Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hjerteundersøkelse

Spørsmål

Hei. Jeg vil at du utdyper dette: EKG: Sinusrytme 65/min. Q-takker og T-invertering over hele forveggen. Sammenlignet med 16/4 er det vesentlig uforandret, men mindre uttalte T-inverteringer. Transthoracal ekkokardiografi.Normalt stor ventrikkel basalt 4,5 cm i endediastole. Ordinær veggtykkelse 0,9 cm. Distale del av ventrikkelen er kraftig dilatert, som et aneurisme. Ser ingen sikre murale tromber. Kraftige kontraksjoner i basale halvdel av venstre ventrikkel. Kan passe med et utbredt LAD infarkt. EF ad modum Simpson biplan 40 %. Redusert innsyn og usikkert om tricuspid aortaklaff. Ingen insuffisiens. V-max 1,0 m/s. LVOT 0,8 m/s. VTI  13,3 cm. Estimert slagvolum 54 ml, minutt volum 4,5 liter. LVCI 2,1 liter/min/m². Mitralis inflow: E/A-ratio 0,6. E-max 0,5 m/s. Lang E-deselerasjon 205 ms. E/E' gjennomsnitt 5,7. Normalt stort venstre atrium, 26 mm/m². Slanke mitralis seil. Liten sentral mitral insuffisiens. Høyre ventrikkel er mindre enn venstre og har livlige kontraksjoner både radielt og longitudinelt. Ingen perikardeksudat. Liten tricuspid insuffisiens, TRV-max 2,1 m/s, TRP-max 17 mmHg. Vena cava inferior 1,6/0,8 c. Vurdering: Aneuresmatisk utvikling i LAD området. Ser ingen murale tromber, men han har betydelig risiko for trombedannelse. Hvilken blodåre, og hvor mye den har utvidet seg? Er det andre alternativer enn MR for å finne størrelsen på utposningen? Er det behandling som kan forhindre åren i å sprekke?

Mann 50
Svar

Hei!

Det som undersøkelsen beskriver er i hovedsak at du har hatt et hjerteinfarkt i området som forsynes av den fremre nedadstigende grenen av venstre koronarartreier. Left Anterior Descending Artery (LAD).  Det er ikke blodåren som er utvidet, men deler av venstre hjerte. Venstre hjertet er den delen av hjertet som pumper blodet som kommer fra lungene ut i kroppen. Ved et hjerteinfarkt, vil denne delen av hjertemuskelen kunne bli tynn og bevege seg i motsatt retning av resten av hjertet. Såkalt paradoksal bevegelse.  Dette betyr at venstre hjerte dels pumper blod ut i kroppen, men også ut i den delen av hjertet som er utvidet. Det er svært sjelden at dette aneurismet sprekker. Et aneurisme betyr at man har en utvidelse av et hulorgan som hjertet er, med alle vegglag involvert. MR-undersøkelse er en god undersøkelse for å se på selve hjertemuskelen. Hjerteekko gir også en god innsikt i hvordan hjertet trekker seg sammen Problemet med aneurismer er at det kan dannes tromber-det vil si at blodet levrer seg i utvidelsen- og at disse kan pumpes ut via hovedpulsåren til kroppen. Man vil derfor antikoagulere pasienter som har slike utvidelser med Marevan.  I samband med at man opererer pasienter for kransåresykdom (angina pectoris) tar man gjerne bort disse utposningene på hjertet. Det er svært sjeldent at disse utposningene på hjertet prekker. Du har en lett nedsatt hjertefunksjon med EF på 40 prosent. Bortsett fra dette er hjerteeko normal.