Hei!

Spørsmål

Har nylig tatt CT hjerte. En del forkalkning i kransarterier, men ingen innsnevringer. Er anbefalt lav dose statiner for å få LDL ned til 1,8. Ultralyd hjerte OK. Belastningstest puls opptil 166, ingen tegn til angina, men et par korte løp av rask uregelm. puls, kom fra atriene, mulig flimmer/flutter - etter topp belastning. Tok CT abdomen 3 mnd. siden, hovedpulsåre fin, litt kalk i pulsåre til milt, forkalkn. begge vesica seminalis. Tok ultralyd halspulsårer i 2016, ingen avleiringer, borts. fra litt i en forgrening - som kardiologen beskrev som hardt og gammelt, og ikke farlig. Blodtrykk normalt. Ikke diabetes. Kolesterol siden 1980 rundt 4,5, siste måling 2016 S-Kol. 4,4, HDL 1,9, LDL 2,3. Tok angiografi i 2010 - normale kransarterier. Ønsker ikke å begynne med statiner hvis det ikke er absolutt nødvendig. Sitat fra Helsesmart.no: "Ved mye kalk i plaquene kan det være vanskelig for legen å estimere nøyaktig hvor trangt et parti av blodårene er, siden kalket forstyrret CT bildene litt. Plaque uten kalk forstyrret derimot ikke bildene, så områder i blodårene som gjøres trangere av slike plaque kan vurderes nøyaktig med tanke på tranghetsgrad (stenosegrad). Ved betydelige åreforkalkninger i kransarteriene kan det derimot være vanskelig å si sikkert om blodårene er trange eller om åreforkalkningene ikke er store nok til å påvirke sirkulasjonen, i så fall bør man gå videre med vanlig angiografi undersøkelse". Var storrøyker fra jeg var 19 til 41. Kan det meste av det jeg nå har av forkalkninger i bl.a. kransarteriene være relikte avsetninger, dvs. avleiret tidligere, mest pga.røyking, og at det skjer lite av avleiringer nå - jfr. kardiologens bemerkning om at avleiring i halspulsåren var "gammel"? Jeg ønsker uansett en ny angiografi for å sjekke om noe har endret seg siden 2010. Kan fastlegen ut fra ovenstående opplysninger henvise til dette? Kan man ta angiografi privat i Norge, evt. i et naboland, f.eks. hjerteklinikken Varde i Århus? Tar ingen faste medisiner.

Mann 72

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Du har fått påvist kalk i kransårene dine ved CT angiografi av hjertet. Du har tidligere fått foretatt angiografi av hjertet ditt i 2010.  Du hadde da normale kransårer. CT er en undersøkelse som lett påviser kalk om kalk er tilstede. Det kan være vanskelig å påvise fortrengninger i kransårene dine på hjertet bare ved CT-angiografi.  Du har LDL på 2,3 mmol/l, og man ønsker å få denne verdien ned til 1,8 mmol/liter. Du ønsker imidlertid ikke å begynne med kolesterolsenkende legemidler. Mitt råd vil likevel være at du på grunn av de påviste forandringene begynner med en lav dose statiner. Statiner virker både ved å senke kolesterol men også muligens anti-inflammatorisk.  Dersom man er i tvil om funnene ved CT-angio, så kan det være en indikasjon for å få utført dette. Angiografi av kransårene på hjertet kan du gjøre Privat eller via det offentlige om det er offentlig indikasjon på LHL-Sykehuset Gardermoen. Det er vanskelig å angi noen tidsmessig lengde på hvor lenge du har hatt disse plaquene/ kalken i kransårene, eller om de skyldes røyking alene. Røyking i seg selv øker på den annen side risiko for alvorlige kardiovaskulærr hendelser.

Har du spørsmål om HJERTE- OG KARSYKDOMMER?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Hans Thorbjørn Rydningen HJERTE- OG KARSYKDOMMER
Pris fra 259,-