Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Har jeg høyt blodtrykk eller ikke?

Spørsmål

Spørsmål vedr. blodtrykk. Jeg er 74 år, bor i Spania, 168/66, god helse, trimmer daglig, golfspiller. El-sig. siste årene, alle røykeplager borte, moderat alkohol-forbruk, 25 enheter i uka, mest øl. Har armbånd-trykkmåler, sjekker periodisk. Nå, 3 uker i januar, hver dag, morgenen, kveld. Jeg har lest en norsk tabell som sier gj.snitt menn 70+ er 154/86. Jeg ligger i gj.snitt 152/80 i nevnte sjekkperiode. Bør jeg gå på medisinering, d.v.s. er det norske gj.snittet for høyt ?

Mann 74
Svar

Hei.


Hvis din blodtrykksmåler er korrekt, og du har et snitt på 152/80, så er det kun såvidt eller moderat forhøyet, og ikke noe du nødvendigvis bør bruke medisiner mot. Dette er individuelle vurderinger, som gjøres blant annet ved at en ser om du har andre risikofaktorer som tilsier lavere terskel for oppstart av blodtrykksbehandling. Det er under enhver omstendighet ihvertfall ingen alvorlig situasjon eller noe som haster, å eventuelt starte med blodtrykkstabletter. Det vanlige ved slikt lett forhøyet blodtrykk, er å følge det opp over noe tid, f.eks. 3-6 mnd, for å se om livsstilstiltak som f.eks. økt mosjon, evt vektnedgang om man er overvektig, fører til redusert blodtrykk. En skal ihvertfall ikke begynne rett på medisiner med et såpass moderat forhøyet blodtrykk. 

En annen sak er at det er ikke gitt at ditt blodtrykksapparat er korrekt, så derfor er mitt råd til deg å få målt blodtrykk hos lege. Er man i tvil om en pasient har høyt blodtrykk eller ikke, vil en ofte foreta en 24-timers måling av blodtrykk med spesielle instrumenter for dette, som en får hos fastlegen, og så vil en se på snittverdiene av dette, for å ta stilling til om det foreligger reellt høyt blodtrykk. 

Konklusjon: Det er på ingen måte sikkert at du trenger blodtrykksmedisin, men få en legevurdering av dette, evt en 24-timers måling. Håper det var greit svar. Ha det bra.