlene som går under samlebetegnelsen antimykotika. Candida Albicans er i utgangspunktet lett å behandle, siden de fleste medikamentene virker på denne soppen. (Amfotericin B, Echinocandiner og Imidazol/Triazol). Han går også i dialyse og har dermed nyresvikt. Dette påvirker immuniteten, og kan sammen med en svekket allmenntilstand gjøre at soppen kommer igjen etter behandling. Ethvert fremmedlegeme som en pacemaker og en kunstig hjerteklaff er, vil kunne gjøre at soppen finner en plass å "gjemme" seg, og når immunsystemet er svekket vokse opp og gi blodspredning. Av og. til er det desverre slik at det man må gjøre, er å gjøre ingenting. Jeg forstår at det er frustrerende å ikke kunne kurere soppinfeksjonen, men man må nok se på denne infeksjonen som et resultat av allmenntilstanden hos han/hun du kjenner. En ny hjerteoperasjon vil da ha en betydelig risiko for blant annet død. Jeg er sikker på at legene har vurdert dette nøye før de har gitt råd om videre behandling.