Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Ekstraslag og metoprolol

Spørsmål

Jeg er veldig sensitiv og merker veldig hjertehopp,grenblokk osv. Blir veldig uvel av disse ekstraslagene...og enda verre med kombinert grenblokk. Hjelper det å ta mer en 50 mg betablokker(Metropolol) for ekstraslag..? Vet grenblokk er det lite å gjøre med..og får nok ingen pacemaker ol enda ihvertfall,for kun ca 4 anfall pr mnd som jeg merker sterkt. Men ekstraslag, hard hjertebank og litt forhøyet puls plager meg veldig i det daglige..så mye at jeg kan få det av litt stress,varmt,sinne eller intimitet...eller bare daglige gjøremål...så kommer dermed i en dårlig sirkel at jeg ikke tør å være så mye i aktivitet eller for intim,for da blir det enda verre/varer lengre..ofte dager når jeg først har fått ekstraslag. Har vært ikontakt ang grenblokkfør, en glemte å skrive ang plagsom ekstrslag og trykk.

Kvinne 50
Svar

Hei !

Det at du er sensitiv for ekstraslag og pauser med grenblokk, gjør at du vil kunne utvikle angst og enda mer ubehag for disse slagene. Fire episoder i måneden er ikke mye, og du har lite risiko for alvorlig hendelse. Betablokkere har mange effekter og blant annet vil de dempe hjerterytmen og redusere frekvensen av ekstraslag. Det er mulig å øke doseringen med Metoprolol, men på den annen side vil do også kunne få en for lav puls med påfølgende blodtrykksfall. Det hender derfor at man ved hjerterytmetilstander som  der hjertet periodevis slår veldig raskt og deretter veldig sakte, implanterer en pacemaker og samtidig gir en betablokker som skal hindre at hjertet  slår for raskt. Dersom du tolererer Metoprolol godt, og ikke får for lav puls eller blokkeringer, så kan man øke dosen med Metoprolol. Du kan for eksempel øke med 25 mg. Enhver doseøkning må skje i samråd med legen din, som må følge deg opp i forhold til å øke dosen av legemiddelet. Jeg forstår den "onde sirkulen" du får ved de ulike situasjonene du beskriver. Det er også viktig at du sørger for at du får i deg nok væske, og er speseilt oppmerksom på dette ved varme sommerdager. Noen blir lett påvirket av at man drikker kaffe og alkhol øker sannsynligheten for hjerterytmeforstyrrelse. Jeg ønsker deg lykke til !