Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hjertesvikt og eldre

Spørsmål

Hei, Jeg har et spørsmål som gjelder kronisk hjertesvikt hos eldre og som jeg synes det er vanskelig å finne god informasjon om. Antagelig skyldes det at det her er store individuelle forskjeller, noe jeg selvsagt er inneforstått med. Min far (90+) år har hatt et hjerteinfarkt for ca 20 år siden, og ble i fjor vår (2018) innlagt på sykehus med kronisk hjertesvikt, herunder svært mye vann i kroppen/ lungene. Pumpefuksjonen i hjertet er vesentlig svekket. Uten at jeg har eksakte tall, vil jeg si at på NYHA- skalaen anslås han til å være på nivå III. Han uttrykker at han er slapp, må sove med overkroppen/hodet svært høyt, og er generelt kraftløs. Han har ikke klaget over tungpusthet eller tørrhoste, men har ingen funksjon i hverdagen utover å stå opp, kle på seg, spise og hvile, men klarer å gå noen hundre meter uten å ta pause. Han bruker betydelig med medisiner, både mot hjertesvikten, det tidligere hjerteinfarktet samt vanndrivende medisiner. Han er for øvrig ikke overvektig og var i normal god form før hjertesvikten slo til, spiser sunt og har lite salt/ fett i maten. Ved siste blodprøve ble f.eks NT-proBNP målt til 6200, noe som medførte at medisinen Triatec økes til 2,5 mg morgen og kveld. Spørsmål: Pga hans høye alder er vi naturlig nok opptatt av hvordan prognosene er, og hvor lenge vi kan påregne at han lever, gitt forutsetningene over. Finnes det noe empiri eller andre holdepunkter på hva vi kan forvente fremover med tanke på levealder? Hvilke parametre er det vi skal styre etter for å vurdere om han blir dårligere, er det tallene fra blodprøvene, eller er det andre forhols vi kan undersøke? Jeg er klar over at dette er svært individuelt, men i lys av hans høye alder synes jeg det er vanskelig å finne noe informasjon rundt dette. De fleste studier jeg har sett på nettet, skiller ikke så tydelig på levealder utover ung og gammel (80+), og jeg vil tro en yngre pasient har vesentlig bedre prognose enn en person over 90 år. Takker for svar!

Mann 47
Svar

Hei!

Studier og statistikk er brukbart for grupper, men det er derimot ikke mulig å direkte benytte tallmateriale på enkelt individ nivå. Ved for eksempel operative inngrep med en lav komplikasjonsrisiko, så er det slik at vedkommende som får denne komplikasjonen, får den 100 prosent. Endepunktene ved slike studier er ofte "død" og studier som inkluderer 90-åringer vil dermed ikke kunne bidra til å skille mellom to ulike behandlinger i forhold til et slikt ende-punkt, siden sannsynligheten for at man dør når man er over 90-år er stor. Dere vil derfor ikke finne noen empiri som kan benyttes for å anslå levealder i tiden som kommer. NT-proBNP er i utgangspunktet en prøve man tar for å påvise eller utelukke hjertesvikt. Det er derimot mer komplisert å benytte proBNP til å avgjøre grad av hjertesvikt. Det er likevel slik at om man ser en trend av økende NT pro-BNP  verdier over tid, og at dette sammenfaller med en klinisk forverring av hjertesvikten, med økende grad av tungpust og nedsatt funksjonsnivå, så har man en økende grad av svikt. Hjerteekko undersøkelser vil kunne benyttes til å styre behandlingen, ut fra hva for hjertesvikt pasienten har. Har man en isjemisk årsak til hjeresvikt, som er reversibel, så kan man for eksempel gjøre tiltak, som PCI av aktuelle kransårer på hjertet som bidrar til svikten. Aktivitet og mobilisering er viktig for å kunne si noe om prognose. Hjerterytmeforstyrrelser kan gi plutselig død, og dette er ikke noe man kan forutse skal hende. Levealderen hos en 90-åring er begrenset, og spesielt når man har en alvorlig hjertesvikt, slik at man desverre ikke kan forvente mange år med godt liv når man har passert 90-år.