Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hjerterytmeforstyrrelse

Spørsmål

Hei, Eg har hatt ein lengre utredning av hjerte/ hjerterytme forstyrrelser. Det begynte i 2014 då eg deltok i ein studie der det var oppdaga høge verdiar av Troponin i blodet mitt. Det gjorde at dei utførte ein CT og ultralyd av hjerte. Ingen funn bortsett fra ein liten shunt utan funksjonsmessig karakter. Eg la dette bak meg og fortsatte å trene vanleg (trener omtrent 5-10 timer i veka, løping og sykling). I 2017 begynte hadde eg 1 løp med raske hjerteslag under trening, og tok på ny kontakt med lege. Vart sendt til A-EKG og Holter. Ingen funn, men 5 VES ila. 3 døgn. Etter dette fekk eg meir og meir "hjerteskrekk" og har no ekstraslag (enkelteståede, og det som føles som serier/ kortvarige skjelvinger i brystet). Fekk difor ny utredning gjennom forsikring i 2020 (januar), med AEKG, ultralyd og Holter. Fekk på denne AEKG eit løp med ekstraslag/ skjelving i brystet. Lege sa det var ufarlig urytme. Holter tok opp totalt 7 VES (24t). inge "VT". Vart også sendt til MR av hjerte. Ingen funn. Legen sa at eg har ekstraslag både under aktivitet og i hvile, men det var ikkje farlig. Problemet mitt er at eg kjenner endringer, mellom forskjellige treningsøkter. Av og til det som er definerte klare pauser og hardt ekstraslag (av og til i serier), andre ganger meir skjelvinger/ rister i lengre eller kortere perioder (men sjelden over 2-5 sek). Mi bekymring er at dette kan slå over i ein VT/ flimmer. Eg har ikkje hatt samme symptomer under AEKG/ Holter som eg av og til får på trening, men enkelte av urytmene eg kjenner på, var på Holter og AEKG (altså ikkje alle symptome "nyansene" var når eg hadde Holter/ AEKG) Oppsummert hadde eg ingen ekstraslag før 2017, har alltid trent mykje. Etter 2017 og no har eg meir eller mindre ekstraslag/ urytme kvar gong eg trener utholdenhet. Det kjem også meir desto hardare eg trener. Er det sannsynleg at eg kun får denne urytmen kun fordi eg er nervøs/ angst når trener, eller bør eg kreve meir utredning hjå hjerte spesialist? Psykolog?:)

Mann 32
Svar

Hei ! Du har gjennomgått flere og grundige undersøkelser av hjertet ditt, med både CT-COR (Hjerte), ultralyd av hjertet (EKKO-COR), MR av hjertet, arbeidsbelastninger (AEKG) og du har gjort langvarig registreringer av hjerterytme, såkalt Holterregistrering. Under belastning fikk du et løp med uregelmessig hjerteaksjon, som legen sa var helt ufarlig. På de registreringer du har gjort har man kun vist et fåtall VES.  Du spør om det er sannsynlig at du får og kjenner denne rytmen når du trener fordi du har fått en form for helseangst. Etter at du har blitt gjentatte ganger svært grundig utredet for hjertelidelse, så vil jeg svare nesten ubetinget et ja til at du får utløst disse ekstraslagene på grunn av angst, men det er nok også slik at du blir spesielt oppmerksom på disse ekstraslagene ved belastning/trening. Når du trener vil du øke ditt slagvolum, eller mengde blod som pumpes ut av hjertet ved hvert hjerteslag. Når man har ekstraslag, så vil man få en kompensatorisk pause og dermed vil hjertet få lengre tid til å. fylles med blod, og dermed vil man kjenne dette hjerteslaget spesielt godt.  Ekstraslag vil kunne øke i frekvens ved anstrengelse. Ved hard anstrengelse vil man få frisatt både stresshormoner, og man vil ha aktivering av det sympatiske nervesystemet, og begge vil kunne gi en økt frekvens av ekstraslag. Du er svært grundig utredet, og man finner ikke tegn til at du skal ha ledningsforstyrrelse i hjertet ditt. Det vil derfor mest sannsynlig være at du har utviklet en angst for for dette, og det kan være av nytte å oppsøke en psykolog. Problemet med angst er at den har en tendens til å være selvforsterkende. Det vil si at dette kan bli verre, om du hele tiden assossierer trening til noe som gir deg angst for plutselig død. Det er ikke  sannsynlig at dine ekstraslag skal gå over til VT eller hjerteflimmer(Ventrikkelflimmer).