Bør jeg bruke kolesterolsenkende medisiner?

Spørsmål

I november 2007 hadde jeg et kolesterol på 6,2 (HDL=1,5 LDL=5,3). I mars 2010 hadde jeg et kolesterol på 7,3 (har ikke fått oppgitt HDL/LDL-verdier).

Jeg trener fast 3 dager i uken, intervalltrening 4x4. Utenom dette er jeg mye i aktivitet, går blant annet til og fra jobb hver dag (15-20 min hver vei). I tillegg er jeg mye ute i bevegelse.

Jeg holder et relativt stramt kosthold. Drikker tran daglig. Spiser lettprodukter og lite mettet fett. Lavt sukkerinnhold i kosten.

Jeg tror ikke det er noe å hente for meg ved å mosjonere mer eller stramme mer inn på kosten vedrørende mitt kolesterolnivå.

Mitt spørsmål er da som følger: Bør jeg medisineres for dette kolesterolnivået?Relevante sykdommer/medisiner: Ingen

Mann, 61 år

Svar

Hei.

Hvorvidt man skal behandle et moderat forhøyet kolesterolnivå slik du har, er en individuell vurdering, og det avhenger av en rekke faktorer.

Det handler fremfor alt om hvorvidt man har andre risikofaktorer for hjerte-karsykdom i tillegg til kolesterolet, eller ikke.

Det betyr f.eks. at 6,2 i kolesterol hos en person som røyker, har mage, høyt blodtrykk og diabetes, definitivt bør behandles med medikamenter, mens samme kolesterolverdi hos en ikke-røykende person uten noen andre risikofaktorer, ikke nødvendigvis behøver å behandles, da vedkommende kan ha lite eller ingenting å hente på å få lavere kolesterol.

Det finnes beregningsmodeller basert på store statistiske tall og populasjoner, som viser hvor mye den enkelte statistisk sett kan vinne i redusert hjerte-kar-risiko, ved å senke kolesterol, slutte å røyke osv.
Det kalles "kardio-vaskulær risikokalkulator". Dette har også din lege tilgjengelig.

Jeg tenker at du ikke røyker, at du ikke har diabetes og at du ikke er overvektig, og at du ikke har noen påvist hjertesykdom.

Hvis det stemmer, og jeg legger dine verdier inn i en slik kalkulator, så får en følgende resultat:

Med 6,2 i kolesterol (og forutsatt at du ikke har andre risikofaktorer som ovenfor beskrevet) så er du i din alder nå i risikogruppe "Lav", med en "risikoscore" (et relativt tall) på 40.
Gjennomsnittlig risikoscore for menn i din alder er til sammenligning 45. Du har altså lavere enn gjennomsnittlig risiko for å dø av hjerte-karsykdom de neste 5 år, enn gjennomsnittsmannen på din alder, selv med 6,2 i kolesterol.
Du har statistisk 2% sjanse for å dø av hjerte-karsykdommer i løpet av de neste 5 år, mens gjennomsnittlig risiko for menn på din alder er 4%.

Det er jo veldig bra.

Så gjør vi et tankeeksperiment: Du starter med kolesterolsenkende medisiner, og senker ditt kolesterol til det anbefalte, som er under 5.
Forøvrig er du den samme, ikke-røykende personen uten de ovenfor nevnte ekstra risikofaktorene. Altså vi endrer ingenting i regnestykket, kun kolesterolverdiene.
Hvis jeg legger inn 4,8 i kolesterol på deg, istedet for 6,2, så får vi følgende tall:
(Og det forteller hvor mye du har å vinne på å senke ditt kolesterol med medisiner)(NB hele tiden forutsatt at du ikke har noen av de andre nevnte risikofaktorene)

Du vil fremdeles forbli i risikokategori "Lav". Du endrer din relative risikoscore fra 40 til 37 (Gjennomsnittlig risikoscore er altså 45 for menn i din alder)
Du vil fremdeles statistisk ha 2% risiko for å dø av hjerte-karsykdommer i løpet av 5 år, mot normalt 4% for menn i din alder.

Statistisk sett er gevinsten du oppnår ved å starte med medisiner nå altså helt marginal.
Det at du i tillegg har nær 25% av ditt kolesterol utgjort av det gode kolesterolet HDL, virker også beskyttende mot hjerte-karsykdommer.
Ditt LDL burde dog ha vært lavere.

Jeg vet dog ikke nok om deg til å gi deg noen endelige råd, og det gjelder altså primært om du har andre risikofaktorer eller ei.
Derfor bør din fastlege som kjenner deg best, gi deg de endelige og konkrete rådene her. Men i den forbindelse synes jeg det er viktig at du har kjennskap til hvilke generelle vurderinger som ligger til grunn når man skal ta slike valg, og jeg håper at vedlagte regnestykker og statistiske vurderinger er til nytte i den forbindelse, og at du på denne bakgrunn kan ta en avgjørelser på best mulig grunnlag.

Ha det bra!