Hjerteflimmer

Spørsmål

Har fått diagnosen hjerteflimmer. Test EKG 20 juni som var helt ok, -og, ved undersøkelse 3 mnd etter kom diagnosen hjerteflimmer.
Blod trykk var noe høyt,er nå nede i 150-90 uten medisiner.
Hva betyr det og hvordan bør det behandles ? Legen har nevnt Hjertesviing og restart. Hva betyr det ? ER det risikofyllt ? Hvor gjør man dette ?
ER ikke særlig plaget. trener fortsatt greit. Er 60 år,normal vekt, men med en noe stresset arbeidsdagRelevante sykdommer/medisiner: Intet

Mann, 60 år

Svar

Hei!

Hjerteflimmer er en tilstand hvor den normale rytmen i hjertet er forstyrret, men hjertet banker uregelmessig og litt mindre effektivt enn før.

Hjerteflimmer kalles også forkammerflimmer (atrieflimmer), fordi denne hjerterytme-forstyrrelsen oppstår i hjertets forkamre (atrie).

Hjertet er inndelt i fire kammer, to forkamre (atrier) og to hovedkamre. De to forkamrene pumper blod inn i hovedkamrene og ?lader? dem med blod. De to hovedkamrene pumper så blodet henholdsvis til lungene og til resten av kroppen. Normalt skal altså forkamrene trekke seg sammen like før hovedkamrene.
Ved hjerteflimmer (atrieflimmer) står forkamrene og ?dirrer? i høyt tempo, uten å trekke seg skikkelig sammen. Det gjør at hovedkamrene i hjertet ikke blir fylt opp like godt som de skulle, og hjertet klarer dermed ikke å pumpe ut like mye blod som normalt. Dette kan gi symptomer som hjertebank, pustevansker, brystsmerter, utmattelse og svimmelhet. Mange merker også at pulsen er rask og ujevn.

Flere faktorer kan gjøre en spesielt utsatt for å utvikle forkammerflimmer:
-Hjertesykdom på grunn av høyt blodtrykk
-Hjertekrampe (angina) eller hjerteinfarkt
-Høyt stoffskifte
-Dårlige hjerteklaffer
-Alkoholisme
-Kroniske lungesykdommer
-Høy alder

Farene ved forkammerflimmer er knyttet til økt risiko for hjerneslag. Når forkamrene står og dirrer, øker sjansen for at blodet kan levres og danne en blodpropp som kan føres med blodstrømmen til hjernen og gi hjerneslag.

Forkammerflimmer kan behandles på flere måter. Hensikten med behandlingen er å redusere symptomene og å minske belastningen på hjertet. Det er også viktig å redusere risikoen for dannelse av blodpropper som kan føre til hjerneslag. Hvis man kan påvise tilgrunnliggende årsaker bak forkammerflimmeret (jf. over), så må disse behandles hvis det er mulig.

Når det gjelder periodevis flimmer slik som hos deg, så avhenger behandlingen av hvor plagsomme anfallene er og hvor ofte de opptrer. Hvilken behandling som passer best for den enkelte pasient, avgjøres ofte av en hjertespesialist. Det finnes mange ulike medisiner som regulerer hjerterytmen. Noen tar rytmeregulerende medisiner hele tiden, mens andre kun bruker de ved anfall. Hos noen er det i tillegg aktuelt med blodfortynnende medisin (f.eks. Marevan eller Albyl-E) for å redusere faren for blodpropp. Hvilke medisiner som er aktuelle er individuelt og bestemmes ut i fra en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle.

Man kan restarte denne rytmeaktivitetetn ved å gi et elektrisk støt gjennom hjertet, slik man gjør når man skal hjertestarte en pasient med hjertestopp. Da får man i narkose et slikt støt som settes på felter på brystkassen - slik at strømmen i hjertet koordineres og blir normal igjen. Ved noen rytmeforstyrrelser går man inn gjennom en pulsåre med katetre og måler elektrisk aktivitet i hjertet og svir av punkter i hjertets ledningsnett som lager uregelmessig rytme. Alle slike prosedyrer er vanlige og innebærer ikke noen stor risiko, du vil uansett bli fulgt av narkoselege under slike prosedyrer.